!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ (ČNKA) Zápis schůze ČNKA 25.2.2004

ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)

 

Zápis ze schůze českého NK astronomického dne 25. 2. 2004

Přítomni: S. Ehlerová, F. Fárník, M. Karlický, Z. Mikulášek, J. Palouš, M. Šidlichovský, J. Tichá, J. Vondrák, M. Wolf
Omluveni: J. Grygar, P. Hadrava, P. Harmanec

 1. Společná schůze ČNKA a NOC:
  První část schůze probíhala jako společné zasedání ČNKA a národního výboru pro přípravu 26tého Valného zasedání Mezinárodní astronomické unie, které proběhne v Praze v roce 2006. Zápis z této části schůze připravily Z. Dienstbierová a Z. Šenderová (viz příloha).

 2. Materiály týkající se připojení k ESO:
  J. Palouš zapracoval poznámky členů NK k materiálu o připojení České republiky k ESO (viz zápis z předchozí schůze). Ke článku přidal část týkající se ESO a překlad smluv o připojení jiných států k ESO (autorem nových částí je B. Jungwiert). Poznámky k těmto dokumentům se očekávají obratem elektronicky.

  Dále se diskutovalo o způsobu, jak s dokumenty o ESO a našem plánovaném připojení nakládat. Zvláště se hovořilo o tom, pod které ministerstvo či výbor tato záležitost spadá a koho by tudíž bylo vhodné kontaktovat.

  Bylo dohodnuto, že by měla vzniknout anglická verze dokumentů. Ta by neměla být pouhým překladem verze české, protože se obrací na publikum s jinými zkušenostmi a jinými požadavky. J. Palouš by měl kontaktovat Clause Madsena, který je v ESO pověřen vypracováním dokumentů o připojení ČR.

 3. Česká astronomie v kontextu evropské astronomie:
  Od minulé schůze měli členové ČNKA možnost vyjádřit se k materiálu EAS (European Astronomical Society) o evropské astronomii, kde není zařazena část o astronomii v ČR. Partnerem EAS v ČR je ČAS (Česká astronomická společnost) a případné podklady by tudíž měly pocházet od ní. ČNKA nicméně souhlasí s návrhem J. Palouše, že EAS bude poskytnut materiál ``Astronomy and Astrophysics in the Czech Republic'' (Palouš J., Vondrák J., & Šolc M.: 2002, in ``Organizations and Strategies in Astronomy III'', ed. A. Heck, Kluwer Academic Publishers, str. 163-179).

 4. Různé:
  P. Harmanec poslal dopis A. Sandqvista, ve kterém si autor stěžuje na nespolehlivost údajů na Web of Science. Týká se chybného výpočtu impact factoru časopisu Astronomy and Astrophysics a dalších chyb při hledání citací.

  J. Vondrák ujistil nové členy ČNKA, že podle zpráv sekretariátu Rady pro zahraniční styky dostanou jmenovací dekrety hned po zasedání Rady.

  J. Palouš informoval o nabídce stipendií a grantů, kterou ČNKA obdržela od ICSU. Termín na podávání žádostí je bohužel již 1.3., takže se nabídka nedá využít.

  J. Tichá informovala o nové novele zákona o ochraně ovzduší: pojem světelné znečištění zde zůstal zachován, avšak nejsou stanoveny žádné sankce za porušování tohoto ustanovení.
Zapsal: Schválil:
 
S. Ehlerová J. Palouš