Fyzikální praktikum - Neverending story MatFyzu

Přihlašovací a informační stránku najdete zde.

Nicméně ta vám toho moc neřekne. A protože i já jsem se stal součástí této mašinérie, rozhodl jsem se zanechat tu generacím zpracované protokoly z naměřených úloh.
Najdete je zde.

Něco málo povídání ke zpracovaným protokolům

To, že tady najdete zpracované protokoly ještě neznamená, že máte na MatFyzu vyhráno. Ke každému protokolu se totiž musí přiložit papírek s vašimi naměřenými hodnotami, na který vám dají v praktikárně razítko a tyto hodnoty pak musí korespondovat s tím, co použijete v protokolu. Nicméně tyto dokumenty můžete použít jako drobnou inspiraci při zpracovávání. Nejsou bezchybné a nejsou opravené - jsou v takové podobě, v jaké jsem je odevzdával. Pro představu dodávám i přiznanou klasifikaci.

Pracovní název je jméno, jím začíná vdy sada souborů k tomuto měření příslšuná.
Úloha je skutečný název úlohy.
Formáty souborů
PříponaFormát
.SAMAmi Pro 3.0 a vyí
.XLSExcel 5.0 a vyí
.WPD602Text 2000
.WLS602Tab 2000
.DOCMicrosoft Word 6.0/95
.OPJOrigin 5.0
.WMFWindows Meta File - vektorový obrázek
.BMP, .PCXbitmapové obrázky
.GRGraf z GraphMaticy pro Windows
Soubory ve Wordu jsou konvertovány z 602Text, ale neměl by s nimi být problém. Horší je to s grafy, které jsou větinou právě v Originu, co je zdaleka nejlepší program pro analýzu dat. S tím vám ale nepomohu.
V každém adresáři najdete i zazipované vechny ostatní soubory (čili kompletní vydání daného cyklu praktik).

Fyzikální praktikum I.

Adresář http://www.asu.cas.cz/~svanda/praktika/I


Pracovní názevÚlohaZnámka
Praktika1Měření setvačnosti kola1-
Praktika2Závislost povrchového napětí na koncentraci2
Praktika3Modul pružnosti v tahu1-
Praktika4Brownův pohyb1
Praktika5Rychlost zvuku1
Praktika6Měření viskozity1-
Praktika7Tíhové zrychlení1

Fyzikální praktikum II a III

Adresář http://www.asu.cas.cz/~svanda/praktika/II


Pracovní názevÚlohaZnámka
Praktika1Měření osciloskopem-
Praktika2Charakteristiky diod-
Praktika3Charakteristiky triody-
Praktika4Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu-
Praktika5Měření elektrické vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče-
Praktika6Přechodové jevy v sériové RLC obvodu-
Praktika7Měření indukčností rezonanční metodou-
Praktika8Měření odporu-
Praktika9Charakteristiky termistoru-
Praktika10Měření malých odporů-
Oceňováno známkami jedna, jedna mínus a dvě. Horší jsem nedostal. :-)
Další ročníky praktik jsem zatím nezpracoval do takové úrovně, jako ten první, nicméně jsou veřejně přístupná, i kdy se v nich poněkud hůře orientuje. Ale v nouzi...
Fyzikální praktikum III   zde

Fyzikální praktikum IV   zde

Praktikum z astronomie a astrofyziky   zde

Za poskytnutá data nepřebírám žádnou odpovědnost! Nalote s nimi, jak uznáte za vhodné.
A budu mít trochu času, udělám ze vech těchto praktik PDF soubory, aby si je mohl prohlédnout skutečně každý. Už předěláno!.


(c) MŠv 2001