ASEP1988

00552 ASU-R 900077
Ambrož, Pavel
Trojrozměrné modelování systému vazby slunečních a meziplanetárních
magnetických polí.
In: Vztahy Slunce-Země III. Praha, Jednota československých
matematiků a fyziků 1988. S. 94-100.
[Vztahy Slunce-Země /3./. - Praha 88.00.00]

00430 ASU-R 950244
Andronov, E.A. - Kolesov, Ja. - Logačev, Ju.I. - Machmutov, V.S. -
Petrov, V.M. - Podorolskij, A.N. - Kudela, K. - Fischer, Stanislav
Dinamika potokov i spektry protonov v serii solnečnych protonnych
sobytij v ijule 1989 g. po rezul'tatam izmerenij na ISZ "Prognoz-10".
Izvestija AN SSSR, serija fizičeskaja 52 (12) 2377-2379 (1988).

01049 ASU-R 950186
Boyarchuk, A. A. - Denissenkov, P. A. - Hubený, I. - Ivanov, V. V. -
Kubát, Jiří - Lyubimkov, L. S. - Sakhibullin, N. A.
Overabundance of sodium in the atmospheres of massive supergiants as
a possible manifestation of NeNa cycle.
In: Atmospheric Diagnostics of Stellar Evolution: Chemical Pec
uliarity Mass Loss and Explosion. Berlin, Springer-Verlag 1988. S.
94-96.

01626 ASU-R 890011
Boyarchuk, A.A. - Hubený, Ivan - Kubát, Jiří - Lyubimkov, L.S. -
Sakhibullin, N.A.
Effects of deviations from local thermodynamic equilibrium in the
atmospheres of F supergiants. II. Analysis of Na I lines (method of
calculation).
Astrophysics 28 (2) 197-202 (1988).

01644 ASU-R 890034
Boyarchuk, A.A. - Hubený, Ivan - Kubát, Jiří - Lyubimkov, L.S. -
Sakhibullin, N.A.
Effects of deviations from local thermodynamic equilibrium in the
atmospheres of F supergiants. III. Analysis of Na I lines (results of
calculations).
Astrophysics 28 (2) 202-208 (1988).

00385 ASU-R 950174
Bumba, Václav
Some peculiarities in the magnetic field development of the complex
active region with large flares from May 13, 14, and 16, 1981.
In: Solar Maximum Analysis. (Ed.: Stepanov, V.E. - Obridko, V.N. -
Smolkov, G.Ja.). Novosibirsk, Nauka 1988. S. 255.
Proceedings of the International Workshop.

00386 ASU-R 950175
Bumba, Václav - Hejna, Ladislav
A cumulative method of presentation of solar activity secular
changes.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (-) 355
(1988).

00387 ASU-R 950176
Bumba, Václav - Hejna, Ladislav
Some problems concerning the regularities in the development of the
latitudinal distribution of solar magnetic fields.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (-) 363
(1988).

00527 ASU-R 900036
Bumba, Václav - Hejna, Ladislav
Dvaadvacetiletý cykl, dlouhodobé trendy sluneční aktivity a jejich
možný význam pro geofyziku.
In: Vztahy Slunce-Země III. Praha, Jednota československých
matematiků a fyziků 1988. S. 11-25.
[Vztahy Slunce-Země /3./. - Praha 88.05.11]

00528 ASU-R 900037
Bumba, Václav
Zákonitosti časového vývoje slunečních aktivních šířek a délek v
dvaadvacetiletém cyklu.
In: Vztahy Slunce-Země III. Praha, Jednota československých
matematiků a fyziků 1988. S. 26-38.
[Vztahy Slunce-Země /3./. - Praha 88.05.11]

01617 ASU-R 880014
Bumba, Václav - Gesztelyi, L.
Formation of the white-light flare region of april 1984 /noaa 4474/
within the 21st cycle of solar activity.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (2)
86-92 (1988).

01618 ASU-R 880015
Bumba, Václav - Gesztelyi, L.
Solar global background magnetic field changes accompanying the
development of the white-light flare region of april 1984 /noaa
4474/.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (1) 1-7
(1988).

