Astronomický ústav AV ČR

Bolid Vysočina. Autor: ASU

O nás

Astronomický ústav Akademie věd České republiky (AsÚ) je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti astronomie a astrofyziky, především hvězdnou a galaktickou astronomií, fyzikou meteorů, sluneční astronomií a pohybem kosmických těles.

Výzkum na AsÚ

Základním posláním Astronomického ústavu je výzkum . Přečtěte si, jakými tématy se zabýváme a jakých výsledků jsme dosáhli. 

Prohlídky hvězdárny

Udělejte si výlet do kraje Josefa Lady a navštivte naši hvězdárnu. Prohlídky areálu observatoře v Ondřejově jsou každý víkend od května do září. 

Dění na obloze

Přinášíme vám informace o aktuálním dění na obloze. Ty nejzajímavější nebeské úkazy můžete přijít pozorovat i nám na hvězdárnu. 

Akce pro veřejnost

Rádi se podělíme o výsledky naší práce. Pravidelně pořádáme nejrůznější akce pro děti i dospělé, kde vám rádi povíme více o tom, co děláme. 

 

Novinky

Na čem pracujeme: Ověřování zákrytového modelu proměnných aktivních galaktických jader

Aktivní galaktická jádra jsou předmětem výzkumu na mnoha vědeckých institucích v celém světě, je tedy potěšující, že vědci z AsÚ jsou schopni na tomto poli úspěšně konkurovat zahraničním týmům. Frédéric Marin a Michal Dovčiak se tentokrát podívali na možnosti odhalení zákrytů aktivního galaktického jádra obíhající mlhovinou s využitím polarimetrických pozorování v rentgenové oblasti spektra.

Mimořádný bolid v podvečer 9. prosince 2014 nad Českou republikou: co a kde spadlo na Vysočině

Minulé úterý, 9. prosince, proletěl nad Českou republikou velmi jasný bolid. Událost zaznamenaly tisíce lidí. Po týdnu analýz snímků a výpočtů na astronomickém ústavu AV ČR přesně víme, co se stalo, že na zem dopadly meteority a kam. Nepřístupnost terénu a velká plocha pádové oblasti vede k tomu, že vyzýváme veřejnost k pomoci najít meteority. Ty dopadly na Českomoravskou vysočinu, poblíž Žďáru nad Sázavou. V případě jejich nálezu by se jednalo o 23. meteorit se známou dráhou na světě, tedy o velmi unikátní nález.

Obří observatoř ALMA rozšiřuje své výzkumné obzory – pomáhají jí v tom čeští astronomové

Observatoř ALMA v chilské poušti Atacama je největším projektem současné pozemní pozorovací astronomie. Je založen na široké mezinárodní spolupráci. Již dva roky sleduje objekty blízkého i vzdáleného vesmíru a dostává se i do doposud neprobádané oblasti milimetrových a kratších vlnových délek.

Vánoční pozorování oblohy na hvězdárně

V sobotu 27. prosince od 13 do 15 hodin a od 17 do 19 hodin. V historické Západní kopuli hvězdárny Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Vstup zdarma.

Přednáška: TMA JAKO OHROŽENÝ DRUH?

Přijďte 12. ledna 2015 od 18 hodin do Říčanského volnočasového Centra Na Fialce na přednášku o světelném znečištění. Přednášet bude Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.

Na čem pracujeme: Analytický model Birkelandových proudů

Zemská magnetosféra je velkým rejdištěm elektricky nabitých částic, z nichž převážná část se sem dostává od Slunce prostřednictvím slunečního větru. Výstižný popis jejich pohybů má důležité aplikace pro pochopení dění v geomagnetických bouřích, jimiž jsou ovlivněny i lidské technologie. Marek Vandas z AsÚ publikoval práci, v níž představuje analytický model speciální konfigurace magnetických polí, jenž je použitelný pro popis Birkelandových proudů.

Starší zprávy Archiv zpráv

Na čem pracujeme: Ověřování zákrytového modelu proměnných aktivních galaktických jader

Aktivní galaktická jádra jsou předmětem výzkumu na mnoha vědeckých institucích v celém světě, je tedy potěšující, že vědci z AsÚ jsou schopni na tomto poli úspěšně konkurovat zahraničním týmům. Frédéric Marin a Michal Dovčiak se tentokrát podívali na možnosti odhalení zákrytů aktivního galaktického jádra obíhající mlhovinou s využitím polarimetrických pozorování v rentgenové oblasti spektra.

Mimořádný bolid v podvečer 9. prosince 2014 nad Českou republikou: co a kde spadlo na Vysočině

Minulé úterý, 9. prosince, proletěl nad Českou republikou velmi jasný bolid. Událost zaznamenaly tisíce lidí. Po týdnu analýz snímků a výpočtů na astronomickém ústavu AV ČR přesně víme, co se stalo, že na zem dopadly meteority a kam. Nepřístupnost terénu a velká plocha pádové oblasti vede k tomu, že vyzýváme veřejnost k pomoci najít meteority. Ty dopadly na Českomoravskou vysočinu, poblíž Žďáru nad Sázavou. V případě jejich nálezu by se jednalo o 23. meteorit se známou dráhou na světě, tedy o velmi unikátní nález.

Obří observatoř ALMA rozšiřuje své výzkumné obzory – pomáhají jí v tom čeští astronomové

Observatoř ALMA v chilské poušti Atacama je největším projektem současné pozemní pozorovací astronomie. Je založen na široké mezinárodní spolupráci. Již dva roky sleduje objekty blízkého i vzdáleného vesmíru a dostává se i do doposud neprobádané oblasti milimetrových a kratších vlnových délek.

Vánoční pozorování oblohy na hvězdárně

V sobotu 27. prosince od 13 do 15 hodin a od 17 do 19 hodin. V historické Západní kopuli hvězdárny Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Vstup zdarma.

Přednáška: TMA JAKO OHROŽENÝ DRUH?

Přijďte 12. ledna 2015 od 18 hodin do Říčanského volnočasového Centra Na Fialce na přednášku o světelném znečištění. Přednášet bude Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.

Na čem pracujeme: Analytický model Birkelandových proudů

Zemská magnetosféra je velkým rejdištěm elektricky nabitých částic, z nichž převážná část se sem dostává od Slunce prostřednictvím slunečního větru. Výstižný popis jejich pohybů má důležité aplikace pro pochopení dění v geomagnetických bouřích, jimiž jsou ovlivněny i lidské technologie. Marek Vandas z AsÚ publikoval práci, v níž představuje analytický model speciální konfigurace magnetických polí, jenž je použitelný pro popis Birkelandových proudů.