Obloha v listopadu

Pro Nový Region T napsal Mgr. Rostislav Štork
Astronomický ústav Akademie věd České republiky

Letošní listopad je podobně jako říjen měsícem, který přeje pozorovatelům meteorů. 18. 11. nastává maximum meteorického roje Leonid a podobně jako v případě říjnových Orionid je Měsíc v příznivé fázi a neruší svým svitem pozorování (úplněk 7. 11., poslední čtvrť 15. 11., nov 22. 11. a první čtvrť 29. 11.). Leonidy jsou rojem s velmi proměnlivou činností. V roce 1995 je pravděpodobná zvýšená aktivita (frekvence v maximu do 100 meteorů za hodinu).

Planet je v listopadu viditelných několik, většinou však s velmi špatnými pozorovacími podmínkami. K Marsu a Jupiteru, kteří zapadají asi hodinu po Slunci, se v průběhu listopadu přidá Venuše. Vytvoří se tak nad večerním západním obzorem seskupení tří planet, žel ztrácející se na světlé obloze. 24. 11. bude tímto seskupením procházet Měsíc a uvidíme tak na večerní obloze čtyři nebeská tělesa poměrně blízko u sebe.

V první polovině noci lze dobře pozorovat Saturn. Jak bylo na tomto místě před měsícem zmíněno, 19. 11. prochází rovina Saturnových prstenců Sluncem. K Zemi je nyní natočena severní strana prstenců, která byla doposud Sluncem osvětlována. Od 19. 11. Slunce bude osvětlovat stranu jižní a ze Země tak budeme prstence vidět z neosvětlené strany (tato situace potrvá do 11. 2. 1996). Nutno si však uvědomit, že popsaný jev je prakticky nepozorovatelný, při pohledu na prstence z boku je ve velkých velkých dalekohledech uvidíme jako tenkou čárku, v menších přístrojích je nespatříme vůbec. Ale sama skutečnost, že můžeme vidět Saturn bez prstenců, je příležitostí, která stojí za využití.

Zajímavou aktualitou je nová kometa Hale-Bopp. Byla objevena během letošního léta ve vzdálenosti 7 astronomických jednotek (asi miliarda kilometrů), asi rok a půl před průchodem přísluním, což je mimořádná událost. Komety jsou většinou objevovány v bližších vzdálenostech. Jedná se tedy o velké těleso, podle některých odhadů je průměr kometárního jádra až 100 km, což je desetkrát více než v případě Halleyovy komety. Přísluním kometa Hale-Bopp projde na jaře roku 1997 a pravděpodobně se bude jednat o nejjasnější kometu za několik posledních desetiletí. Její jasnost zřejmě bude srovnatelná s jasností nejjasnějších hvězd. Zájemce zvu na třebíčskou hvězdárnu v pátek 10. 11. v 19 hodin, kde o této události přednesu krátkou zprávu doprovozenou i obrazovým materiálem.

Třebíčská hvězdárna, která se nachází na rohu Švabinského a Ruské ulice, je pro veřejnost otevřena každé úterý a sobotu po setmění. Dohodnout hromadné návštěvy lze také telefonicky na čísle 0618 5683. Tamtéž mohou zájemci z řad školní mládeže i dospělých získat informace o probíhající zájmové činnosti.