Denní bolidy

Pro Puls třebíčska napsal RNDr. Rostislav Štork, Ph.D.
Astronomický ústav Akademie věd České republiky


Právě před měsícem 6. května 2000 ve 13:51:20 letního času zazářil nad naší republikou velmi jasný meteor — bolid. Musel být opravdu mimořádně jasný, když byl pozorovatelný na denní obloze, skoro v poledne. Pro pozorovatele, kteří měli štěstí tento úkaz spatřit, to byl nezapomenutelný zážitek. Kromě několika stovek vizuálních pozorovaní jsou k dispozici i tři videozáznamy pohotových kameramanů a také byla rázová vlna po rozpadu tělesa zaregistrována seismografy OKD a. s. Bylo tedy možno celý jev podrobně analyzovat a nyní si již můžeme říci základní údaje.

Tato mimořádná podívaná byla způsobena tělesem o průměru asi jeden metr, které se s zemskou atmosférou srazilo rychlostí asi 20 kilometrů za sekundu. Ve výšce 90 kilometrů se třením o vzduch rozžhavilo a poté za sebou zanechávalo jasně viditelnou stopu. Po několika sekundách letu se dostalo do hustších vrstev atmosféry, kde se začalo rozpadat na menší kusy. Při tom stále docházelo k brždění, po rozpadu se malé úlomky brzdily rychleji než velké. Pokud rychlost poklesne pod asi 3 kilometry za sekundu, přestává tření o vzduch stačit k rozžhavení a odpařování tělesa a toto pak již dále neubývá a bez světelných efektů padá na zem. Mnohé úlomky se na tuto rychlost zbrzdily již ve výšce asi 20 km, přežily tak průlet atmosférou a po několika minutách volného pádu dopadly na zemský povrch.

Oblastí, kam meteority spadly, je oblast Moravskoslezských Beskyd, kde také byl jeden pád přímo pozorován a meteorit o hmotnosti 214 gramů nalezen. Ačkoliv meteoritů jsou v muzeích desítky tisíc, jedná se teprve o pátý případ, kdy kromě meteoritu je známa a fotograficky či televizně zdokumentována dráha. Historicky první takový případ byl příbramský bolid 7. dubna 1959, tento úspěch se podařilo zopakovat v USA 3. ledna 1970 a v Kanadě 5. února 1977. Čtvrtý případ 9. října 1992 opět v USA již nebyl výsledkem systematického fotografování oblohy, ale pohotovosti mnoha videokameramanů. A stejného druhu je i naše událost z minulého měsíce. V České republice sice již skoro půl století pracuje bolidová síť, která každou jasnou noc fotografuje oblohu, ale tento denní úkaz samozřejmě zachytit nemohla.

Kromě výše uvedených údajů jsou k dispozici i první výsledky mineralogického rozboru nalezeného meteoritu. Podle Dr. Petra Jakeše z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se jedná o obyčejný chondrit typu H, tedy nejběžnější typ meteoritu. Analýza stále probíhá stejně tak jako výpočty dráhy. Máte-li přístup k Internetu, doporučuji adresu http://www.asu.cas.cz/~borovic/bolid.htm, na které Dr. Jiří Borovička z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky průběžně doplňuje nové poznatky.

Zatím nejčerstvější zprávou je, že byl nalezen druhý meteorit. Tento úlomek je o něco větší, má hmotnost asi 340 gramů. Byl nalezen ve stejné oblasti jako první kus. Na mineralogický rozbor a definitivní potvrzení, že se skutečně jedná o meteorit, si ještě budeme muset pár dnů počkat.

Ačkoli se to zdá neuvěřitelné, 10. května 2000 v 19:15 letního času zazářil další denní bolid. V průměru bývá jeden za deset let, nyní byly dva v rozmezí několika málo dnů. Jasnost byla srovnatelná s prvním případem, ale neproletěl nad severní Moravou, ale nad jižní hranicí naší republiky, z Třebíče tedy mohl být pozorován lépe. Zřejmě i z tohoto tělesa dopadly nějaké meteority (do Rakouska), ale dosud nebyl žádný nalezen.