Archiv citátů

Citáty, které se vyskytly v záhlaví Alešovy domovské stránky


Idealizmus narůstá přímo úměrně vzdálenosti, která dělí dotyčného od daného problému.
(ang. Idealism increases in direct proportion to one's distance from the problem.)

John Galsworthy   (tento a další citáty v mnoha jazycích na http://www.logosdictionary.org/)


Štěstí je fiktivní stav, dříve živými přisuzovaný mrtvým, dnes obvykle přisuzovaný dospělými dětem a dětmi dospělým.
(ang. Happiness is an imaginary condition, formerly attributed by the living to the dead, now usually attributed by adults to children, and by children to adults.)

Thomas Szasz (tento citát v mnoha jazycích na http://www.logosdictionary.org/)


Nalezl jsem, myslím, mezičlánek mezi zvířetem a Homo sapiens. Jsme to my ...
(něm. Ich habe, glaube ich, die Zwischenstufe zwischen Tier und Homo sapiens gefunden. Wir sind es...)

Konrad Lorenz (citát v dalších padesáti jazycích a dokonce přečtený nahlas německy, francouzsky a maďarsky na http://www.logosdictionary.org/)


Námořní míle: Oficiálně je námořní míle definována jako 1853 metrů neboli 6080 stop. Původně to ale byla vzdálenost rovná jedné úhlové minutě libovolné hlavní kružnice (obepínající zemský povrch). My budeme nadále používat tuto druhou definici, stejně jak to dělají všichni námořníci na celém světě, kteří tak lidem, co vymýšlejí standardy, dávají najevo, co si o nich opravdu myslí.

John Jacq's page (http://jacq.istos.com.au/)


Fact or artefact? (česky: Fakt nebo artefakt?)

Autoři M. King, R. Colemar a L. N. Nguyen v článku rušivých horizontálních signálech v GPS polohách, Journal of Geodesy 77(2003), str. 16.


Lafayette neměl sice jasných politických cílů, nevynikal ani důsledností ani velikostí duševní ani pevností charakteru, byl marnivý a ctižádostivý, ale byl nadšen pro vše dobré a krásné, vystupoval s velikým a opravdovým zápalem pro nejušlechtilejší snahy té doby a měl za sebou slavnou minulost, již získal si právě v boji o ně, a ta stavěla jej do popředí.

Ottova encyklopedie obecných vědomostí 1888-1908, heslo Markýz de Lafayette (1757-1834)


...Vytvořením této soustavy se Tycho de Brahe stal obětí své vlastní vědecké metody. Je to nebezpečí, vůči němuž je vědec do značné míry bezmocný.

(P. Andrle: Základy nebeské mechaniky, Academia 1971)


* Dala jste už desítky rozhovorů. Je něco, co vám připadá důležité, ale nikdo se vás na to ještě nezeptal?
Víte, mně je to úplně jedno. Není to trapný, že jsem to řekla? (zatváří se polekaně) Nechci se vás dotknout, ale já ty rozhovory dávám ze sociálních důvodů. Jak byste se vy novináři uživili, kdyby vás všichni odmítali? Proč si to dítě (míní fotografa, otce čtyř dětí) přidělává práci? Tolikrát fotit starou bábu! A ještě o něm, o heterákovi, tak ošklivě mluvím...

(Rozhovor s herečkou Květou Fialovou, LN, 3. května 2003)


No. Teď si přečtěte jeden citát, jenž vyřkl zkušební a předváděcí pilot Viktor Pugačev:
"Největším štěstím každého člověka je žít pro to, zač by byl ochoten zemřít." (Švícího letecká stránka)


Vančura, Rozmarné léto: »...na své cestě za výrazem jste došel k nesrozumitelnosti téměř zajímavé«


Zpět na Alešovu domovskou stránku