Logo ASU
Astronomický ústav
Akademie věd České republiky
Logo AV


Významné bolidyŠtědrovečerní bolid nad severním Rakouskem

Na Štědrý večer přeletěl nad severním Rakouskem jasný meteor - bolid, který byl způsoben srážkou malého meziplanetárního tělesa - meteoroidu a který byl pozorován i větším počtem náhodných svědků. Kromě toho byl zaznamenán fotograficky a fotoelektricky i některými stanicemi Evropské bolidové sítě a tak bylo možné přesně určit jak atmosférickou dráhu tohoto meteoroidu, tak i jeho předsrážkovou dráhu ve sluneční soustavě. Zde přinášíme základní data o tomto poměrně vzácném přírodním úkazu.


Údaje o bolidu (pdf 65 kB)Světelná křivka bolidu (pdf 36 kB) pořízená Automatickou bolidovou kamerou v KunžakuFotografie bolidu (plné rozlišení 1.2 MB) z Digitální bolidové kamery v OndřejověPrůmět dráhy bolidu s vyznačenými bolidovými stanicemi (plné rozlišení 511 kB)Detail průmětu dráhy bolidu (plné rozlišení 498 kB)

 
Autor: Pavel Spurný


Obrázky a data nejsou určeny k dalšímu šíření a publikování. Raději, prosím, odkazujte na tuto stránku anebo kontaktujte autora.

Images and data are not intended for further dissemination and publishing. Rather, please refer to this page or contact the author.Další obrázky jsou na této adrese http://www.astromethyst.at/meteore/80-berichte/100-weihnachts-meteor-feuerkugel-2012.html (autor Hermann Koberger).