Družice a gravitační pole Země – animace

Autoři: Jaroslav Klokočník, Aleš Bezděk, Jan Kostelecký
Doplněk k publikaci vydané v roce 2014 v rámci edice Věda kolem nás nakladatelství Academia.
Celý text je ke stažení ve formátu pdf: Klokocnik_et_al_2014_Druzice_a_gravitacni_pole_Zeme.pdf.

Obsah


Výška geoidu, gravitační porucha, gravitační gradient

Zleva doprava postupně roste "zvlněnost" zobrazených veličin, je to dobře vidět na 3D obrázcích. (Tato "zvlněnost" souvisí s řádem derivace geopotenciálu: Výška geoidu je přímo dána gravitačním či tíhovým potenciálem, gravitační porucha souvisí s první derivací geopotenciálu, zobrazený gravitační gradient je vypočten z druhé radiální derivace geopotenciálu).
♣ Kliknutím na miniaturu zobrazíte vlastní obrázek či animaci.

Výška geoidu
Gravitační porucha
Gravitační gradient
2D mapa
2D mapa
2D mapa
Animovaný GIF
Video (WMV)
Animovaný GIF
Video (WMV)
Animovaný GIF
Video (WMV)
Výška geoidu
(vysoké rozlišení)
Gravitační porucha
(vysoké rozlišení)
Gravitační gradient
(vysoké rozlišení)Získané 3D obrázky a animace byly získány pomocí volného balíčku ROTATING_3D_GLOBE pro programové prostředí Matlab, balíček vyvinuli Aleš Bezděk a Josef Sebera, oba pracovníci Astronomického ústavu AV ČR.
Časově proměnné gravitační pole z měření mise GRACE (hydrologie)

Kliknutím na obrázek níže se zobrazí animace ročního cyklu v gravitačním signálu z měření mise GRACE.
Animace ukazuje průměrnou sezónní variaci v gravitačním signálu, která je úzce spojená s globálním hydrologickým cyklem.

Vidíme hlavní hydrologické oblasti na pevninách:
- pralesy s vysokými srážkami v blízkosti rovníku,
- menší sezónní variace v Euroasii a Severní Americe.