Astronomický ústav AV ČR

Pdozimní mlhy v údolí pod hvězdárnou. Autor: V. Vojáček

O nás

Astronomický ústav Akademie věd České republiky (AsÚ) je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti astronomie a astrofyziky, především hvězdnou a galaktickou astronomií, fyzikou meteorů, sluneční astronomií a pohybem kosmických těles.

Výzkum na AsÚ

Základním posláním Astronomického ústavu je výzkum . Přečtěte si, jakými tématy se zabýváme a jakých výsledků jsme dosáhli. 

Prohlídky hvězdárny

Udělejte si výlet do kraje Josefa Lady a navštivte naši hvězdárnu. Prohlídky areálu observatoře v Ondřejově jsou každý víkend od května do září. 

Dění na obloze

Přinášíme vám informace o aktuálním dění na obloze. Ty nejzajímavější nebeské úkazy můžete přijít pozorovat i nám na hvězdárnu. 

Akce pro veřejnost

Rádi se podělíme o výsledky naší práce. Pravidelně pořádáme nejrůznější akce pro děti i dospělé, kde vám rádi povíme více o tom, co děláme. 

 

Novinky

Na čem pracujeme: Když gravitační síla soupeří s elektromagnetickou – Elektricky nabitá látka v okolí zmagnetizované černé díry

Chování látky v obvyklých laboratorních podmínkách známe velmi přesně, avšak extrémní situace nedokáže ani moderní fyzika uspokojivě popsat a vysvětlit. Do značné míry to záleží i na úhlu pohledu – co se nám jeví „extrémní“ může často být ve vesmíru zcela běžné. Z pozemského hlediska exotické objekty nejsou ve vesmíru nijak vzácné. Obecně se soudí, že v centru každé (nebo téměř každé) velké galaxie se nachází supermasivní černá díra obklopená množstvím mezihvězdného materiálu v podobě diskového toroidálního útvaru – akrečního disku, který černá díra gravitačně přitahuje a „konzumuje“. Je dobře známo, že gravitační přitažlivost je v těsné blízkosti černých děr enormně silná a pod horizontem událostí jí dokonce nic nedokáže vzdorovat. Trochu paradoxně, samotná gravitační interakce k úplnému a bezespornému popisu všech rozmanitých forem akrečních torů nestačí. Co přesně je však nutno doplnit? Odpověď na tuto otázku zůstává dosud pro astrofyziky velkou záhadou. Audrey Trova a Vladimír Karas z ASU se spolupracovníky ze Slezské univerzity v Opavě studovali fyzikální vlastnosti akrečních disků obsahujících elektricky nabité částice.

Mimořádné prohlídky pro veřejnost 28. října 2016

O státním svátku 28. října poskytneme přídavek prohlídek pro veřejnost. Bude se jednat o poslední prohlídky v tomto roce. Začátky v 10, ve 13 a v 16 hodin. Vstupné standardní. 28. říjen je pro hvězdárnu významným dnem, protože při desátém výročí vzniku samostatného Československa se Josef Jan Frič rozhodl odevzdat svojí soukromou hvězdárnu státu.

Podporujeme projekt žáků ZŠ v Ondřejově VESMÍRNÉ NÁMĚSTÍ

Náměstí s astronomickou tématikou si obec s observatoří jistě zaslouží. Chcete-li Ondřejov podpořit, hlasujte. Pod videem v článku je odkaz na projekt i s tlačítkem Hlasovat. Třeba váš hlas rozhodne o realizaci projektu na zvelebení náměstí v Ondřejově, kdy každý, kdo vystoupí z autobusu, se ocitne tak trochu ve vesmíru.

Rekonstrukce náhrobku Marie Fričové

Sochař, kameník a velký podporovatel ondřejovské hvězdárny pan Jiří Kubík je u nás k vidění často. Sponzorsky už zde opravil, pozlatil a upravil snad vše, co šlo a bylo potřeba. Nyní se pustil do rekonstrukce náhrobku manželky zakladatele hvězdárny paní Marie Fričové. Byla odstraněna voda a kámen sesazen tak, aby ho netrhal mráz. Děkujeme!

Přednáška stážistky Otevřené vědy Kateřiny Remišové na mezinárodním Kongresu o kosmické optice ICSO 2016

Stážistka Astronomického ústavu AV ČR Kateřina Remišová bude přednášet na mezinárodním Kongresu o kosmické optice ICSO 2016. Kateřina patří k nejmladším účastníkům kongresu a zařazení jejího příspěvku mezi ústní prezentace na takto významné a velké mezinárodní konferenci je velkým úspěchem a oceněním. Její účast je umožněna díky podpoře z programu Otevřená věda AV ČR.

