Datum: 1. 4. 2003

Do astronomického ústavu přicházejí různé dotazy, jeden z nich byl na mě v poslední době přesměrován a zněl:

"...potřeboval bych znát odpověď na jednu otázku. Slyšel jsem, že je údajně možné přežít ve volném kosmickém prostoru zhruba půl minuty bez jakéhokoliv specialního obleku či jiného zařízení."

Asi nepřežil, uvažoval jsem, ale jak to přesně odůvodnit, proč vlastně?

Přežil by člověk bez skafandru půl minuty ve volném kosmickém prostoru?

Ve volném kosmickém prostoru by člověk bez speciálního obleku či zařízení vydržel naživu nepatrnou chvíli, nanejvýš pár sekund, ale nejspíš ještě kratší dobu. Hlavním důvodem je zde panující prakticky dokonalé vakuum, tedy nulová hustota molekul a také nulový tlak vzhledem k poměrům na zemském povrchu, na které je člověk adaptován. Při vystavení se vakuu by došlo k obrovskému poklesu tlaku, a tím k varu a vypařování se všech tělesných tekutin. To by mělo pro nebohého nechráněného člověka celou řadu smrtelných důsledků.

Pokud by se někdo o pobytu člověka ve volném kosmickém prostoru chtěl dozvědět více (a k tomu ale četl anglicky), našel jsem např. publikaci "Suited for spacewalking", ke stažení na adrese http://quest.arc.nasa.gov/space/teachers/suited/, a zde konkrétně krátká kapitolka The Outer Space Environment (Co se stane s člověkem bez skafandru ve volném kosmickém prostoru).

Alešova domovská stránka