Zápis ze schůze ČNKA konané dne 4.12.2008 od 14:00
v budově Akademie věd ČR

Přítomni:
J. Borovička, S. Ehlerová, P. Harmanec, P. Heinzel, B. Jungwiert, J. Palouš, C. Ron, J. Tichá, D. Vokrouhlický, J. Vondrák, M. Wolf.
Omluven:
Z. Mikulášek,
Hosté pozvaní na jednání k 2. a 3. bodu:
J.  J. Grygar (FzÚ, zástupce v UC ESO), M. Prouza (FzÚ, zástupce v STC ESO), P. Suchan (AsÚ)


Program:
 1. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 2. Navrhování nových členu IAU.
 3. Zprávy zástupců ČR ze zasedání výborů ESO.
 4. Příprava na Mezinárodní rok astronomie IYA 2009
 5. Stanovy ČNKA.
 6. Různé.

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze bez připomínek.
 2. Navrhování nových členu IAU.
 3. Zprávy zástupců ČR ze zasedání výborů ESO.
 4. Příprava Mezinárodního roku astronomie 2009, IYA 2009.
 5. Diskuze o stanovách ČNKA.
 6. Různé.


Zapsal: C. Ron
Schválil: J. Palouš, 23.12.2008