Mezinárodní solarigrafické setkání

Letos je to právě dvacet let, co vznikl unikátní projekt nazvaný Solarigrafie (Solaris 2000). U zrodu tohoto projektu stáli tři muži Sławomir Decyk, Paweł Kula a Diego López Calvín. Je na čase se ohlednout, zhodnotit úspěchy projektu a uvažovat nad jeho budoucností. Protože projekt má širší využití, rádi bychom tímto pozvali všechny, kteří mají se solarigrafií nějakou zkušenost, popř. by ji rádi získali na Mezinárodní solarigrafické setkání: Mezi vědou, uměním a vzděláváním. Cílem je diskutovat o všech aspektech solarigrafie: od jejích kořenů v konceptuálním umění a astronomii, přes fotografické chemické procesy, různé techniky a typy kamer až po právní aspekty solarigrafie a využití solarigrafie ve vzdělávání a popularizaci. Akce zahrnuje i výstavu Vašich solarigrafických fotografií a v neposlední řadě i workshop pro širokou veřejnost. Snad bude toto setkání místem pro výměnu znalostí a nápadů mezi účastníky a stane se milníkem v historii projektu Solarigrafie.

Organizátoři:
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Česká astronomická společnost - Sluneční sekce
Planetum - Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Venue:

Planetárium Praha,
Královská obora 233
Praha 7, 170 21
Czech Rebublic

https://www.planetum.cz/planetarium-praha/

Důležité termíny:

15. února 2020 - otevřena registrace, první oznámení
15. března 2020 -  druhé oznámení
11. dubna 2020 - deadline pro registraci abstraktů, deadline pro přihlášení fotografií k výstavě
11. května 2020  - uzavření registrace
15. května 2020 - finální verze programu
11. - 14. června 2020 - Mezinárodní solarigrafické setkání

Konferenční poplatek:
300 Kč - platí se až po příjezdu na akci
+50 Kč - příplatek za účast na výstavě solarigrafických fotografií
-50 Kč  - sleva pro členy České astronomické společnosti a zaměstnance Astronomického ústavu AV ČR


Registrační formulář


Předběžný program:
11. 6. Čtvrtek

18:00 neformální posezení u ohně/BBQ na Ondřejovské hvězdárně (40 km od Prahy)


12. 6. Pátek

12:00 neformální oběd a procházka po staré Praze
18:00 registrace a uvítací recepce

13. 6. Sobota

8:30 - 9:00 registrace
9:00 - 10:30 dopolední blok 1
10:30 - 10:50 přestávka
10:50 - 12:30 dopolední blok 2
12:30 - 14:30 oběd
14:30 - 16:00 odpolední blok 3
16:00 - 16:20 přestávka
16:40 - 18:00 odpolední blok 4
18:00 - 20:00 vernisáž

14. 6. Neděle

9:00 - 10:30 Workshop Solarigrafie
11:30 - 14:00 Návštěva hvězdárny v Ondřejově

Pozvaní přednášející:
Diego López Calvín (Španělsko)
Jeden z "otců" původního projektu. Diego López Calvín ukončil školu Informačních věd na univerzitě Complutense University v Madridu (1991). V současné době pracuje takzvaně "na volné noze" jako fotograf a kameraman pro řadu filmových producentů. Jeho práce se zabývá tvorbou videí a  experimentální fotografií, kde kombinuje fotocitlivé emulze, dírkové komory a dlouhé expozice. Aktuálně pracuje na řadě projektů mezi nimiž některé souvisejí se studiem zachycení pohybu Slunce.

Paweł Kula (Polsko)
Jeden z "otců" původního projektu. Paweł Kula je učitelem na Akademii umění v Szczecin (Polsko) poté co dokončil školu na Akademii výtvarného umění v Poznań (nyní University of the Arts) v roce 2004.  Zajímá se o chyby v procesu vyvolávání fotografií a vytváření snímků "bezkamerovým" způsobem. Používá neobvyklé fotocitlivé materiály: rostliny, fosfory, vlastní pokožku. Vytváří neobvyklá, někdy primitivní zařízení pro záznam a promítání obrazu.

Plánovaná témata bloků:
solarigrafie a astronomie
solarigrafie jako umění
hranice solarigrafie
historie solarigrafie, vztah k fotografii a malbě
solarigrafické techniky: konstrukce kamery, materiály, montáž, vlastnosti fotopapíru, atd.
solarigrafie ve vzdělávání
budoucnost solarigrafie
zkušenosti/příběhy solarigrafie

UPOZORNĚNÍ
Celé setkání probíhá v anglickém jazyce. V odůvodněných případech, se souhlasem organizačního výboru, prezentace může být česky/slovensky s anglicky psanou prezentací.

Výstava
Všichni účastníci mohou přihlásit jeden solarigrafický snímek, který bude v průbehu akce vystaven ve foyer Planetária Praha. V budoucnu se budou tyto fotografie předvádět na výstavách po celém světě. Autor dává místnímu organizačnímu výboru zdarma, nevýhradní, neomezenou licenci k prezentaci obrazu na výstavách a v médiích. Autor si zachovává autorská práva a autorství a může představit obrázek na jiných výstavách a v médiích. Poplatek za vystavení fotografie je 50 Kč. Je nutný z důvodu pokrytí tisku. Své snímky posílejte na adresu: solarigraphy.meeting.2020<at sign>gmail.com

Solarigrafický workshop
Máte zkušenost se solarigrafií? Chcete sdílet své znalosti a zkušenosti s ostatními členy solarigrafické komunity? Organizujeme solarigrafický workshop, kde můžete představit své kamery, další vybavení a zkušenosti s tvorbou solarigrafie.

Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

Pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat:
Česky: Hana Kučáková - kucakova<at sign>asu.cas.cz
Anglicky: Galina Motorina - motorina<at sign>asu.cas.cz
Polsky: Lukasz Fajfrowski - fajfi<at sign>wp.pl
Ukrainsky: Artem Koval - koval<at sign>asu.cas.cz

Organizační výbor
Martina Exnerová
Łukasz Fajfrowski
Artem Koval
Hana Kučáková
Galina Motorina
Maciej Zapiór