01619 ASU-R 880016
Bumba, Václav - Hejna, Ladislav
Solar flare activity changes and global magnetic field disturbances.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (1) 8-12
(1988).

01620 ASU-R 880021
Bumba, Václav
Výzkum slunce.
Praha - Moskva 33/42 (1) 31-33 (1988).

01631 ASU-R 890019
Bumba, Václav
What is a "center of magnetic activity"?
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (3)
129-141 (1988).

01632 ASU-R 890020
Bumba, Václav
Geophysical consequences of solar magnetic field global distribution
and changes.
In: 39. Congress of the International astronautical federation,
October 8-15,1988 /Bangalove/ Indie. Bangalove, International
astronautical federation 1988. S. 1-9.
IAA-88-546
[Space and global change /IAA/, session 8, 39. Congress of the IAF
/4./. - Bangalove 88.10.10]

01633 ASU-R 890021
Bumba, Václav
Dlouhodobé změny sluneční činnosti a jejich odraz na zemi.
In: Zákonitosti vývoje biosféry a noosféry. Praha, Československá
akademie zemědělská 1988. S. 86-96.
Sborník ČSAZ č. 123.
[Zákonitosti vývoje biosféry a noosféry. - Praha 88.05.04]

01634 ASU-R 890022
Bumba, Václav - Hejna, Ladislav
A cumulative /alternating/ method of presentation of the twenty
two-year periodicity of solar activity.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (5)
315-323 (1988).

01650 ASU-R 890055
Bumba, Václav
Indikuje velkostrukturální rozložení fotosférických magnetických polí
velké konvektivní elementy?
In: Zborník referátov z 8. Celoštátného slnečného seminára. (Ed.:
Lukáč, B.). Hurbanovo, Slovenské ústredie amatérskej astronómie 1988.
S. 39-45.
[Celoštátný slnečný seminár /8./. - Stará Lesná 86.09.09]

01651 ASU-R 890056
Bumba, Václav - Hejna, Ladislav
Možnosti pozorování diferenciální rotace z magnetických polí.
In: Zborník referátov z 8. Celoštátného slnečného seminára. (Ed.:
Lukáč, B.). Hurbanovo, Slovenské ústredie amatérskej astronómie 1988.
S. 33-37.
[Celoštátný slnečný seminár /8./. - Stará Lesná 86.09.09]

00437 ASU-R 950253
Burša, Milan
Long-term variarions in Phobos'gravity field.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (5)
289-295 (1988).


00440 ASU-R 950256
Burša, Milan
Tidal variations in the dynamics parameters of Phobos.
Earth, Moon and Planets 42 (3) 227-232 (1988).

00441 ASU-R 950257
Burša, Milan
Principal moments of inertia and secular love number of Phobos.
Earth, Moon and Planets 42 (1) 49-53 (1988).

00443 ASU-R 950259
Burša, Milan
Secular love and tidal numbers of synchronously orbiting satellites.
Earth, Moon and Planets 43 (3) 261-265 (1988).

00444 ASU-R 950260
Burša, Milan
Torques exerted on Phobos by Mars and the Sun.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 3 (5)
302-308 (1988).

00446 ASU-R 950262
Burša, Milan
Tidal evolution and hydrostatic equilibrium of Phobos.
Studia geophysica et geodaetica 32 (4) 345-349 (1988).

00451 ASU-R 950268
Burša, Milan
On the secular decrease in the Earth's flattening.
Deutsche Geodaetische Kommission bei der Bayrischen Akademie der
Wissenschaften, Reihe B - (287) 23-25 (1988).

00452 ASU-R 950269
Burša, Milan
Vlijanie izmenenij vtoroj zonal'noj garmoniki geopotenciala na
dinamiku vraščenija Zemli.
In: Izučenije Zemli kak planety metodami geofiziki, geodeziji i
astronomiji. Kiev, Naukova dumka 1988. S. 103-109.

01621 ASU-R 880023
Burša, Milan
Long term variation in the secular love number.
Studia Geophysica et Geodaetica 32 (1) 4-8 (1988).

