Sondy a Pluto

Pro Nový Region T a R-ART Studio napsal Rostislav Štork
Astronomický ústav Akademie věd České republiky

 
V září, konkrétně 23. 9., nastává podzimní rovnodennost a od tohoto data jsou noci delší než dny. Pro ty, co si dostatečně neužili letošního léto, jistě není příchod podzimu radostnou zprávou, ale útěchou nám může být, že pokud se chceme podívat na hvězdnou oblohu, nemusíme čekat do pozdních hodin.

Po několika měsících, kdy se večer nebyla viditelná žádná planeta, lze nyní spatřit největší planetu sluneční soustavy — Jupiter. Vychází zhruba v době, kdy Slunce zapadá a zapadá ráno, když Slunce vychází, je tedy pozorovatelný po celou noc. Jak jsem se zmínil, jedná se o největší planetu v naší sluneční soustavě a i v dalekohledu je Jupiterův kotouček největší, přestože je od nás dále než Venuše a Mars. Lze tedy rozpoznat detaily v jeho atmosféře, obzvláště pásy oblačnosti. Také lze v dalekohledu spatřit čtyři největší Jupiterovy měsíce.

Na přiložené fotografii vidíte největší z nich — Ganymed. Je největším satelitem vůbec, jeho průměr je 5200 km. To je dokonce vyšší hodnota než u planety Merkur a více než dvojnásobně větší než u Pluta. Nenacházet se v blízkosti obrovského Jupitera, byl by Ganymed považován za plnohodnotnou planetu, stejně jako ostatní velké Jupitery měsíce.

Tato fotografie byla pořízena a vyslána k Zemi sondou Galileo, která stále obíhá kolem Jupitera a zásobuje nás novými údaji. Tato sonda je součástí amerického programu velkých sond pro výzkum sluneční soustavy. Poslední z této série byla sonda Cassini, která odstartovala k Saturnu říjnu 1997. Důvodem proč se o ní teď zmiňuji je fakt, že byla vynesena raketou Titan IV–A. Tedy stejným nosičem, který před měsícem explodoval, když měl na palubě špionážní družici v hodnotě miliardy dolarů a způsobil tak největší škodu od katastrofy Challengeru v roce 1986.

I když i toto je samozřejmě obrovská ztráta, může náš těšit, že k něčemu podobnému nedošlo vloni na podzim. Potěšující je to i z toho důvodu, že Cassini obsahuje jako zdroj energie 30 kg vysoce radioaktivního plutonia, likvidace kterého by v případě podobné exploze mohla být poměrně nákladnou záležitostí. Dle sdělení mluvčího na palubě této špionážní sondy žádné radioaktivní látky nebyly. Bylo by to i zbytečné. Sonda byla určena pro provoz na oběžné dráze kolem Země a v těchto končinách sluneční soustavy není problém vyrobit dostatek energie pomocí slunečních baterií. NASA udává spolehlivost rakety Titan IV na 95 %. Přejme tedy konstruktérům tohoto nosiče i nesených nákladů, aby tento případ vybral smůlu na dlouho dopředu.

V srpnu NASA také zveřejnila zprávu o zatím teoretických přípravách sondy k Plutu. Budeme-li toto těleso považovat za planetu, je jedinou, kterou zatím žádná sonda nenavštívila a veškeré informace máme pouze z dálkového pozorování. Připravovaná sonda by měla být velmi lehká, s hmotností do 100 kg a k Plutu by měla dorazit v roce 2013.

Otázka, zda Pluto považovat za planetu či nikoliv, je zajímavá. Ve starších učebnicích a vlastně i ve většině současných se můžeme dočíst, že je devátou planetou. Ovšem když se podíváme do knih ze začátku století, uvidíme mezi planetami i první tehdy objevené planetky, tedy Ceres, Pallas, Juno, Vesta. Dnes, když víme, že planetek je v pásu mezi Marsem a Jupiterem mnoho tisíc, již nikoho nenapadne je uvádět mezi planetami. Nyní nastává stejná situace. Za Plutem se nachází Kuiperův pás podobných těles a tak Pluto ztrácí své výlučné postavení stejně jako je ztrácely první objevené planetky, když byly objevovány další a další. A ani velikost Pluto neopravňuje k vyvyšování se. Jeho průměr je 2300 km, což je méně než u našeho Měsíce (3476 km) a také Jupiterovy Io, Europa, Ganymed, Kallisto, Saturnův Titan a Neptunův Triton jsou větší. S Plutem můžeme dokonce srovnávat i jeho měsíc Charon (1200 km), pokud bychom tedy přece jen chtěli hovořit o planetě, bylo by nutno říkat dvojplaneta Pluto–Charon.
 

foto: NASA–JPL