Promoce / Graduation ceremony


2. 7. 2004, Carolinum, Praha (Prague, Czech Republic)Slavnostní aula Karolína. Dvě fronty uprostřed reprezentují magistry-čekatele.

Ceremonious aula of the Carolinum. Two rows in the middle are composed of masters-expectants.

Spondeo ac polliceor!

Diplom předává promotor prof. Horáček.

Diploma is given to me by graduation-ceremony-leader prof. Horáček.


Vstříc světlým zítřkům. Již nás čekají jen samá pozitiva a sociální jistoty. :-)

Guardant to good tomorrows. Now we can expect only positive things and social guarantees. :-)
Gratulace od paní prorektorky.

Congratulation from vice-rector.
S děkanem fakulty si potřesete rukou určitě dvakrát. Při imatrikulaci a při promoci.

You can shake hands with the dean at least twice. During a matriculation ceremony and during graduation ceremony.

Kdo všechno promoval se mnou?

People who graduated with me.

S rodiči, prarodiči a přítelkyní před sochou Mistra Jana Husa.

With my parents, grantparents and girlfriend in front of the statue of Master Jan Hus.

A tak jsem se stal magistrem ...

And this is the way how I became master ...