01639 ASU-R 890029
Burša, Milan
Decrease in spin rate of Mars due to tidal torques exerted by phobos
and Sun.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (3)
168-171 (1988).


01642 ASU-R 890032
Burša, Milan
Slapová dynamika a původ phobosu.
Říše hvězd 69 (9) 169-171 (1988).

01643 ASU-R 890033
Burša, Milan
Secular love number of phobos.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (3)
149-151 (1988).

01647 ASU-R 890051
Burša, Milan
Některé problémy a výsledky kosmické geodynamiky.
In: Od Newtona k družicím a kosmickým sondám. (Ed.: Janáčková, A. -
Novotný, O. - Urban, L.). Praha, Matematicko-fyzikalni fakulta UK
1988. S. 80-85.
[Seminář v Ústředním klubu školstvi a vědy ROH. - Praha 85.05.06]

01648 ASU-R 890052
Burša, Milan
Gravitační pole těles zemského typu ve sluneční soustavě.
In: Od Newtona k družicím a kosmickým sondám. (Ed.: Janáčková, A. -
Novotný, O. - Urban, L.). Praha, Matematicko-fyzikalni fakulta UK
1988. S. 35-43.
[Seminář v ústředním klubu školství a vědy ROH. - Praha 85.05.06]

00262 ASU-R 950048
Ceplecha, Zdeněk - Spurný, Pavel
Fireball EN241287.
Smithsonian Bulletin SEAN 13 (1) 18-19 (1988).

00263 ASU-R 950049
Ceplecha, Zdeněk - Spurný, Pavel
Fireball EN140588.
Smithsonian Bulletin SEAN 13 (7) 16-17 (1988).

00313 ASU-R 950100
Ceplecha, Zdeněk - Babadzhanov, P.B.
Comparison of standard air density models with instantaneous data
from photographic fireball.
In: GLOBMET Symposium. (Ed.: Roper, R.). Atlanta, - 1988. S. 233-238.
[GLOBMET Symposium /2./. - Kazan 88.07.11-88.07.16]

01638 ASU-R 890028
Ceplecha, Zdeněk
Earth's influx of different populations of sporadic meteoroids from
photographic and television data.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (4)
221-236 (1988).

00326 ASU-R 950114
Charvátová-Jakubcová, I. - Střeštík, J. - Křivský, Ladislav
The periodicity of aurorae in the years 1001-1900.
Studia Geophysica et Geodaetica 32 (-) 70-77 (1988).

01048 ASU-R 950185
Dimitrov, D. L. - Kubát, Jiří
The interacting binary beta Lyr III. Non-LTE analysis of He I lines
and a possibility for an extended outer atmosphere.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (5)
265-289 (1988).

01645 ASU-R 890035
Fárník, František - Sylwester, B. - Sylwester, J.
Influence of the energy calibration of broad-band x-ray detectors on
determination of the plasma parameters.
Advances in Space Research 8 (11) 267-270 (1988).

00415 ASU-R 950229
Fischer, Stanislav - Vandas, Marek
Prognoz 10 - Intercosmos (INTERSHOCK Project).
Ondřejov, Astronomical Institute 1988. 157 s.
Publications of the Astronomical Institute of the Czechoslovak
Academy of Sciences. 72.

00360 ASU-R 950148
Gerlei, O. - Fárník, František - Gesztelyi, L.
Correlation of the time profiles of H-alpha and x-ray integral
intensities of solar flares.
In: Solar Maximum Analysis. (Ed.: Stepanov, V.E. - Obridko, V.N. -
Smolkov, G.Ya.). Novosibirsk, Nauka 1988. S. -.
Proceedings of the International Workshop.
[Solar Maximum Analysis International Workshop. - Irkutsk
85.06.17-85.06.24]

00467 ASU-R 950284
Hadrava, Petr - Zentsova, A.S.
Theoretical emission line profiles in the spectra of active galactic
nuclei.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (-)
345-354 (1988).

