PhDr. Alena Hadravová – Dohnalová, CSc., DSc.

(ÚSD AV ČR, Centrum dějin vědy)

Publikace:

Monografie

Tycho Brahe, Astronomiae instauratae mechanica (faksimile). Praha, KLP 1996–2000. ISBN 80-85917-23-8; ISBN 80-85917-26-2 (celek).

Tycho Brahe, Přístroje obnovené astronomie. Z latinského originálu přeložili a komentářem opatřili Alena a Petr Hadravovi. Latinské a řecké verše přeložila Dana Svobodová. Clavis monumentorum litterarum (Regnum Bohemiae) 2, Facsimilia – Translationes 1. Praha, KLP 1996–2000. Počet stran: XV + 188. ISBN 80-85917-24-6 (český překlad); ISBN 80-85917-26-2 (celek).

Tycho Brahe, Instruments of the Renewed Astronomy. English translation (Raeder et al. 1946) revised and commented by Alena Hadravová, Petr Hadrava and Jole R. Shackelford (Univ. of Minnesota). Clavis monumentorum litterarum (Regnum Bohemiae) 2, Facsimilia – Translationes 1. Praha, KLP 1996–2000. Počet stran: XV + 175. ISBN 80-85917-25-4 (angl. překlad); ISBN 80-85917-26-2 (celek).

Paulerinus (Pavel Žídek), Liber viginti arcium (ff. 185 ra-190rb).   K vydání připravila, úvodem, poznámkami a rejstříky opatřila Alena Hadravová. Staročeské glosy zrevidoval Jiří Cejnar. Clavis monumentorum litterarum (Regnum Bohemiae) 3, Fontes 2. Praha, KLP 1997. Počet stran: XXVII + 90. ISBN 80-85917-21-1.

Aeneae Silvii Historia Bohemica. Ediderunt et in linguam Bohemicam verterunt Dana Martínková, Alena Hadravová, Jiří Matl. Praefatus est František Šmahel. – Enea Silvio, Historie česká. K vydání připravili a z latinského originálu přeložili Dana Martínková, Alena Hadravová a Jiří Matl. Úvodní studii napsal František Šmahel. Clavis monumentorum litterarum (Regnum Bohemiae) 4, Fontes rerum Regni Bohemiae 1. Praha, KLP 1998. Počet stran: CVI + 278. ISBN 80-85917-40-8.

Křišťan z Prachatic, Stavba a Užití astrolábu. (Cristannus de Prachaticz, Composition and Use of the Astrolabe.) K vydání připravili, přeložili, úvodem, poznámkami, dodatky a obrázky opatřili Alena Hadravová a Petr Hadrava. Vědecká recenze: Anežka Vidmanová, Jan Kalivoda. Praha, Filosofia 2001. Počet stran: 520. ISBN 80-7007-148-6.

Johannes Kepler,  Sen neboli Měsíční astronomie. Z latinského originálu Somnium seu Opus posthumum de astronomia Lunari, vydaného v Zaháni a Frankfurtu 1634 přeložili, edičně připravili, poznámkami a doslovem opatřili Alena a Petr Hadravovi. Praha, Paseka – Národní technické muzeum 2004. Počet stran: 152. ISBN 80-7185-634-7 (Paseka), ISBN 80-7037-124-2 (NTM). – Na 14. Podzimním knižním veletrhu 2004 kniha získala Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., za nejkrásnější knihu z oblasti naučné literatury a 3, cenu v soutěži Ministerstva kultury a Památníku národního písemnictví „Nejkrásnější české knihy roku 2004“ v kategorii vědecká a odborná literatura.

Hvězdářství krále Jana. Ze staročeského rukopisu vydali Alena M. Černá, Petr Hadrava, Alena Hadravová, Martin Stluka. Ústav pro jazyk český AV ČR, VCDV AV ČR a UK, AsÚ AV ČR. Práce z dějin vědy 12, Scripta astronomica 11. Praha 2004. Stran XXIV + 195. Vědecký redaktor: Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. ISBN 80-7285-042-3 (ÚSD AVČR), ISBN 80-86496-16-3 (ÚJČ AVČR), ISSN 1213-1199 (Práce z dějin vědy), ISSN 1210-0579 (Scripta astronomica).

Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka, Část přírodovědná. Z latinského rukopisu k vydání připravila, přeložila, úvodní studií, poznámkami, výběrem iluminací a rejstříky opatřila Alena Hadravová. Praha, Academia 2008. Počet stran: 544. ISBN 978-80-200-1618-8. – Kniha 26. února 2008 získala Cenu poroty při udělování Cen nakladatelství Academia za rok 2008.

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I–IV. Praha, Artefactum – Academia 2013. Počet stran: 1208. ISBN ARTEFACTUM (pro všechny čtyři svazky) 978-80-86890-56-9; ISBN ACADEMIA (pro všechny čtyři svazky) 978-80-200-2351-3. Obsah tetralogie:

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I. Pseudo–Hyginus: Báje (Fabulae). Z latinského originálu přeložila, úvodem a rejstříkem opatřila Alena Hadravová. Praha, Artefactum – Academia 2013. Kniha vyšla s podporou Akademie věd ČR. ISBN ARTEFACTUM 978-80-86890-52-4; ISBN ACADEMIA 978-80-200-2347-9.

