Významné bolidy
Ranní bolid z 15. července 2021 pravděpodobně skončil pádem meteoritů v Polsku


Ve čtvrtek 15. července jsme přes náš webový formulář obdrželi celkem osm hlášení o pozorování jasného bolidu ten den přibližně v 5 hodin ráno letního času. Předchozí noc byly na mnoha místech bouřky a i ráno byla mnohde obloha pokrytá oblačností nebo se vytvořila ranní mlha. Někde se však vyjasnilo a bolid mohl být spatřen. Obloha již byla světlá, neboť právě vycházelo Slunce. Fotografické kamery bolidové sítě provozované naším ústavem z toho důvodu již nepracovaly, nicméně na některých místech máme instalované doplňkové videokamery a ty jsou provozu i ve dne. Bolid zaznamenaly videokamery na stanicích Červená hora a Lysá hora v Moravskoslezském kraji a v Říčanech u Prahy. Z těchto tří záznamů jsme zrekonstruovali dráhu a rychlost bolidu. Ukázalo se, že bolid dosáhl jasnosti Měsíce v úplňku (při pozorování ze standardní vzdálenosti 100 km) a pronikl hluboko do atmosféry, což nasvědčuje tomu, že došlo k pádu meteoritů na zemský povrch. Bohužel, závěrečná část bolidu nebyla kamerami zaznamenána, neboť na Červené hoře zalétl bolid za oblačnost (viz obr. 1), v Říčanech se dostal mimo zorné pole a na Lysé hoře byla zaznamenána jen malá část bolidu v mezeře mezi oblačností. Pro úplnost dodáváme, že jeden ze svědků natočil bolid kamerou v autě, ale i na tomto záznamu bolid vlétá do mraků. Nemáme tedy informace o velikosti a počtu možných meteoritů, protože není jasné, zda a na jak velké kusy se objekt na konci dráhy rozpadl.

Původní hmotnost meteoroidu odhadujeme na necelých 100 kg, čemuž odpovídá velikost zhruba 40 cm. Před dopadem obíhal Slunce po málo výstředné eliptické dráze, která ale měla poměrně velký sklon k oběžné rovině planet. Pochází pravděpodobně z vnitřní části pásu planetek. Do atmosféry vstoupil v 5:00:11 SELČ rychlostí 17,8 km/s pod úhlem 52° k vodorovné rovině a poprvé byl zaznamenán ve výšce 74 km. Celá událost probíhala nad územím Polska ve vzdálenosti zhruba 130 km od českých hranic (obr. 2). V době, kdy bolid zalétl za oblačnost, nacházel se ve výšce 25 km a stále měl rychlost kolem 13 km/s. K očekávanému pádu meteoritů došlo jižně od města Mikstat (obr. 3). Pokud dopadl velký meteorit o hmotnosti kolem 10 kg, nachází se ve východní části vyznačené oblasti. Pokud se rozpadl na menší úlomky o hmotnostech kolem 100 gramů, ty dopadly zhruba o 7 km více na ZSZ. Na většině území Polska bylo v době pádu zataženo. Pokud by se meteority našly, zařadily by se do exkluzivní kategorie meteoritů s rodokmenem. Těch je z tisíců známých meteoritů jen asi 35.

Závěrem bychom rádi podělovali všem svědkům za zprávy o tomto zajímavém bolidu a Dr. Radmile Brožkové z Českého hydrometeorologického ústavu za data o výškovém větru potřebná k výpočtu pádové oblasti meteoritů.


Jiří Borovička, Lukáš Shrbený a Pavel Spurný
Oddělení meziplanetární hmoty
Astronomický ústav AV ČR,
Fričova 298
251 65 Ondřejov
email: mph@asu.cas.cz
Obrázek 1. Snímek složený z videa na stanici Červená hora ukazuje narůstající jasnost bolidu letícího zleva a shora před tím, než definitivně zalétl za oblačnost.
Obrázek 2. Průmět zaznamenané části dráhy bolidu na mapu (oranžová šipka). Trojúhelníky jsou označena místa, odkud byl bolid zaznamenán. Podkladová mapa: Google Earth.
Obrázek 3. Detail oblasti, kde by se mohly nacházet meteority (žlutý pás). Meteority různých hmotností lze očekávat v různých částech oblasti. Vyznačena jsou teoretická místa dopadu meteoritů o hmotnostech 10 kg, 1 kg, a 100 g. Není však známo, jak velké meteority ve skutečnosti dopadly. Podkladová mapa: Google Earth.


Obrázky a data nejsou určeny k dalšímu šíření a publikování. Raději, prosím, odkazujte na tuto stránku anebo kontaktujte autora.

Images and data are not intended for further dissemination and publishing. Rather, please refer to this page or contact the author.