Planetka (11126) Doleček

Planetka byla objevena v noci 14/15. října 1996 v západní části souhvězdí Raka (Cnc). Poloha a směr pohybu planetky jsou vyznačeny na složeném snímku.

Po najetí na složený snímek se zobrazí animace ze tří snímků pořízených v čase objevu mezi 3:26 a 3:42 UT (15. října 1996). Expozice každého snímku byla 180 s.

Souřadnice planetky (ekv. J2000.0) byly přibližně:
8h 10m (rektascenze) a +22° 32' (deklinace).
Sever je nahoře, východ vlevo.