ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

 

Zápis ze schůze českého NK astronomického dne 5. 10. 2004

Přítomni: S. Ehlerová, F. Fárník, J. Grygar, P. Hadrava, P. Harmanec, Z. Mikulášek, J. Palouš, M. Šidlichovský, J. Tichá, J. Vondrák, M. Wolf
Omluveni: M. Karlický
Hosté: P. Heinzel

 1. Společná schůze ČNKA a NOC:
  První část schůze probíhala jako společné zasedání ČNKA a národního výboru pro přípravu 26tého Valného zasedání Mezinárodní astronomické unie, které proběhne v Praze v roce 2006. Zápis z této části schůze připravil P. Suchan (viz příloha).

 2. Jednání s ESO:
  J. Palouš informoval o postupu jednání v plánovaném připojení České republiky k ESO (Evropská jižní observatoř). Rada ESO a generální ředitelka ESO C. Cesarski byly informovány o záměru ČR vstoupit do ESO. J. Palouš a P. Heinzel jednali o tomto připojení na MŠMT s náměstkem ministryně doc. Kolářem a ing. Křenkem.

  Dalším krokem je vytvoření materiálu o ESO pro ministryni školství, vládu a parlament. První variantu sepíše J. Palouš a elektronicky požádá členy ČNKA o připomínky.

 3. Česká astronomie v kontextu evropské astronomie:
  EAS (Evropská astronomická společnost) před nedávnem vydala publikaci ``European Survey of National Priorities in Astronomy'', která popisuje národní výzkum různých evropských zemí. Česká republika v dokumentu není vůbec zmiňována (viz zápis z předchozí schůze). J. Palouš napsal jménem ČNKA dopis předsedovi EAS, ve kterém vyjadřuje rozčarování nad tímto stavem věcí, a zároveň mu zaslal článek ``Astronomy and Astrophysics in the Czech Republic'' (Palouš J., Vondrák J., & Šolc M.: 2002, in ``Organizations and Strategies in Astronomy III'', ed. A. Heck, Kluwer Academic Publishers, str. 163-179). Tento materiál (nebo jeho novější varianta) by se měl ocitnout v dalším vydání zmiňované publikace. K opomenutí ČR došlo kvůli problémům v komunikaci s ČASem.

  V této souvislosti se diskutovalo, jak zefektivnit přenos informací mezi ČASem (Česká astronomická společnost) a ČNKA, aby k podobným problémům v budoucnosti nedocházelo. V souvislosti s nedávnými změnami v ČASu, kdy se sekretariát společnosti, reprezentovaný místopředsedou ČASu P. Suchanem, usídlil v prostorách AsÚ AV ČR, lze očekávat, že se situace zlepší.

 4. Různé:
  P. Harmanec informoval o dění v A&A, a to za prvé o připojení neevropských zemí k A&A (Argentina se stane plným členem od 1.1. 2005; Brazílii, Chile a z evropských zemí Portugalsku byl udělen status pozorovatele; viz Sandqvist A., 2004, A&A 426, E15).

  Dále varoval před možnými následky nové ediční strategie A&A při přijímání článků do časopisu (viz Bertout C., Schneider P., 2004, A&A 420, E1).
Zapsal: S. Ehlerová
Schválil: J. Palouš