Návštěva u planetky

Pro Puls třebíčska napsal Mgr. Rostislav Štork, Ph.D.
Astronomický ústav Akademie věd České republiky


Pouze třikrát v historii proletěla kosmická sonda kolem planetky a poslala na Zemi její podrobné fotografie. Planetky Gaspra a Ida navštívila sonda Galileo, planetku Mathilde sonda NEAR. V žádném z těchto případů se však nejednalo o konečný cíl. Galileo pokračoval dále k Jupiteru a NEAR k další planetce Eros. K cíli své cesty dorazil 14. 2. 2000 a Eros se tak stal nejenom čtvrtou zblízka vyfotografovanou planetkou, ale také prvním tělesem tohoto typu, které má umělou družici. Ano, NEAR byl naveden na oběžnou dráhu a po dobu jednoho roku bude planetku mapovat. Bude-li na konci tohoto období sonda v dobrém technickém stavu, zvažují operátoři dokonce i pokus o přistání.

Planetka Eros patří k těm větším, její rozměry jsou 33x33x13 km. Jedná se tedy o těleso značně protáhlého tvaru. Povrch je hustě pokryt různě velkými krátery, z nichž největší byl pozorován již dlouho před příletem ze vzdálenosti tisíců kilometrů. Sonda NEAR je vybavena nejen fotografickými kamerami, ale i dalšími přístroji, které podrobí povrch důkladné analýze a dozvíme se i údaje o chemickém složení planetky. A z gravitačního působení na sondu bude možno určit hmotnost a tudíž i hustotu planetky.

Nemusíme se však kochat jen pohledem na pozoruhodné fotografie, ale také můžeme zvednout hlavu k obloze. I když se viditelnost planet v březnu poněkud zhoršila a v záři Slunce se ztratila Venuše, která v uplynulých měsících zdobila ranní oblohu. Ale zbývající tři planety, které jsme dosud mohli pozorovat, můžeme spatřit i nadále. Mars, Jupiter a Saturn jsou viditelné na večerní obloze. Zvolna se k sobě blíží, takže koncem března již uvidíme tyto tři planety blízko sebe.

Letošní rok nebude z hlediska viditelnosti planet moc dobrý, takže je třeba využít poslední příležitosti, kdy tři z nich můžeme pohodlně pozorovat zvečera. Měsíc nám v tom bude nejméně překážet začátkem března. V novu je 6. 3., v první čtvrti 13. 3., v úplňku 20. 3. a v poslední čtvrti 28. 3.

Z hvězdných objektů bych chtěl upozornit na hvězdokupu Plejády, souhvězdí Orion a nejjasnější hvězdu oblohy Sirius, které brzy z noční oblohy na několik měsíců zmizí. Jsou to zajímavé objekty a také v tomto případě bychom měli využít, že jsou ještě zvečera vidět. Snad nám v tom bude březnové počasí přát.


Foto převzato z www Near Earth Asteroid Rendezvous.