Udělejte něco pro vlast

Rostislav Štork

Jistě to mnozí z Vás znají. Jednoho dne si stát vzpomene a požádá Vás o službu. Stalo se tak i mě. Sice ve velmi nevhodnou dobu dopisování dizertace, ale co by člověk pro naši armádu neudělal, že? Ovšem netušil jsem, jaké náklady s tím jsou spojené. Že během vojenské služby nezbohatnu, se dalo očekávat. Ale že mi vzniknou dluhy, které ze svého akademického platu budu splácet, nevím jak dlouho, mě lehce překvapilo. Myslím, že moji situaci dostatečně dobře charakterizuje přiložená korespondence se sociálními úřady a není k ní třeba nic dodávat.

Zná-li někdo z čtenářů nějaké řešení, budu rád, když se mi ozve (stork@asu.cas.cz nebo Rostislav Štork, Revoluční 14, 67401 Třebíč).

Děkuji za pozornost a příležitost upozornit na zbídačování těch, kteří mají stávkování zakázáno.17. 2. 1997
Od: Rostislav Štork, Revoluční 14, 67401 Třebíč
Pro: Okresní úřad, odbor státní sociální podpory, Masarykovo nám. 6, 67401 Třebíč
Pro: Městský úřad, odbor sociálních věcí, Soukupova 5, 67401 Třebíč

Vážení přátelé,

žiji sám ve vlastním (družstevním) bytě. 1. 4. nastupuji výkon základní vojenské služby, během které příjem mé jednočlenné domácnosti ani zdaleka nedosáhne životního minima.

Jak jsem při jednání na Vašich úřadech zjistil, mám za těchto podmínek nárok pouze na příspěvek na bydlení, který ovšem v žádném případě nemůže pokrýt náklady spojené s užíváním bytu.

Prosím o sdělení, zda jsou informace, které jsem získal od pracovníků Vašich úřadů, úplné a zda je moje situace skutečně tak špatná. Pokud ano, žádám tímto o pomoc, která by mi umožnila důstojné řešení mého problému.

S pozdravem
Mgr. Rostislav Štork19. 2. 1997
Od: Okresní úřad Třebíč, referát státní sociální podpory, Masarykovo nám. 6, 67430 Třebíč
Pro: Rostislav Štork, Revoluční 14, 67401 Třebíč

Věc: Sdělení

Dle našeho zákona o SSP č. 117/95 Sb. Vám můžeme opravdu přispět pouze Příspěvkem na bydlení. Výše dávky se posuzuje dle příjmů za předchozí čtvrtletí.

Pokud by jste si žádal od 1. 4. 1997 budete dokládat příjmy a zaplacený nájem za 1. čtvrtletí 1997. Nárok na dávku máte, pokud nepřesáhnete 1,4násobek životního minima.

2890 x 1,4 = 4046,- Kč/měs.

Pokud by jste přesahoval 1,4násobek, znamenalo by to zažádat si až od 1.7.1997, doložit nástup na ZVS a zaplacené nájemné za 2. čtvrtletí 1997.

Od 1.4.1997 by bylo možno zažádat si o doplácení do životního minima, ale tyto dávky vyřizuje Městský úřad, odbor sociálních věcí a podrobnější informace Vám poskytnou tam.

S pozdravem
(razítko úřadu, podpis nečitelný)21. 2. 1997
Od: Městský úřad Třebíč, sociální odbor
Pro: Pan Štork Rostislav, Revoluční 14, Třebíč

Tímto Vám odpovídáme na Váš dopis ze dne 18. 2. 97. Dle zákona č. 482/91 $3 odst. 3 občan se nepovažuje za sociálně potřebného, i když jeho příjem nedosahuje částek životního minima, jestliže mimo jiné vykonává základní vojenskou službu. Doporučuje Vám, abyste po dobu výkonu Vaší základní vojenské služby byt pronajímal.

ing. Alois Gbelec
vedoucí odboru7. 3. 1997
Od: Rostislav Štork, Revoluční 14, 67401 Třebíč
Pro: Ing. Alois Gbelec, vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad, Soukupova 5, 67401 Třebíč

Vážený pane inženýre,

děkuji Vám za odpověď na můj dotaz. Nicméně musím konstatovat, že mě neuspokojila. Pronájem bytu nepovažuji za rozumné řešení především z těchto důvodů:

  1. Na živobytí si nevydělávám pronajímáním nemovitostí, ale prací v Akademii věd. Netvrdím, že touto činností mohu zbohatnout, ale v zásadě jsem schopen se o sebe a svoji domácnost postarat. Pokud mi stát ukládá povinnost, která toto znemožňuje, očekávám, že si to uvědomí a pomůže mi.
  2. Zbavit se bytu předpokládá, že pokud budu moci opustit vojenský útvar, tak se ubytuji pod mostem a strávím tam poskytnuté dny volna.
Jěště jednou Vám děkuji za konstatování neutěšeného stavu současné právní úpravy.

S pozdravem
Mgr. Rostislav Štork