Zápis ze schůze ČNKA konané dne 7.12.2009 od 9:30
v knihovně Astronomického ústavu AV ČR na Spořilově

Přítomni:
J. Borovička, S. Ehlerová, P. Harmanec, P. Heinzel, B. Jungwiert, Z. Mikulášek, J. Palouš, C. Ron, J. Tichá, D. Vokrouhlický, J. Vondrák, M. Wolf.


Program:
 1. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 2. Nový status a jednací řád ČNKA
 3. Příprava voleb do ČNKA
 4. 27.GA IAU
 5. Zprávy z ESO
 6. Zprávy z ESA
 7. Astronomy and Astrophysics
 8. Různé

J. Borovička oznámil úmrtí Dr. Z. Ceplechy dne 4.12.2009.
 1. Kontrola zápisu z minulé schůze bez připomínek.
  J. Palouš bude urgovat u Petra Škody Letter of Interest pro vstup do Společenství mezinárodní virtualní observatoře (IVOA).
 2. Nový status a jednací řád ČNKA
 3. Příprava voleb do ČNKA.
 4. Informace z 27. valného shromáždění IAU (GA IAU)
 5. Zprávy z ESO
 6. Zprávy z ESA
 7. Astronomy and Astrophysics.
 8. Různé.


Zapsal: C. Ron
Schválil: J. Palouš, 17.12.2009