Učební plán


  1. Přednáška podle plasma_astrophysics.pdf


  1. Úvod – Prednaska1.ppt (o Slunci)


  1. Základní pojmy, základní rovnice


  1. Základní algoritmy řešení magnetohydrodynamických rovnic


  1. Particle-in-cell model


  1. Magnetická rekonexe: úvod, analytická řešení, numerická řešení


  1. Svazky částic, základní kinetické nestability


  1. Plazmový mechanismus záření, rádiová vzplanutí


  1. Model sluneční erupce