01655 ASU-R 890088
Hadrava, Petr
Models of atmospheres of contact binary-component: incompatibility of
hydrostatic and radiative equilibria.
In: Proceedings of the symposium "Radiative transfer in stellar
atmospheres", Potsdam January 1986.Publikationen des
Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam B33, H2 (114) 11-13 (
1988).
[Radiative transfer in stellar atmospheres. - Potsdam
86.01.20-86.01.24]

00480 ASU-R 950297
Harmanec, Petr
Stellar masses and radii based on modern binary data.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (-)
329-345 (1988).

00482 ASU-R 950299
Harmanec, Petr - Hadrava, Petr - Ružič, Ž. - Pavlovski, K. - Božič,
H. - Horn, Jiří - Koubský, Pavel
o And: Another major shell phase just coming?
Information Bulletin on Variable Stars - (3263) 1-4 (1988).

00481 ASU-R 950298
Hill, G.M. - Walker, G.A.H. - Dinshaw, N. - Yang, S. - Harmanec, Petr
Omicron Andromedae is quadruple.
Publications of the Astronomical Society Pacific 100 (-) 243-250 (
1988).

00495 ASU-R 950314
Hlaváč, V. - Šonka, M. - Šimberová, Stanislava
The appllication of digital image analysis system IMG in medical
ultrasonographic image processing.
In: Proceedings of the 9th International Conference Biosignal 88.
Brno, Dům techniky ČSVTS 1988. S. -.

00185 ASU-R 940193
Hofmann, A. - Grigorjev, V.M. - Selivanov, V.L. - Klvaňa, Miroslav
Analysis and results of cooperative magnetographic measurements.
Astronomische Nachrichten 309 (5) 331-340 (1988).

00284 ASU-R 950071
Hudec, René - Borovička, Jiří - Daniš, J. - Franc, V.
Optical transient searches.
Advances in Space Research 8 (-) 665 (1988).

00286 ASU-R 950073
Hudec, René
A new possible variable star inside error box of GRBS 310379.
Information Bulletin on Variable Stars - (3143) 1 (1988).

00292 ASU-R 950079
Hudec, René - Valníček, Boris - Tremko, J. - Roessiger, S. - Goetz,
W. - Wenzel, W.
Dip features in the light curve of TT Arietis.
In: Publication Konkoly Observatory Budapest, Konkoly Observatory
1988. S. 181-184.
[Variable Phenomena in Close Binary Stars. - Budapest
88.03.07-88.03.11]

00303 ASU-R 950090
Hudec, René - Valníček, Boris - Svátek, Lubomír - Landa, Václav -
Fiodorowicz, H.
The possibilities of the use of replica x-ray imaging mirrors in
plasma diagnostics.
Journal de Physique - (C1) 231 (1988).

00304 ASU-R 950091
Hudec, René - Valníček, Boris - Aschenbach, B. - Braeuninger, H. -
Burkert, W.
Grazing incidence replica mirrors for astronomical and laboratory
applications.
Applied Optics 27 (-) 1453 (1988).

01637 ASU-R 890027
Hudec, René
Projekt Fobos a naše sluneční fyzika.
Vesmír 67 (12) 665-667 (1988).

00959 ASU-R 950320
Ishkov, V.N. - Kotrč, Pavel - Kulčár, L.
Complexes of active regions: evolution, connections with solar flares
and distributions in the 20th and 21st cycles of solar activity.
In: Solar Maximum Analysis. (Ed.: Stepanov, V.E. - Obridko, V.N. -
Smolkov, G.Ja.). Novosibirsk, Nauka, Siberian Branch 1988. S. 119.

00312 ASU-R 950099
Jakeš, Petr - Ceplecha, Zdeněk
Carbonaceous chondrites or SCN composition for Phobos?
In: 13th Symposium on Antarctic Meteorites Tokyo, National Institutes
of Polar Research 1988. S. 137-138.
[Symposium on Antarctic Meteorites /13./. - Tokyo -]

00372 ASU-R 950160
Jiřička, Karel
Pozorovací podmínky ondřejovských radioteleskopů.
Ondřejov, Astronomický ústav ČSAV 1988. 49 s.
Vědeckotechnická zpráva. 49.

