Loňský rok v astronomii

Pro Puls třebíčska napsal Mgr. Rostislav Štork, Ph.D.
Astronomický ústav Akademie věd České republiky


Skončil nám další rok a jako ve všech oborech lidské činnosti i v astronomii se ohlížíme, co zajímavého nám přinesl. Nutno říci, že v případě roku 1999 toho bylo skutečně hodně, co upoutalo pozornost zájemců a v mnohých případech i veřejnosti a médií.

Hned začátkem roku jsme byli svědky zajímavosti, která se opakuje jen jednou za několik desetiletí. Únor, jako jediný měsíc, u kterého to je teoreticky možné, byl bez měsíčního úplňku.

V témže měsíci, 23. 2. 1999 jsme mohli pozorovat velmi těsné přiblížení (konjunkci) Venuše a Jupiteru, což jsou po Slunci a Měsíci nejjasnější tělesa na obloze. Byl to velmi hezký úkaz a také pro mnohé důvod k panice a přemýšlení, co to na obloze asi tak může být. A vysvětlení byla skutečně různá, od světel přistávajícího letadla až po vysvětlení nejjednodušší — UFO.

K další panice související s astronomií došlo v květnu, kdy byla zpřesněna dráha dříve objevené planetky. Bylo potvrzeno přiblížení k Zemi v roce 2027 a lehce se zvýšila pravděpodobnost srážky v roce 2039. Konkrétně z 1:1000000000 na 1:10000000. To je velmi malá pravděpodobnost, ale pokud někomu sdělíme jenom, že se pravděpodobnost srážky stokrát zvýšila, je o senzaci postaráno.

V létě jsme oslavili 30 let od jedné z nejvýznamnějších události v dějinách lidstva — od přistání člověka na Měsíci. Poprvé se tak stalo 20. 7. 1969 a v průběhu dalších měsíců a let následovaly další posádky. Škoda, že se tak stalo v rámci kosmických závodů mezi USA a Sovětským svazem, takže po tomto americkém vítězství byl Měsíc opuštěn až do dnešní doby, ale význam tohoto úspěchu je nesporný.

Velmi významnou událostí, která připadla na loňský rok, bylo zatmění Slunce 11. 8. 1999. V Čechách bylo poslední úplné zatmění v roce 1706 a následující bude v roce 2135, takže letošní zatmění, které bylo pozorovatelné jen nedaleko od našich hranic, bylo vzácnou příležitostí jak tento jev vidět. Mnozí toto štěstí měli, jiní jsme cestovali zbytečně, ale určitě byla škoda tuto příležitost nevyužít.

Na rozdíl od přesně spočítaného zatmění Slunce se mimořádná činnost meteorického roje Leonid dala pouze předpokládat. Ale tentokrát se předpovědi vyplnily a tento úkaz se dostavil v přesně v udanou dobu a v intenzitě dokonce několikanásobně předpověď převyšující. A tak v noci za 17. na 18. listopadu mohla značná část Evropy pozorovat několik tisíc meteorů za hodinu. Škoda, že na většině území České republiky tou dobou bylo zataženo.

Rok 1999 se stal i rokem rozbitých kosmických sond. Nejdříve v září díky těžko pochopitelné záměně mílí za kilometry skončila nezdarem mise sondy Mars Climate Observer a v listopadu byla po přistání ztracena sonda Mars Polar Lander. To jsou nepochybně nezdary, ale NASA se může pochlubit i úspěšnými sondami, vydařenými misemi raketoplánu i svým podílem na stavbě mezinárodní kosmické stanice. Za zmínku určitě stojí již několik let přesluhující sonda Galileo, která provádí výzkum Jupiteru na skvělé úrovni. Skvěle také pracoval Hubbleův kosmický dalekohled. Koncem roku si už sice vyžádal servisní misi raketoplánu, ale po této zdařilé opravě nepochybně bude dále pořizovat další zajímavá pozorování. Rok 1999 vstoupil do historie i tím, že letu raketoplánu poprvé velela žena, plk. Eileen Collinsová.

Mimořádný byl také poslední úplněk loňského roku, který byl nejjasnější po 133 letech. Úplněk nastává každý měsíc, také každý měsíc se Měsíc přibližuje nejblíže k Zemi, ale málokdy se tak stane ve stejnou dobu. Teď se tak navíc stalo v zimě, kdy je Země spolu s Měsícem ke Slunci nejblíže, takže byl měsíční kotouč osvětlen silněji. Nutno však také poznamenat, že krajina byla pokryta sněhovou pokrývkou, což zřejmě silně přispělo k tomu, že si velké množství lidí povšimlo nezvykle jasných nocí.

Rok 1999 tedy byl na astronomické události velmi bohatý. Uvidíme, co nám připraví rok 2000. O tom, co nás čeká, si povíme někdy příště, ale o jedné události se musím zmínit již nyní. 21. ledna v ranních hodinách nastane úplné zatmění Měsíce. K prvnímu kontaktu měsíčního kotouče se zemským stínem dojde ve 4:02 SEČ, zcela do stínu vstoupí v 5:05 a zůstane v něm do 6:22. Poté bude Měsíc ze stínu vystupovat a zcela z něj vystoupí v 7:25, což však již bude za denního světla. Nicméně většina průběhu zatmění bude z České republiky pozorovatelná. Přeji vám příznivé počasí a hezké zážitky.