Obloha v září

Pro Nový Region T a R-ART Studio napsal Mgr. Rostislav Štork
Astronomický ústav Akademie věd České republiky

V srpnu jsme se těšili na meteory z roje Perseid, které tento rok měly příznivé podmínky, co se týká bezměsíčných nocí. Žádné skvělé podívané jsme však svědky nebyli, protože špatné počasí přišlo právě v době maxima zmíněného roje. Je to škoda, protože ještě noc před maximem bylo počasí velmi dobré a již bylo možno pozorovat asi 10 meteorů za hodinu.

Na září nepřipadá žádná podobná každoročně se opakující událost, ale v letošním roce bude 27. 9. úplné zatmění Měsíce. K tomuto jevu dochází, když Měsíc při svém oběhu okolo Země vstoupí do zemského stínu. Nedochází k tomu však při každém oběhu, protože měsíční dráha je oproti rovině, ve které obíhá Země kolem Slunce, skloněna asi o pět stupňů. A tak polovinu roku Měsíc prochází nad zemským stínem a druhou polovinu pod ním. Pouze dvakrát do roka se dostane přímo do stínu a Slunce - Země - Měsíc potom leží na jedné přímce. Letos tento jev připadá na 4. dubna a již zmíněné 27. září.

Zářijové zatmění bude v ranních hodinách, to znamená v noci z 26. na 27. 9. K prvnímu kontaktu měsíčního kotouče se stínem Země (začátek částečného zatmění) dojde v 3:13 letního času, Měsíc zcela vstoupí do stínu v 4:20 (začátek úplného zatmění), začne z něj vystupovat v 5:29 (konec úplného zatmění) a k poslednímu kontaktu Měsíce se stínem (konec částečného zatmění) dojde v 6:36. Celý úkaz tedy končí s ranním svítáním, Slunce vychází v 6:54.

V den zatmění je Měsíc v úplňku. To plyne z toho, že jak je uvedeno výše, leží Země mezi Sluncem a Měsícem, díváme se tedy na měsíční kotouč ze stejné strany, ze které ho osvětluje Slunce, a tak ho vidíme osvětlený celý. Ostatní fáze nastávají: poslední čtvrť 4. 9., nov 13. 9. a první čtvrť 20. 9.

Planety jsou v září viditelné čtyři, ale pouze Jupiter a Saturn mají příznivé podmínky pro pozorování dalekohledem třebíčské hvězdárny. Venuše a Mars se totiž nacházejí na ranní obloze. Na Jupiteru lze dalekohledem vidět pásy oblačnosti a čtyři největší Jupiterovy měsíce. Též u Saturna lze spatřit měsíc Titan a také si lze prohlédnout Saturnovu ozdobu - prstence obepínající tuto planetu.