Logo ASU
Astronomický ústav
Akademie věd České republiky
Logo AV


Významné bolidyJasný bolid nad jižním Polskem a severozápadním Slovenskem

Během svítání 3. prosince 2013 v 6 hodin 7 minut a 21-29 sekund SEČ přeletěl nad jižním Polskem a severozápadním Slovenskem jasný meteor - bolid, který byl způsoben srážkou malého meziplanetárního tělesa - meteoroidu o velikosti fotbalového míče a který byl pozorován i větším počtem náhodných svědků. Kromě toho byl zaznamenán fotograficky a fotoelektricky i některými stanicemi Evropské bolidové sítě a tak bylo možné přesně určit jak atmosférickou dráhu tohoto meteoroidu, tak i jeho předsrážkovou dráhu ve sluneční soustavě. Zde přinášíme základní data o tomto poměrně vzácném přírodním úkazu.


Údaje o bolidu (pdf 10 kB)Světelná křivka bolidu (pdf 61 kB) pořízená Automatickou bolidovou kamerou na Lysé hořeFotografie bolidu (plné rozlišení 651 kB) z Digitální bolidové kamery na Lysé hořePrůmět dráhy bolidu s vyznačenými bolidovými stanicemi (plné rozlišení 305 kB)


Autor: Pavel Spurný


Obrázky a data nejsou určeny k dalšímu šíření a publikování. Raději, prosím, odkazujte na tuto stránku anebo kontaktujte autora.

Images and data are not intended for further dissemination and publishing. Rather, please refer to this page or contact the author.