Planetka (93256) Stach

Planetku objevili Petr Pravec a Peter Kušnirák 0,65-m dalekohledem (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově v noci 28./29. září 2000, při astrometrickém pozorování planetky (130433) 2000 QO9 (objevena taktéž v Ondřejově dne 26. 8. 2000). Planetka se v době objevu nacházela v centrální části souhvězdí Berana (Ari) a měla hvězdnou velikost +19,5 mag. Byla 239. planetkou objevenou ve druhé polovině září 2000, o čem svědčí i její předběžné označení 2000 SD163, které dostala krátce po objevu. Na přiložených snímcích je poloha planetky (93256) Stach označena červeným kroužkem (ostatní planetky v poli modrým kroužkem). Po kliknutí se zobrazí animace v plném rozlišení. Sever je vždy nahoře, východ vlevo. Rozměry snímků (zobrazených jako negativ) jsou přibližně 18'×13'.

2000-09-28 2000-09-28
28./29. září 2000

Objevové snímky zhotovené v časech 01:16 až 02:13 UT.
Expozice snímek byli 180 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byli přibližně:
02h 47,7m (rektascenze) a +20° 26' (deklinace),
jasnost planetky byla V=19,5 mag.
29./30. září 2000

Snímky zhotovené v časech 01:42 a 02:00 UT.
Expozice snímek byli 180 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byli přibližně:
02h 47,3m (rektascenze) a +20° 27' (deklinace),
jasnost planetky byla V=19,0 mag.
(93256) Stach
Originál citace Překlad citace

Daniel Stach (b. 1986) is a Czech journalist covering science. In the last five years he has moderated a TV show where he interviewed 15 Nobel Prize laureates and many other leading world scientists. He has been awarded the Vojtěch Náprstek Medal for achievements in popularizing science from the Czech Academy of Sciences.

Daniel Stach (nar. 1988) je český novinář zabývající se vědou. Moderuje televizní show, kde v uplynulých pěti letech udělal rozhovory s 15 laureáty Nobelovy ceny a mnoha dalšími světově uznávanými vědci. Byl oceněn medailí Vojtěcha Náprstka, kterou uděluje Česká akademie věd za vynikající popularizaci vědy.

Jméno planetky se stalo oficiálním po zveřejnění v cirkuláři MPC č. 110618 vydaném Mezinárodní astron. unií dne 29. 5. 2018.

Další informace:

Planetka obíhá po mírně excentrické (e = 0,113) a mírně skloněné dráze (i = 4,3°). Kolem Slunce oběhne jednou za 4,56 roku (velká poloosa dráhy je 2,748 AU). Perihelem své dráhy prošla naposledy v dubnu 2014 ve vzdálenosti 2,444 AU od Slunce. Nejblíže se planetka dostane opět do perihelu v listopadu 2018. Absolutní magnituda planetky je 15,3 mag, čemuž odpovídá skutečná velikost přibližně 5 km (za předpokladu průměrné hodnoty albeda). K Zemi se přibližuje na vzdálenost 215 miliónů km a v příznivé opozici (tzv. perihelové) může na obloze dosáhnout hvězdné velikosti +18,0 mag (např. v září 2027).


Stránku připravil: Peter Kušnirák, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov, 6/2018