00374 ASU-R 950162
Jiřička, Karel
Studený start pro počítač ATARI 800.
Zpravodaj ATARI - (2) 68-69 (1988).

00375 ASU-R 950163
Jiřička, Karel
Zásuvný model Turbo.
Zpravodaj ATARI - (2) 56-60 (1988).

00390 ASU-R 950202
Karlický, Marian
Response of the current sheet to a time-limited enhancement of
electrical resistivity.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (-)
13-23 (1988).

01624 ASU-R 890001
Karlický, Marian
Impulsive 6-cm spikes and langmuir turbulence caused by thick-target
electron beams.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (3)
146-149 (1988).

01646 ASU-R 890040
Karlický, Marian - Vörös, Z.
A simple of propagation of driven interplanetary shock waves and
prediction of sudden commencements of geomagnetic storms.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (4)
250-257 (1988).

01653 ASU-R 890076
Karlický, Marian - Kurths, J.
Chaotic radiopulsations and coronal magnetic field estimates.
In: Proceedings of an international workshop on recranution in space
plasma. Potsdam 1988. S. 175-177.
[Workshop on reconnection in space plasma. - Potsdam
88.09.05-88.09.09]

00330 ASU-R 950118
Klimeš, J. - Křivský, Ladislav
Occurence of radio bursts in the decametre range during solar cycle
No 20.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (-) 324
(1988).

01054 ASU-R 950191
Klokočník, Jaroslav - Pospíšilová, Libuše - Helali, Y. E. - Tawadrous
, M. Y.
Power and error spectra of current Earth gravitational mod els.
Manuscripta Geodaetica 13 (6) 359-364 (1988).

01616 ASU-R 870072
Klokočník, Jaroslav
GeM: a contribution to assesment of orbit accuracy, orbit
determination and gravity field modelling.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (4)
45-67 (1988).

00184 ASU-R 940192
Klvaňa, Miroslav
Analýza polarizace světla ve sluneční fyzice.
In: Sborník ze semináře o radioastronomii. Úpice, Hvězdárna Úpice
1988. S. doplnit.
[Seminář o radioastronomii. - Úpice 87.11.00]

01622 ASU-R 880024
Kopecký, Miloslav
Pokles atmosférických srážek ve střední Evropě trvající několik set
let.
Vodohospodářský časopis 36 (1) 95-97 (1988).

01654 ASU-R 890079
Kopecký, Miloslav
Zapojení astronomických výzkumů do IGBP.
In: Geosféra-biosféra-globální změny. Mezinárodní program ICSU. (Ed.:
Bucha, V. - Kopecký, M. - Rusek, J.). Ondřejov, AsU ČSAV 1988. S.
7-9.
[Geosféra-biosféra-globálni změny. - České Budějovice
87.05.27-87.05.28]

00958 ASU-R 950319
Kotrč, Pavel - Suda, Jan
Chromospheric and photospheric connections of flares in the sunspot
group McMath 16051 of June 1979.
In: Solar Maximum Analysis. (Ed.: Stepanov, V.E. - Obridko, V.N. -
Smolkov, G.Ja.). Novosibirsk, Nauka, Siberian Branch 1988. S. 55.

01652 ASU-R 890057
Kotrč, Pavel
Problematika redukce slunečních spekter.
In: Zborník referátov z 8. Celoštátného slnečného seminára. (Ed.:
Lukáč, B.). Hurbanovo, Slovenské ústredie amatérskej astronómie 1988.
S. 135-155.
[Celoštátný slnečný seminár /8./. - Stará Lesná 86.09.09]

00331 ASU-R 950119
Křivský, Ladislav - Růžičková-Topolová, Blažena
Solar flare activity and the changes of proton fluxes in the distant
heliosphere.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (-) 327
(1988).

00332 ASU-R 950120
Křivský, Ladislav - Karlický, Marian
Evolution of the June 3, 1982 flare and temporal and physical
conditions of neutron acceleration.
In: Solar Maximum Analysis. (Ed.: Stepanov, V.E. - Obridko, V.N. -
Smolkov, G.Ya.). Novosibirsk, Nauka 1988. S. 336.
Proceedings of the International Workshop.
[Solar Maximum Analysis International Workshop. - Irkutsk
85.06.17-85.06.24]

00333 ASU-R 950121
Křivský, Ladislav - Pejml, K.
Solar activity, aurorae and climate in central Europe in the last
1000 years.
Ondřejov, Astronomical Institute 1988. 75 s.
Publications of the Astronomical Institute of the Czechoslovak
Academy of Sciences. 75.

