Planetka (98127) Vilgusová

Planetku objevili Lenka Šarounová a Petr Pravec 0,65-m dalekohledem (f/3,6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově v noci 23./24. září 2000 v západní části souhvězdí Berana (Ari), při astrometrickém pozorování planetky (67542) 2000 SR20 (v tom čase na stránce NEOCP jako objekt 29M005). Poloha planetky je vyznačená červeným kroužkem (ostatní planetky v poli modrým). Po umístění kurzoru na snímek se zobrazí animace, po kliknutí animace v plném rozlišení. Sever je vždy nahoře, východ vlevo. Rozměry snímků jsou přibližně 19'×12'.

Snímek č.1 Snímek č.2
23./24. září 2000

Objevové snímky zhotovené v časech 02:35 a 02:52 UT.
Expozice snímek byli 180 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byli přibližně:
02h 02,6m (rektascenze) a +19° 15' (deklinace),
jasnost planetky byla V=19,5 mag.
26./27. září 2000

Snímky zhotovené v časech 00:13 až 00:55 UT.
Expozice snímek byli 180 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byli přibližně:
02h 01,2m (rektascenze) a +19° 16' (deklinace),
jasnost planetky byla V=19,1 mag.
(98127) Vilgusová
Originál citace Překlad citace

Hedvika Vilgusová (1946-2007) was an illustrator of books of tales that have been published in several European countries. Her great empathy for a child's soul has resulted in her illustrations having a very positive charge of humanity.

Hedvika Vilgusová (1946-2007) byla ilustrátorkou pohádkových knížek, které byly publikovány v několika evropských zemích. Její velké vcítění do dětské duše dalo jejím ilustracím velmi pozitivní sílu lidskosti.

Jméno planetky se stalo oficiálním po zveřejnění v cirkuláři MPC č. 63642 vydaném Mezinárodní astron. unií dne 19. 8. 2008.

Další informace:

Planetka obíhá po mírně excentrické (e = 0,181) a mírně skloněné dráze (i = 3,9°). Kolem Slunce oběhne jednou za 3,77 roku (velká poloosa dráhy je 2,423 AU). Perihelem své dráhy prošla naposledy v září 2008 ve vzdálenosti 1,985 AU od Slunce. Nejblíže se planetka dostane do perihelu v červnu 2012. Absolutní magnituda planetky je 16,2 mag, čemuž odpovídá velikost přibližně 2 km (za předpokladu průměrné hodnoty albeda). K Zemi se přibližuje na vzdálenost 150 miliónů km a v příznivé opozici (tzv. perihéliové) může na obloze dosáhnout jasnosti 18,0 mag.


Stránku připravil: Peter Kušnirák, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov, 12/2008