Spektrum / The Electromagnetic Spectrum

ozn.kmitočet
vln. délka
ozn.příklady
velmi nízké
myriametrové
3–30 kHz
100–10 km
VLF zvuk: 20 Hz – 20 kHz
15 000–15 km
nízké
kilometrové
30–300 kHz
10–1 km
LF/LW International AM radio
střední
hektometrové
300–3000 kHz
1000–100 m
MF/MW AM broadcast SV ~1000 kHz ~300 m
vysoké
dekametrové
3–30 MHz
100–10 m
HF/SW
odraz od ionosféry
velmi vysoké
metrové
30–300 MHz
10–1 m
VHF/VKV FM,TV; ~100 MHz ~3 m
ultravysoké
decimetrové
300–3000 MHz
100–10 cm
UHF
<30 cm Microwave
TV
mobily GSM Evropa: 900 MHz~30 cm,
USA: 1900 MHz~16 cm
GPS: L1 (1575.42 MHz ~19 cm),
         L2 (1227.60 MHz ~24.4 cm)
mikrovlnná trouba: 2,45 GHz ~12,23 cm
Wi-Fi: 2,4 GHz ~12,5 cm; 5 GHz ~6 cm
Bluetooth: 2.4–2.4835 GHz ~12,1–12,5 cm
superiorní
centimetrové
3–30 GHz
10–1 cm
SHF
cm Microwave
kanály GEO družic (uplink/downlink):
        C 6/4 GHz; Ku 14/11 GHz; Ka 30/20 GHz
extrémně vysoké
milimetrové
30–300 GHz
10–1 mm
EHF
mm Microwave
1 mm –790 nm
2.898–3400 K
300 GHz –380 THz
IR, infračervené záření near IR .79–5 μm
       (3400–600 K)
mid IR 5–25 μm
       (600–115 K)
far IR 25–200 μm
       (115–14.5 K)
(sub-)millimeter .1–1000 mm
       (30–2.898 K)
Dominating radiation:
near IR (solar) .7–2.5 μm
far IR (terrestrial) 2.5–1000 μm
reliktní záření: 1,06 mm ~ 2,74 K
lidské tělo 37°C ~ 9.3 μm
790–390 nm
3400–7400 K
viditelné záření
380–770 THz
1,6–3,18 eV

fotosféra ~5800 K ~500 nm
slun. skvrny ~4000 K ~725 nm
390–10 nm
7400–300 tis. K
770 THz –30 PHz
(peta-)
3.18–124 eV
UV, ultrafialové záření EUV/XUV 10–100 nm
       (300 000–30 000 K)
FUV/VUV 100–200 nm
       (30 000–15 000 K)
MUV 200–300 nm
       (15 000–9700 K)
NUV 300–390 nm
       (9700–7400 K)

V biomedicíně:
UV-C 15–280 nm;
UV-B 280–315 nm
UV-A 315–400 nm
chromosféra ~20 000 K ~145 nm
fotoionizace (prahové hodnoty):
O 102.7 nm ,O2 91.1 nm, N2 79.6 nm
10–0.01 nm (10 pm)
300 000–300 mil. K
30 PHz – 30 EHz
124 eV – 124 keV
X rays, rentgenové záření soft, měkké
hard, tvrdé
slun. koróna ~1–2 mil. K
slun. erupce >~2 mil. K
>0.01 nm = 10 pm
>300 mil. K
> 30 EHz (exa-)
gamma rays, záření gama solar flares
terrestrial lightning (?)


Zpět na Alešovu domovskou stránku