Články

Indexy sluneční aktivity - část II

Indexy sluneční aktivity jsou důležitým ukazatelem jejího vývoje. Jednotlivá pozorovací data (fotografie, kresby) znázorňují "okamžitou" situaci na Slunci, co se odehrávalo ve chvíli pozorování. To však ke zhodonocení reálné situace nestačí. I v období maxima může být den, kdy na slunečním disku nenajdeme jedinou skvrnu, a o pár dnů později se nestačíme divit. O průběhu sluneční aktivity nás mimo jiné informují sluneční indexy. Typicky tato data vytvářejí pozorovatelé a poslají je do centra mezinárodních sítí.

Fotografická soutěž

Jemný saharský písek a prach se může při vyšších rychlostech větru zvířit, a vzestupným prouděním vzduchu se pak dostává do střední vrstvy troposféry. Výškové proudění následně zajistí jeho distribuci po planetě. Calima, tedy jev, kdy písek ze Sahary zasype jinou oblast, než zmiňovanou poušť, se nejčastěji vyskytuje v oblasti Kanárských ostrovů. Nicméně v závislosti na směru a rychlosti větru se písek a prach může dostat až nad území naší republiky.

Indexy sluneční aktivity - část I

Indexy sluneční aktivity jsou důležitým ukazatelem jejího vývoje. Jednotlivá pozorovací data (fotografie, kresby) znázorňují "okamžitou" situaci na Slunci, co se odehrávalo ve chvíli pozorování. To však ke zhodonocení reálné situace nestačí. I v období maxima může být den, kdy na slunečním disku nenajdeme jedinou skvrnu, a o pár dnů později se nestačíme divit. O průběhu sluneční aktivity nás mimo jiné informují sluneční indexy. Typicky tato data vytvářejí pozorovatelé a poslají je do centra mezinárodních sítí.