00336 ASU-R 950124
Křivský, Ladislav - Charvátová, I. - Střeštík, J.
Periody sluneční aktivity vyjádřené polárními zářemi a jejich vztah
ke konjunkcím velkých planet a ke klimatu.
In: Vztahy Slunce-Země. Praha, Jednota československých matematiků a
fyziků a kolegium ČSAV 1988. S. 101-114.
3.

00338 ASU-R 950126
Křivský, Ladislav
Snímky stupňovitého Slunce při obzoru získané v Egyptě.
In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice, Hvězdárna
Úpice 1988. S. 207-210.

00225 ASU-R 950011
Kubáček, D. - Mánek, J. - Mikulášek, Z. - Onderlička, B. - Příhoda,
P. - Ptáček, V. - Šilhán, J. - Vondrák, Jan - Wolf, M. - Znojil,V.
Hvězdářská ročenka 1989.
Praha, Academia 1988. 244 s.

00335 ASU-R 950123
Kudrna, K. - Kleczek, Josip - Křivský, Ladislav
Biosféra a lidstvo.
Praha, Academia 1988. 532 s.

01623 ASU-R 880027
Kuklin, G. V. - Kopecký, Miloslav
Changes of indices of importance of sunspot groups in the course of
11-year cycle.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (2)
93-96 (1988).

01628 ASU-R 890015
Kuklin, G. V. - Kopecký, Miloslav
Conjugated series of sunspot indices.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (3)
141-146 (1988).

00396 ASU-R 950208
Kurths, J. - Karlický, Marian
Chaotic radiopulsations and coronal magnetic field estimates.
In: Proceedings of the 13th Cons. Meeting on Solar Physics. Odessa, -
1988. S. 133-136.
2.

00421 ASU-R 950235
Kuznetsov, S.N. - Fischer, Stanislav - Kimák, I. - Kudela, K.
Dynamics of the magnetospheric configuration according to
observations of magnetospheric energetic particles and solar cosmic
rays.
Physica Scripta 37 (-) 161-164 (1988).

00423 ASU-R 950237
Kuznetsov, S.N. - Kudela, K. - Fischer, Stanislav
Constraints on magnetospheric high energy Oxygen ions supplied by
ionosphere.
Advances in Space Research 8 (8) 115-118 (1988).

00429 ASU-R 950243
Kuznetsov, S.N. - Vandas, Marek - Dvořáková, Marcela - Fischer,
Stanislav
Registracija energičnych ionov na vysote 500 km vo vnutrennem
radiacionnom pojase Zemli.
Izvestija AN SSSR, serija fizičeskaja 52 (4) 821-823 (1988).

00397 ASU-R 950209
Messerotti, M. - Karlický, Marian - Zlobec, P.
The application of a 1-D electrostatic code for the analysis
beam-plasma systems in the solar corona.
Memorie della Societa Astronomica Italiana 60 (-) 93-96 (1988).

01630 ASU-R 890017
Palouš, Jan
Vznik hvězd a struktura galaxií.
Vesmír, Přírodovědecký časopis ČSAV a SAV 67 (7) 376-378 (1988).

01629 ASU-R 890016
Pecina, Petr
Derivation of fresnel characteristics with deceleration of the
meteoroid taken into account.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (4)
193-208 (1988).

00227 ASU-R 950013
Pejovič, N. - Vondrák, Jan
Polar motion: Observations and atmospheric excitation.
In: Geodesy and Physics of the Earth. Potsdam, Zentralinstitut fuer
Physik der Erde 1988. S. 170-176.

