Zápis ze společné schůze starého a nového ČNKA konané dne 15.3.2010 od 14:00
v místnosti 110 v budově Akademie věd ČR, Národní 3.

Přítomni:
J. Borovička, S. Ehlerová, J. Grygar, P. Hadrava, B. Jungwiert, J. Palouš, P. Pravec, C. Ron, D. Vokrouhlický, J. Vondrák, M. Wolf.

Omluveni:
M. Karlický, P. Harmanec, P. Heinzel, Z. Mikulášek, J. Tichá,


Program:
 1. Výsledek voleb
 2. Zhodnocení minulého volebního období
 3. Volba předsednictva
 4. Zprávy z ESO a ESA
 5. Zhodnocení Mezinárodního roku astronomie 2009
 6. Různé

 1. Výsledek voleb.
  Korespondeční tajné hlasování členů komitétu v lednu 2010 potvrdilo nominované statutární zástupce astronomických institucí na další volební období:
  P. Heinzel za Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.,
  Z. Mikulášek za Ústav teoretické fyziky a astronmomie PřF Masarykovy univerzity v Brně
  M. Wolf za Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze.
  Zbývajících 9 členů komitétu bylo doplněno na základě výsledku voleb, které proběhly korespondenčně v termínu 19.1.-19.2.2010 (viz Zápis sčítání hlasů): J. Borovička, J. Grygar, P. Hadrava, M. Karlický, J. Palouš, P. Pravec, C. Ron, D. Vokrouhlický, J. Vondrák.
 2. Zhodnocení minulého volebního období. Dále komitét zasedal již v novém složení.
 3. Volba předsednictva.
  Po diskuzi byli navrženi kandidáti na funkce v předsednictvu NKA následovně: Výsledek tajného hlasování (pro zvolení je potřeba nadpoloviční většina zúčastněných a alespoň polovina všech členů komitétu, tj. 6 hlasů) oznámili skrutátoři P. Pravec a D. Vokrouhlický:
 4. Před 2. kolem odstoupil z kandidatury na místopředsedu M. Wolf. Ve 2. kole získal Z. Mikulášek 7/0/2 hlasů a byl zvolen.
  Vedení schůze se pak ujal nový předseda, P. Hadrava.
 5. Zprávy z ESO a ESA.
 6. Zhodnocení Mezinárodního roku astronomie 2009, IYA 2009.
  J. Grygar informoval o IYA2009. Komitét vyjádřil poděkování členům výboru Mezinárodního roku astronomie 2009 a ocenil jejich vynikající práci při přípravě a pořádání akcí IYA 2009. Komitét vyzval svého předsedu, aby připravil a odeslal děkovné dopisy členům výboru IYA2009.


Zapsal: C. Ron
Schválil: P. Hadrava 20.3.2010