Obloha v říjnu

Pro Nový Region T a R-ART Studio napsal Mgr. Rostislav Štork
Astronomický ústav Akademie věd České republiky

Říjen je mimořádně bohatý na zajímavé astronomické události. Minulý měsíc nastalo zatmění Měsíce a nyní budeme mít příležitost 12. 10. spatřit částečné zatmění Slunce. Tento úkaz, divácky ještě přitažlivější než zmíněné zatmění Měsíce, nastává pokud se Měsíc dostane mezi pozorovatele a Slunce. Ani k zatmění Slunce nedochází při každém oběhu Měsíce kolem Země, ale pouze tehdy, je-li Slunce - Měsíc - Země na jedné přímce, což se děje pouze dvakrát do roka. Podrobněji viz analogický popis z minulého měsíce (Obloha v září).

K zatmění Slunce dochází přibližně stejně často jako k zatmění Měsíce. Přesně vzato, slunečních zatmění je ještě o něco málo více než měsíčních. Proč je tedy i částečné sluneční zatmění vzácný úkaz, zatímco úplné zatmění Měsíce můžeme vidět zhruba každý rok? Je to způsobeno tím, že měsíční zatmění je viditelné z celé polokoule, kde je v tuto dobu noc, ale sluneční zatmění lze pozorovat pouze z nevelké plochy, kam padá stín Měsíce. Proto, i když na celé Zemi dohromady nastává více slunečních zatmění, z jednoho konkrétního místa lze spatřit podstatně častěji zatmění měsíční.

Zatmění 12. 10. proběhne v odpoledních hodinách. Měsíční kotouč začne Slunce zakrývat v 15:20 letního času, maximální fáze, kdy bude zakryto 75 procent slunečního průměru, nastane v 16:35 a zatmění skončí v 17:43.

Slunce není jediným objektem, který může být zakryt Měsícem. Je zřejmé, že k zákrytu může dojít pro všechny objekty, které se nacházejí v místech, kudy Měsíc prochází, tj. pás asi 30 stupňů okolo nebeského rovníku, a které jsou dále než Měsíc, což kromě umělých družic a letadel jsou všechny objekty noční oblohy. Každou noc Měsíc zakryje spousty hvězd, ale pouze jednou v letošním roce dojde k zákrytu hvězdy první velikosti. Již 1. 10. několik málo minut po 22:45 letního času se hvězda Aldebaran ztratí z oblohy a skoro hodinu bude schována za měsíčním kotoučem.

Měsíční fáze jsou následující: poslední čtvrť 4. 10., nov samozřejmě v den zatmění 12. 10., první čtvrť 19. 10. a úplněk 26. 10.

Další významnou událostí je maximum meteorického roje Orionid. Roj bude činný ve dnech okolo 22. 10. Očekává se frekvence okolo 25 meteorů za hodinu. V uvedeném týdnu září Měsíc ve velké fázi, ale maximální činnost roje bude v ranních hodinách, kdy již Měsíc zapadá.

I na planety je říjnová obloha bohatá. Na ranní obloze se nachází Venuše a Mars, večer můžeme pozorovat Jupiter a Saturn. Jupiter a Saturn jsou dvě největší planety sluneční soustavy a troufám si říci i dvě nejkrásnější, které za pohled dalekohledem určitě stojí. Venuši a Mars sice nemůžeme vidět zvečera, ale zato nám na ranní obloze připraví hezká přiblížení k jasné hvězdě Regulus. 4. 10. ráno bude Venuše procházet jižně od této hvězdy ve vzdálenosti asi jednoho měsíčního průměru. A 29. 10. ráno bude severně od Regula procházet Mars ve vzdálenosti necelých tří měsíčních průměrů.

V říjnu tedy lze na obloze vidět hodně zajímavého a ke zhlédnutí popsaných i dalších objektů (např. dvojhvězd, hvězdokup, atd.) Vás zvu na třebíčskou hvězdárnu. Ta je pro veřejnost otevřena každé úterý a sobotu po setmění, informace na tel. 0618 5683.