00478 ASU-R 950295
Percy, J.R. - Napke, A.E. - Richer, M.G. - Harmanec, Petr - Horn,
Jiří - Koubský, Pavel - Kříž, Svatopluk - Božič, H. - Clark, W.E. -
Landis, H.J. - Milton, R. - Reisenweber, R.C. - Zsoldos, E. - Fisher,
D.A.
Photoelectric and visual photometry of P Cygni.
Astronomy and Astrophysics 191 (-) 248-252 (1988).

01615 ASU-R 870068
Perek, Luboš
The scientific and technical aspects of the geostationary orbit.
Acta Astronautika 17 (6) 589-598 (1988).

01635 ASU-R 890025
Porubčan, V. - Šimek, Miloš
Distribution of Lyrid meteoroids in a large of echo durations.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (3)
165-168 (1988).

00408 ASU-R 950220
Reigber, Ch. - Klokočník, Jaroslav - Li, H - Fletchner, F.
Contribution to ERS-1: Orbit Dossier.
-, Deutsche Geodaetische ForschungsInstitut 1988. 20 s.
Deutsche Geodaetische ForschungsInstitut Report. -.

00457 ASU-R 950274
Sehnal, Ladislav
Thermospheric model TD.
In: Nabljudenija iskusstvennych sputnikov Zemli. Budapest, - 1988. S.
398-405.
25.

00460 ASU-R 950277
Sehnal, Ladislav
Model of the upper atmosphere total density distribution TD 88.
In: Publications of the Department of Astronomy of the University of
Beograd. Beograd, University of Beograd 1988. S. 19-22.

01053 ASU-R 950190
Sehnal, Ladislav - Pospíšilová, Libuše
Lifetime of the satellite MACEK.
Ondřejov, Astronomical Institute 1988. 11 s.

01055 ASU-R 950192
Sehnal, Ladislav
Comparison of thermospheric density models at 285 km.
Planetary and Space Sciences 36 (11) 1121-1123 (1988).

01056 ASU-R 950193
Sehnal, Ladislav - Pospíšilová, Libuše
Thermospheric model TD 88.
Ondřejov, Astronomical Institute 1988. 7 s.

01058 ASU-R 950195
Sehnal, Ladislav
Thermospheric total density model TD.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (2)
120-127 (1988).

01627 ASU-R 890014
Sehnal, Ladislav - Vykutilová, M. - Illés, E. - Horváth, A. - Helali,
Y. E. - Tawardrous, M. Y.
The semi-annual thermospheric density variation between 200-560 km.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (4)
209-213 (1988).

00314 ASU-R 950101
Sobotka, Michal - Zlochová, Marie
Optický monitor štěrbiny spektrografu.
Ondřejov, Astronomický ústav ČSAV 1988. 9 s.
Vědeckotechnická zpráva. 53.

00356 ASU-R 950144
Sobotka, Michal
Program pro výpočet modelů atmosféry v LTE.
In: Zborník referátov z 9. celoštátneho slnečného seminára. Hurbanovo
, Slovenské ustredie amatérskej astronómie 1988. S. 15-19.

00956 ASU-R 950317
Sobotka, Michal
Sunspots model photospheres.
Publikationen des Astrophysikalischen Obsrvatoriums zu Potsdam 33 (2)
14-16 (1988).

01625 ASU-R 890002
Sobotka, Michal
Two-components models of individual sunspot umbrae.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (4)
236-242 (1988).

00479 ASU-R 950296
Stagg, C.R. - Božič, H. - Fullerton, A.W. - Gao, W.S. - Guo, Z.H. -
Harmanec, Petr - Horn, Jiří - Huang, L. - Iliev, L.H. - Koubský,
Pavel - Kovachev, B.Z. - Pavlovski, K. - Percy, J.R. - Schmidt, F.
A photometric campaign on the Be stars o And, KX And KY And and EW
Lac.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 234 (-) 1021-1049 (
1988).

00246 ASU-R 950032
Šidlichovský, Miloš
On the origin of 5/2 Kirkwood gap.
In: The few body problem (Ed.: Valtonen, M.J.). Dordrecht, Kluwer
Academic Publishers 1988. S. 117-121.
[Colloquium of the International Astronomical Union /96./, The Few
Body Problem. - Turku 87.06.14-87.06.19]

00492 ASU-R 950311
Šimberová, Stanislava
Metody zpracování dvourozměrných datových souborů ve sluneční fyzice.
Ondřejov, Astronomický ústav ČSAV 1988. 28 s.
Vědecko-technická zpráva. 44.

