Fotografie meteoritů Morávka 1 a 2 a Horní Tošanovice

digitální foto: Pavel Dostál

Meteority jsou šedé kameny pokryté černou kůrou. Kůra vznikla tavením povrchu meteoritu při průletu atmosférou. Protože se meteority rozpadaly na menší kusy i v závěrečných fázích letu, kdy již k tavení nedocházelo, na některých plochách kůra chybí. Před dopadem letěly meteority volným pádem dolů.

Morávka 1

Meteorit prolétl před dopadem na zem větvemi smrku a jsou na něm stopy smrkové kůry a jehličí. Hmotnost meteoritu: 214 g.

Morávka 2

Meteorit letěl v závěrečných fázích špičkou dolů (špička je na prvním a druhém snímku vpravo, na třetím vlevo). Při dopadu se zabodl několik centimetrů do země (a ušpinil). Hmotnost meteoritu: 329 g.

Horní Tošanovice

Na tomto zatím nejmenším a nejpozději nalezeném meteoritu je nejvíce patrná oxidace probíhající v pozemském prostředí. Hmotnost meteoritu: 91 g.


J. Borovička, 7.8.2000

zpět na hlavní stránku