Cena Littera Astronomica za rok 2016 udělena manželům Hadravovým

Česká astronomická společnost ocenila cenou Littera Astronomica za rok 2016 PhDr. Alenu Hadravovou, CSc., a Doc. RNDr. Petra Hadravu, DrSc. zejména pro jejich mimořádný a trvalý přínos v oblasti zpřístupňování antické, středověké a raně novověké astronomické vzdělanosti široké veřejnosti. Latinské edice a překlady manželů Hadravových doplněné rozsáhlými poznámkovými aparáty patří mezi stěžejní díla současného studia dějin vědy. Slavnostní předání ceny proběhne v pátek 14. října 2016 v 17:30 na 26. Podzimním knižním veletrhu v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Po předání ceny od 17:45 se bude konat laureátská přednáška „Galileiho Hvězdný posel a Keplerova Rozprava s ním“.

Starší zprávy Archiv zpráv

Na čem pracujeme: Když gravitační síla soupeří s elektromagnetickou – Elektricky nabitá látka v okolí zmagnetizované černé díry

Chování látky v obvyklých laboratorních podmínkách známe velmi přesně, avšak extrémní situace nedokáže ani moderní fyzika uspokojivě popsat a vysvětlit. Do značné míry to záleží i na úhlu pohledu – co se nám jeví „extrémní“ může často být ve vesmíru zcela běžné. Z pozemského hlediska exotické objekty nejsou ve vesmíru nijak vzácné. Obecně se soudí, že v centru každé (nebo téměř každé) velké galaxie se nachází supermasivní černá díra obklopená množstvím mezihvězdného materiálu v podobě diskového toroidálního útvaru – akrečního disku, který černá díra gravitačně přitahuje a „konzumuje“. Je dobře známo, že gravitační přitažlivost je v těsné blízkosti černých děr enormně silná a pod horizontem událostí jí dokonce nic nedokáže vzdorovat. Trochu paradoxně, samotná gravitační interakce k úplnému a bezespornému popisu všech rozmanitých forem akrečních torů nestačí. Co přesně je však nutno doplnit? Odpověď na tuto otázku zůstává dosud pro astrofyziky velkou záhadou. Audrey Trova a Vladimír Karas z ASU se spolupracovníky ze Slezské univerzity v Opavě studovali fyzikální vlastnosti akrečních disků obsahujících elektricky nabité částice.

Mimořádné prohlídky pro veřejnost 28. října 2016

O státním svátku 28. října poskytneme přídavek prohlídek pro veřejnost. Bude se jednat o poslední prohlídky v tomto roce. Začátky v 10, ve 13 a v 16 hodin. Vstupné standardní. 28. říjen je pro hvězdárnu významným dnem, protože při desátém výročí vzniku samostatného Československa se Josef Jan Frič rozhodl odevzdat svojí soukromou hvězdárnu státu.

Podporujeme projekt žáků ZŠ v Ondřejově VESMÍRNÉ NÁMĚSTÍ

Náměstí s astronomickou tématikou si obec s observatoří jistě zaslouží. Chcete-li Ondřejov podpořit, hlasujte. Pod videem v článku je odkaz na projekt i s tlačítkem Hlasovat. Třeba váš hlas rozhodne o realizaci projektu na zvelebení náměstí v Ondřejově, kdy každý, kdo vystoupí z autobusu, se ocitne tak trochu ve vesmíru.

Rekonstrukce náhrobku Marie Fričové

Sochař, kameník a velký podporovatel ondřejovské hvězdárny pan Jiří Kubík je u nás k vidění často. Sponzorsky už zde opravil, pozlatil a upravil snad vše, co šlo a bylo potřeba. Nyní se pustil do rekonstrukce náhrobku manželky zakladatele hvězdárny paní Marie Fričové. Byla odstraněna voda a kámen sesazen tak, aby ho netrhal mráz. Děkujeme!

Přednáška stážistky Otevřené vědy Kateřiny Remišové na mezinárodním Kongresu o kosmické optice ICSO 2016

Stážistka Astronomického ústavu AV ČR Kateřina Remišová bude přednášet na mezinárodním Kongresu o kosmické optice ICSO 2016. Kateřina patří k nejmladším účastníkům kongresu a zařazení jejího příspěvku mezi ústní prezentace na takto významné a velké mezinárodní konferenci je velkým úspěchem a oceněním. Její účast je umožněna díky podpoře z programu Otevřená věda AV ČR.

Cena Littera Astronomica za rok 2016 udělena manželům Hadravovým

Česká astronomická společnost ocenila cenou Littera Astronomica za rok 2016 PhDr. Alenu Hadravovou, CSc., a Doc. RNDr. Petra Hadravu, DrSc. zejména pro jejich mimořádný a trvalý přínos v oblasti zpřístupňování antické, středověké a raně novověké astronomické vzdělanosti široké veřejnosti. Latinské edice a překlady manželů Hadravových doplněné rozsáhlými poznámkovými aparáty patří mezi stěžejní díla současného studia dějin vědy. Slavnostní předání ceny proběhne v pátek 14. října 2016 v 17:30 na 26. Podzimním knižním veletrhu v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Po předání ceny od 17:45 se bude konat laureátská přednáška „Galileiho Hvězdný posel a Keplerova Rozprava s ním“.