00494 ASU-R 950313
Šimberová, Stanislava
Je vhodné založit systém zpracování astrofyzikálních obrazů na
konceptu umělé inteligence?
In: Filozofické, metodologické a společenské souvislosti umělé
inteligence. Praha, ÚFS ČSAV 1988. S. -.

00361 ASU-R 950149
Valníček, Boris - Fárník, František - Likin, O.B. - Pisarenko, N.F.
X-ray emission of selected proton flares as measured on Prognoz 8
satellite during the spring 1981.
In: Solar Maximum Analysis. Novosibirsk, Nauka 1988. S. 16.
Proceedings of the International Workshop.
[Solar Maximum Analysis International Workshop. - Irkutsk
85.06.17-85.06.24]

00365 ASU-R 950153
Valníček, Boris - Fárník, František
Solar observations during the Phobos mission.
Advances in Space Research 8 (11) 77-79 (1988).

00366 ASU-R 950154
Valníček, Boris - Fárník, František
Review of space experiments measuring solar x-rays and comparison of
their results.
Advances in Space Research 8 (11) 271-278 (1988).

01636 ASU-R 890026
Valníček, Boris
Komplexní kosmický experiment fobos.
Říše hvězd 69 (9) 161-166 (1988).

00418 ASU-R 950232
Vandas, Marek - Fischer, Stanislav - Lutsenko, V.N. - Kudela, K. -
Šafránková, J. - Němeček, Z.
Energetic electrons near the Earth's quasiperpendicular bow shock.
Bulletin of the Astronomical Institute of Czechoslovakia 39 (5)
308-314 (1988).

00419 ASU-R 950233
Vandas, Marek
Ionization states of flare energetic particles.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (6)
391-392 (1988).

00428 ASU-R 950242
Vandas, Marek
Urychlování elektronů na rázové vlně Země.
Praha, Astronomický ústav ČSAV 1988. 118 s.

00223 ASU-R 950009
Vondrák, Jan - Tlamicha, Antonín
Rádiová interferometrie z velmi dlouhých základen a možnost jeji
aplikace v Československu.
Ondřejov, Astronomický ústav ČSAV 1988. 35 s.
Vědeckotechnická zpráva. 48.

00224 ASU-R 950010
Vondrák, Jan
Is Chandler frequency constant?
In: The Earth s rotation and reference frames for geodesy and
geodynamics. (Ed.: Babcock, A.K. - Wilkins, G.A.). Dordrecht, Kluwer
1988. S. 359-364.
[International Astronomical Union Symposium No.128, The Earth s
rotation and reference frames for geodesy and geodynamics. -
Coolfont, West Virginia 86.10.20-86.10.24]

00226 ASU-R 950012
Vondrák, Jan
Ocenka točnosti opredělenija vraščenija Zemli raznymi metodami.
In: Izučenije Zemli kak planěty metodami geofiziki, geodezii i
astronomii. Kiev, Naukova dumka 1988. S. 207-209.

01640 ASU-R 890030
Vondrák, Jan - Pejovic, N.
Atmospheric excitation of polar motion: comparison of the polar
motion spectrum with spectra of effective atmospheric angular
momentum functions.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (3)
172-185 (1988).

01641 ASU-R 890031
Vondrák, Jan
Mean positions and proper motions of 224 stars based on PZT
observations at Ondřejov in 1973-1986.
Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia 39 (3)
152-164 (1988).

01649 ASU-R 890053
Vondrák, Jan
Vliv atmosféry na rotaci země.
In: Od Newtona k družicím a kosmickým sondám. (Ed.: Janáčková, A. -
Novotný, O. - Urban, L.). Praha, Matematicko-fyzikalni fakulta UK
1988. S. 61-68.
[Seminář v ústředním klubu školství a vědy ROH. - Praha 85.05.06]