Astronomický ústav AV ČR

Podzimní mlhy v údolí pod hvězdárnou. Autor: V. Vojáček

O nás

Astronomický ústav Akademie věd České republiky (AsÚ) je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti astronomie a astrofyziky, především hvězdnou a galaktickou astronomií, fyzikou meteorů, sluneční astronomií a pohybem kosmických těles.

Výzkum na AsÚ

Základním posláním Astronomického ústavu je výzkum . Přečtěte si, jakými tématy se zabýváme a jakých výsledků jsme dosáhli. 

Prohlídky hvězdárny

Udělejte si výlet do kraje Josefa Lady a navštivte naši hvězdárnu. Prohlídky areálu observatoře v Ondřejově jsou každý víkend od května do září. 

Dění na obloze

Přinášíme vám informace o aktuálním dění na obloze. Ty nejzajímavější nebeské úkazy můžete přijít pozorovat i nám na hvězdárnu. 

Akce pro veřejnost

Rádi se podělíme o výsledky naší práce. Pravidelně pořádáme nejrůznější akce pro děti i dospělé, kde vám rádi povíme více o tom, co děláme. 

 

Novinky

Návštěva z chilského velvyslanectví na hvězdárně

21. října 2021 přijal ředitel Astronomického ústavu AV ČR Vladimír Karas na ondřejovské hvězdárně velvyslance Patricia Utrerase a konzula Carlose Gajarda. Představitele Chilské republiky náš výzkum zajímá a pan velvyslanec projevil vřelý zájem podpořit nové spolupráce ve vědě a specificky i v astronomii, a to jak ve výzkumu, tak i v popularizaci. S Chile nás pojí především Evropská jižní observatoř (ESO), jejímž členským státem je i Česká republika. ESO své observatoře vystavěla právě v chilské poušti Atacama. I na observatoři v Ondřejově můžete být často svědky pozorování jižní oblohy dálkovým ovládáním dalekohledů umístěných v Chile.

Na čem pracujeme: Dlouhodobá aktivita intermediálních polarů

V. Šimon ze Stelárního oddělení ASU ve svém článku podává podrobnou zprávu o dlouhodobém vývoji jasnosti pěti přechodných polarů. Na tomto vzorku ukazuje, že přechodné polary mají velmi široký rozsah optické svítivosti. Z dlouhodobého hlediska vykazují jejich světelné křivky mnohé nespojité jevy – vzplanutí, zjasnění, přechody mezi vysokými a nízkými stavy jasnosti. Společným jmenovatelem těchto změn je množství hmoty přenášené mezi dárcovskou a přijímající hvězdou, které tvoří těsný dvojhvězdný systém.

Na čem pracujeme: Balmerovo kontinuum a elektronové svazky ve sluneční minierupci

Petr Heinzel ze Slunečního oddělení ASU byl součástí týmu, který se věnoval zevrubnému studiu jedné velmi malé sluneční erupce. Její vlastnosti byly ale vhodné k tomu, aby se podařilo dále rozmotat záhadu původu zvýšení Balmerova kontinua ve slunečních erupcích.

Spolupráce s Mateřskou školou v Ondřejově

Ondřejovská hvězdárna je největším českým pracovištěm, které se zabývá výzkumem vesmíru. Práce astronomky nebo astronoma obnáší studium fyziky a astronomie a většinou je zakončeno doktorátem na některé z univerzit. Vychovat mladé astronomky a astronomy není lehký úkol a je vhodné začít s inspirací již v útlém věku.

Vzpomeňte si na Borise Valníčka

Na poslední cestu ke hvězdám se vydal bývalý vedoucí oddělení kosmického výzkumu Astronomického ústavu ČSAV, přední československý a český astronom, astrofyzik a popularizátor vědy a kosmonautiky RNDr. Boris Valníček, DrSc. Zemřel ve věku 94 let ve středu 29. září 2021.

Pozvěte vědce do online výuky

Už zase něco nabízíme, učitelé zpozorněte. Reagujeme na zprávy o znovu uzavíraných školách a třídách v karanténě, které přecházejí na distanční výuku. Pomocnou ruku a možnost vysvětlit probíranou látku odborníkem nabízejí Astronomický ústav, Geofyzikální ústav a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR.

Načíst další Archiv zpráv

Návštěva z chilského velvyslanectví na hvězdárně

21. října 2021 přijal ředitel Astronomického ústavu AV ČR Vladimír Karas na ondřejovské hvězdárně velvyslance Patricia Utrerase a konzula Carlose Gajarda. Představitele Chilské republiky náš výzkum zajímá a pan velvyslanec projevil vřelý zájem podpořit nové spolupráce ve vědě a specificky i v astronomii, a to jak ve výzkumu, tak i v popularizaci. S Chile nás pojí především Evropská jižní observatoř (ESO), jejímž členským státem je i Česká republika. ESO své observatoře vystavěla právě v chilské poušti Atacama. I na observatoři v Ondřejově můžete být často svědky pozorování jižní oblohy dálkovým ovládáním dalekohledů umístěných v Chile.

Na čem pracujeme: Dlouhodobá aktivita intermediálních polarů

V. Šimon ze Stelárního oddělení ASU ve svém článku podává podrobnou zprávu o dlouhodobém vývoji jasnosti pěti přechodných polarů. Na tomto vzorku ukazuje, že přechodné polary mají velmi široký rozsah optické svítivosti. Z dlouhodobého hlediska vykazují jejich světelné křivky mnohé nespojité jevy – vzplanutí, zjasnění, přechody mezi vysokými a nízkými stavy jasnosti. Společným jmenovatelem těchto změn je množství hmoty přenášené mezi dárcovskou a přijímající hvězdou, které tvoří těsný dvojhvězdný systém.

Na čem pracujeme: Balmerovo kontinuum a elektronové svazky ve sluneční minierupci

Petr Heinzel ze Slunečního oddělení ASU byl součástí týmu, který se věnoval zevrubnému studiu jedné velmi malé sluneční erupce. Její vlastnosti byly ale vhodné k tomu, aby se podařilo dále rozmotat záhadu původu zvýšení Balmerova kontinua ve slunečních erupcích.

Spolupráce s Mateřskou školou v Ondřejově

Ondřejovská hvězdárna je největším českým pracovištěm, které se zabývá výzkumem vesmíru. Práce astronomky nebo astronoma obnáší studium fyziky a astronomie a většinou je zakončeno doktorátem na některé z univerzit. Vychovat mladé astronomky a astronomy není lehký úkol a je vhodné začít s inspirací již v útlém věku.

Vzpomeňte si na Borise Valníčka

Na poslední cestu ke hvězdám se vydal bývalý vedoucí oddělení kosmického výzkumu Astronomického ústavu ČSAV, přední československý a český astronom, astrofyzik a popularizátor vědy a kosmonautiky RNDr. Boris Valníček, DrSc. Zemřel ve věku 94 let ve středu 29. září 2021.

Pozvěte vědce do online výuky

Už zase něco nabízíme, učitelé zpozorněte. Reagujeme na zprávy o znovu uzavíraných školách a třídách v karanténě, které přecházejí na distanční výuku. Pomocnou ruku a možnost vysvětlit probíranou látku odborníkem nabízejí Astronomický ústav, Geofyzikální ústav a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR.