Zatmění Slunce 10. 5. 1994

Pro Nový Region T napsal Mgr. Rostislav Štork
Astronomický ústav Akademie věd České republiky

10. května nastane zatmění Slunce, které bude z našeho území pozorovatelné jako částečné. Máme tedy vzácnou příležitost vidět úkaz, který jsme mohli pozorovat naposledy před deseti lety - 30. května 1984. Zatmění Slunce nastává, pokud Měsíc prochází mezi pozorovatelem a Sluncem. Zdálo by se tedy, že ke slunečnímu zatmění dojde při každém oběhu Měsíce a bude se tedy opakovat s periodou 29 dní (oběžná doba Měsíce). Protože však měsíční dráha neleží v rovině oběžné dráhy Země, ale je skloněna asi o pět stupňů, může zatmění nastat pouze dvakrát do roka. K zatmění Slunce skutečně dochází dvakrát ročně, ovšem je vždy viditelné pouze z velmi malé části zemského povrchu. Pro dané místo na Zemi je interval mezi úplnými slunečními zatměními stovky let. Pro částečná zatmění je plocha, ze které je lze pozorovat, větší, ale i tak na daném místě na částečné zatmění Slunce čekáme desítky let. Měli bychom tedy využít příležitosti a nenechat si tento jev ujít.

Zatmění bude pozorovatelné večer před západem Slunce, proto si k pozorování vyberte místo s nerušeným výhledem na západní obzor. K prvnímu kontaktu měsíčního a slunečního disku dojde přibližně v 19:40 letního času. Maximální fáze, při které bude zakryta téměř polovina průměru Slunce, nastane přibližně ve 20:33, což je asi minutu poté, co Slunce zapadne. Máme tedy smůlu, že zatmění nemůžeme pozorovat v celém průběhu, ale druhá fáze, při které se sluneční disk postupně odkrývá, je zrcadlovým obrazem fáze první, kterou (bude-li nám počasí přát) uvidíme. Vzhledem k tomu, že k úkazu dojde během hodiny před západem Slunce, bude jeho jas již podstatně nižší než během dne. Přesto však k pozorování doporučuji brýle s hodně tmavými skly či jinou pomůcku, která záři Slunce dostatečně zeslabí.

Pro úplnost informací dodávám, že 25. května dojde k opačnému jevu - zatmění Měsíce, kdy Měsíc prochází stínem, který do prostoru vrhá naše planeta. Toto zatmění bude také pouze částečné, do zemského stínu vstoupí méně než čtvrtina měsíčního průměru. Začátek zatmění bude ve 4:38, maximální fáze v 5:30, ovšem před jejím dosažením Měsíc zapadá (v 5:13). Měsíční zatmění jsou podstatně častější než sluneční, vidíme je obvykle s periodou několika málo let (dokonce velmi často úplná), proto si toto zatmění nezaslouží naši pozornost.