Sluneční Magnetograf

Astronomického ústavu Akademie věd České republiky

Observatoř OndřejovSolar Magnetograph

Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic

Ondrejov Observatory