Transformace souřadnic

α, δ...rektascense, deklinace
λ, β...ekliptikální délka, šířka
ε...sklon osy Země (23°27'8,26'')
SČ, SHČ...světový čas, sv. hvězdný čas
λG, φG...zeměpisné souřadnice
Az, h...azimut, elevace z daného místa
λAh, φAh...zeměpisné souř. tohoto místa

(h:m:s):
α (°:':''):
α (°):
 
(°:':''):
δ (°):
(°:':''):
λ (°):
 
(°:':''):
β (°):
daum(d:m:r):
SČ(h:m:s):
SHČ(h:m:s):
 
λ(°:':''):
λG(°):
 
φG (°:':''):
φG (°):
(°:':''):
Az (°):
 
(°:':''):
h (°):
 
λAh(°):
φAh (°):

počet desetinných míst:

 
                       

Návod
S, P: Vyplníme hodnotu, kterou chceme přepočítat na ostatní, a stiskneme tlačítko Spočti. Po vymazání všech polí tlačítkem Vymaž můžeme pokračovat s další hodnotou.
Q, R: Musí být vyplněno datum a jeden z údajů α, Az. Není-li vyplněno λAh, φAh, dosadí se padesátá rovnoběžka a středoevropský poledník.
[Maple Math]       [Maple Math]
[Maple Math]
[Maple Math]

[Maple Math]
[Maple Math] [Maple Math]

     


Zpět na Alešovu domovskou stránku