Významné bolidy

Bolid 10. září 2023


V neděli 10. září večer a následující den jsme na náš formulář hlášení bolidů dostali 20 hlášení o pozorování jasného meteoru. Tou dobou bylo na celém našem území jasno, stejně jako nad většinou střední Evropy a tak tento bolid vidělo hodně náhodných svědků, z nichž někteří nám svá pozorování popsali. Rozhodující pro jeho popis ale bylo, že všechny přístroje bolidové sítě provozované naším ústavem byly v tu dobu v provozu a tak se nám podařilo získat velmi podrobné a komplexní informace o tomto mimořádném jevu. Detail bolidu z celooblohového snímku ze stanice Kunžak v Jižních Čechách je na obrázku 1 a ukázka jeho spektra (pouze náhled) je na obrázku 2. Ze čtyř stanic nejbližších ke světelné dráze bolidu jsme s velikou přesností a spolehlivostí určili všechny jeho parametry průletu, tedy mimo jiné kde a jak rychle letěl, odkud přiletěl a případně kam mohly jeho pozůstatky dopadnout. Ukázalo se totiž, že i když bolid přestal svítit relativně vysoko (mírně nad 30 km), tak se několik malých, řádově gramových až desetigramových úlomků zbrzdilo natolik, že již pohasly a mohly tedy dopadnout na zemský povrch.

Co se tedy v neděli 10. září 2023 odehrálo nad jižními a středními Čechami?

Přesně ve 23:21:45 středoevropského letního času (SELČ) vstoupil do zemské atmosféry meteoroid o hmotnosti asi 2,5 kilogramů. Poprvé byl zaznamenán ve výšce 88 km nad Soběslaví. Těleso se v té době pohybovalo rychlostí necelých 15 km/s a po dráze skloněné přibližně 44 stupňů k vodorovné rovině pokračovalo v letu severovýchodním směrem. Maximální jasnosti dosáhl bolid ve výrazném zjasnění ve výšce 51 km nad zemí, kdy byl přibližně stejně jasný jako Měsíc v první čtvrti. Během letu se meteoroid výrazně brzdil a také rozpadal. Největší úlomek přestal být pozorovatelný ve výšce necelých 31 km nad zemí asi 5 km (průmět na povrch) jihozápadně od Ledče nad Sázavou (obrázek 3). Celou světelnou dráhu dlouhou 84 km uletěl bolid za 7 sekund. Největší meteorit může mít hmotnost kolem 50 g (hlavní kus) a nachází se jižně od obce Prosíčka (obrázek 4), menší meteority budou mít pouze jednotky gramů a nachází se v okolí obce Ostrov východně od Ledče nad Sázavou.

Před srážkou se Zemí tento meteoroid o průměru asi 10 cm obíhal Slunce po dráze typické pro asteroidy typu Apollo, která byla skloněna necelých 6 stupňů k rovině ekliptiky, tj. rovině zemské dráhy. V přísluní se meteoroid dostával jen o málo blíže ke Slunci než Země a v odsluní se dostal 4 astronomické jednotky od Slunce do oblasti hlavního pásu planetek. Jeden oběh kolem Slunce mu trval 4 pozemské roky. Velmi pravděpodobně se jednalo původem o část asteroidu pocházejícího z hlavního pásu planetek.

Závěrem bychom rádi podělovali všem svědkům bolidu za jejich hlášení a Dr. Radmile Brožkové z Českého hydrometeorologického ústavu za data o výškovém větru potřebná k výpočtu pádové oblasti meteoritů.


13. září 2023

Pavel Spurný, Lukáš Shrbený a Jiří Borovička
Oddělení meziplanetární hmoty
Astronomický ústav AV ČR,
Fričova 298
251 65 Ondřejov
email: mph@asu.cas.cz
Obrázek 1. Výřez celooblohového snímku ze stanice Kunžak (foto: Astronomický ústav AV ČR).
Obrázek 2. Náhled spektra a nultého řádu bolidu (výřez ze snímku s výrazně vyšším rozlišením) ze stanice Kunžak (foto: Astronomický ústav AV ČR).
Obrázek 3. Průmět zaznamenané části dráhy bolidu na mapu (žlutá šipka). Ve skutečnosti byla dráha skloněná 44 stupňů k zemskému povrchu a byla dlouhá 84 km. Bílé čtverce ukazují polohy stanic české části Evropské bolidové sítě, ze kterých byly použity záznamy k výpočtu dráhy (grafika: Astronomický ústav AV ČR, podkladová mapa: Google Earth).
Obrázek 4. Detail oblasti, kde by se mohl nacházet meteorit o hmotnosti přibližně 50 gramů (grafika: Astronomický ústav AV ČR, podkladová mapa: Google Earth).

Obrázky a data nejsou určeny k dalšímu šíření a publikování. Raději, prosím, odkazujte na tuto stránku anebo kontaktujte autora.

Images and data are not intended for further dissemination and publishing. Rather, please refer to this page or contact the author.