Kométa 17P/Holmes

17P/Holmes v súhvezdí Perzea

Snímka vľavo bola zhotovená kompaktným digitálnym fotoaparátom Canon PowerShot A60 (detaily v obrázku), všetky ostatné snímky pomocou CCD kamery G2-3200 umiestnenej v primárnom ohnisku 0.65-m reflektoru Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove večer 1. nov. 2007.

Dolné snímky (v tomto paneli) sú zloženinou 19 snímok získaných vo filtroch B, V a R (9xB + 5xV + 5xR), s dĺžkou jednotlivej expozície 10 s. Kontrast na pravej snímke je upravený tak, aby bolo viditeľné aj samotné jadro kométy.

Snímky zobrazujú oblasť s rozmermi 22' x 15' a boli zhotovené v čase od 17:12 do 17:17 UT; sever je hore, východ vľavo.

17P/Holmes - farebná kompozícia (BVR, 19x10s) 17P/Holmes - farebná kompozícia (BVR, 19x10s), kometárne jadro

Detaily v kome

17P/Holmes - monochromatická kompozícia (R, 20x10 s)

Snímka vľavo je jednoduchou zloženinou 20 krátkych expozícií získaných v R-filtri, s dĺžkou jednotlivej expozície 10 s. Výsledný čas expozície je 200 s (20 x 10 s).

Dole je rovnaká snímka upravená mediánovým filtrom pri dvoch rôznych nastaveniach parametrov tak, aby sa lepšie zviditeľnili aj štruktúry v kome.

Snímky zobrazujú oblasť s rozmermi 22' x 15' a boli zhotovené v čase od 23:18 do 23:23 UT; sever je hore, východ vľavo.

17P/Holmes - monochromatická kompozícia (R, 20x10 s), mediánový filter, r=15 px 17P/Holmes - monochromatická kompozícia (R, 20x10 s), mediánový filter, r=50 px
© P. Kušnirák
Astronomický ústav AV ČR
Ondřejov, 2007