Zápis ze schůze ČNKA konané dne 29.4.2008 od 14:00
v budově Akademie věd ČR

Přítomni:
J. Borovička, S. Ehlerová (do 16h), P. Harmanec (do 15:30), B. Jungwiert, Z. Mikulášek, J. Palouš, C. Ron, J. Tichá, D. Vokrouhlický (do 15:30), M. Wolf (do 15:30).
Omluveni:
P. Heinzel, J. Vondrák

Hosté pozvaní na jednání k 1. bodu:
J. Bystřická (MŠMT), J. Grygar (FzÚ, zástupce v UC ESO), P. Koubský (AsÚ, zástupce v CLO), M. Prouza (FzÚ, zástupce v STC ESO), P. Suchan (AsÚ), J. Toifl (MZV, zástupce v FC ESO).


Program:
 1. Zprávy zástupců ČR ze zasedání výborů ESO.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 3. Výroční zpráva ČNKA.
 4. Zvýšení kategorie ČR v IAU.
 5. Výzva k navrhování nových členu IAU.
 6. Stanovy ČNKA.
 7. Zpráva o Astronomy a Astrophysics.
 8. Různé.

 1. Zprávy zástupců ČR ze zasedání výborů ESO.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze bez připomínek.
 3. J. Palouš informoval o Zprávě o činnosti ČNKA za rok 2007, která byla zaslána Zahraničnímu odboru AV ČR.
 4. J. Palouš informoval o žádosti sekretariátu IAU, aby ČR zvýšila svoji kategorii v rámci IAU z kategorie II (40 členů) na kategorii III (80 členů). Roční poplatek se tímto zvyšuje ze 7600 CHF na 15200 CHF, byl již schválen AV ČR a za rok 2008 uhrazen. Od 1.1.2008 má hlas ČR váhu 4.
 5. Byla zahájena diskuze o Stanovách ČNKA. (kráceno)
 6. J. Palouš vyzve za ČNKA instituce a jednotlivé členy IAU k navržení nových členů IAU, do jara 2009.
 7. K informaci M. Wolfa o výroční zprávě A&A nebyly připomínky.
 8. Různé


Zapsal: C. Ron
Schválil: J. Palouš, 9.5.2008