Planetka (40763) Zloch

Planetku objevil Peter Kušnirák 0,65-m dalekohledem (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově v noci 5./6. října 1999, při astrometrickém pozorování planetky (91592) 1999 TU3 (objevena taktéž v Ondřejově dne 2. 10. 1999). Planetka se v době objevu nacházela v jihovýchodní části souhvězdí Ryb (Psc) a měla zdánlivou hvězdnou velikost +18 mag. Byla 368. planetkou objevenou v první polovině října 1999, o čem svědčí i její předběžné označení 1999 TS14, které dostala krátce po objevu. Na přiložených snímcích je poloha planetky (40763) Zloch označena červeným kroužkem (ostatní planetky v poli modrým kroužkem). Po kliknutí se zobrazí animace v plném rozlišení. Sever je vždy nahoře, východ vlevo. Rozměry snímků (zobrazených jako negativ) jsou přibližně 19'×13'.

1999-10-05 1999-10-16
5./6. říjen 1999

Objevové snímky zhotovené v časech 23:03 až 23:23 UT.
Expozice snímek byli 180 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byli přibližně:
01h 17,7m (rektascenze) a +8° 47,5' (deklinace),
jasnost planetky byla V=18,3 mag.
16./17. říjen 1999

Snímky zhotovené v časech 21:09 až 21:47 UT.
Expozice snímek byli 180 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byli přibližně:
01h 09,5m (rektascenze) a +7° 47,3' (deklinace),
jasnost planetky byla V=18,1 mag.
(40763) Zloch
Originál citace Překlad citace

František Zloch (b. 1949) is a retired solar observer of the Czech Academy of Sciences in Ondřejov. He conducted systematic observations of solar activity from 1981 to 2011, which were used by the International Patrol Service. He was also the founder and first director of the Rimavská Sobota Observatory (1975–1981).

František Zloch (nar. 1949) je bývalý zaměstnanec a pozorovatel Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. V letech 1981 až 2011 se věnoval systematickému pozorování sluneční aktivity a tato pozorování byla využívána Mezinárodní patrolní službou. Byl také zakladatelem a prvním ředitelem hvězdárny v Rimavské Sobotě (1975–1981).

Jméno planetky se stalo oficiálním po zveřejnění v cirkuláři MPC č. 112432 vydaném Mezinárodní astron. unií dne 6. 4. 2019.

Další informace:

Planetka obíhá po mírně excentrické (e = 0,151) a mírně skloněné dráze (i = 2,1°). Kolem Slunce oběhne jednou za 5,32 roku (velká poloosa dráhy je 3,048 AU). Perihelem své dráhy prošla naposledy v říjnu 2015 ve vzdálenosti 2,567 AU od Slunce. Nejblíže se planetka dostane opět do perihelu v únoru 2021. Absolutní magnituda planetky je 14,9 mag, čemuž odpovídá skutečná velikost přibližně 6 km (za předpokladu průměrné hodnoty albeda). K Zemi se přibližuje na vzdálenost 236 miliónů km a v příznivé opozici (tzv. perihelové) může na obloze dosáhnout hvězdné velikosti +18,1 mag (např. v říjnu 1999, kdy byla objevena).


Stránku připravil: Peter Kušnirák, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov, 10/2019