 

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách II. Gaius Iulius Hyginus: O astronomii (De astronomia). Úvod, překlad Hyginovy Astronomie a Pseudo-Eratosthenových Zhvězdnění a rejstříky Alena Hadravová. Překlad Arátových Jevů na nebi Radislav Hošek. Praha, Artefactum – Academia 2013. Práce byla dokončena a vytištěna v rámci grantu GAČR 405/11/0034. ISBN ARTEFACTUM 978-80-86890-53-1; ISBN ACADEMIA 978-80-200-2348-3.

 

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách III. Středověká pojednání o souhvězdích. Traktát o uspořádání stálic na nebi v rukopise Praha, NK XXVI A 3. Alena Hadravová. Kapitola o ikonografii planet Lenka Panušková. Praha, Artefactum – Academia 2013. Práce byla dokončena a vytištěna v rámci grantu GAČR 405/11/0034. ISBN ARTEFACTUM 978-80-86890-54-8; ISBN ACADEMIA 978-80-200-2349-0.

 

Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách IV. Katalogy hvězd a přemyslovský nebeský glóbus. Alena Hadravová. Petr Hadrava. Praha, Artefactum – Academia 2013. Práce byla dokončena a vytištěna v rámci grantu GAČR 405/11/0034. ISBN ARTEFACTUM 978-80-86890-55-5; ISBN ACADEMIA 978-80-200-2350-6.

 

Daniel Adam z Veleslavína, Nomenclator quadrilinguis Boemico–Latino–Graeco–Germanicus. Ze starého tisku z roku 1598 k vydání připravili Alena M. Černá, Tilman Berger, Alena Hadravová a Kateřina Pořízková za technické spolupráce Borise Lehečky. Praha, Academia 2015. Počet stran: 365. Přiloženo CD s vyhledávací aplikací (faksimile starého tisku, původní český a latinský rejstřík a další doplňky). Rec.: prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc., prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. ISBN: 978-80-200-2406-0. – Na 22. mezinárodním knižním veletrhu „Svět knihy Praha 2016“ kniha dne 13. května 2016 získala v rámci soutěže „Slovník roku 2016“ (pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů) 3. místo v kategorii „Cena poroty za překladový slovník“, srov. http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=5279, http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=5135.

 

La Messe alchimique attribué ŕ Melchior de Sibiu. Édition critique par Didier Kahn, avec le concours d’Alena Hadravová et Jean-Baptiste Lebigue. Paris, Classiques Garnier 2015. ISBN 978-2-8124-3274-3 (livre broché), ISBN 978-2-8124-3275-0 (livre relié), ISSN 2105-9950.

 

Galileo Galilei, Hvězdný posel a Johannes Kepler, Rozprava s Hvězdným poslem. Z latinských originálů přeložila Alena Hadravová za odborné spolupráce Petra Hadravy. Příbram, Pistorius a Olšanská 2016. Počet stran: 207. Práce byla dokončena a vytištěna v rámci grantu GAČR 405/11/0034. ISBN 978-80-87855-38-6.

 

Revidované vydání vyšlo v roce 2017 také jako e-kniha: Galileo Galilei, Hvězdný posel a Johannes Kepler, Rozprava s Hvězdným poslem. Z latinských originálů přeložila Alena Hadravová za odborné spolupráce Petra Hadravy. Příbram, Pistorius a Olšanská 2017. Počet stran: 207. Práce byla dokončena a vytištěna v rámci grantu GAČR 405/11/0034. ISBN 978-80-87855-72-0.

 

Hadravová Alena: Druhý Vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze – The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague, Prague, Scriptorium 2017. Počet stran: 372. ISBN: 978-80-88013-48-8. Nedílnou součástí publikace je CD s přepisy šesti rukopisů ve formátu MS Word a PDF. Práce vznikla v rámci řešení projektu GAČR P405/12/G148 Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období. Při zpracování publikace byly využity poznatky získané v rámci stipendijního pobytu v Českém historickém ústavu v Římě (Istituto Storica Ceco di Roma). ISBN 978-80-88013-48-8.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Sféra Iohanna de Sacrobosco – středověká učebnice základů astronomie. Praha, Akropolis 2019. Počet stran: 368. Práce vznikla v rámci projektu GAČR 17-03314S Sphaera mundi. Recepce středověkého Traktátu o sféře Iohanna Sacroboska v českých zemích. Vědecká recenzentka: Doc. Mgr. Katarina Petrovićová, PhD.

ISBN 978-80-7285-227-7 (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.)

ISBN 978-80-907269-3-2 (Astronomický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.)

ISBN 978-80-7470-267-9 (Filip Tomáš – Akropolis)

Cf. http://www.usd.cas.cz/publikace/; https://akropolis.info/kniha/sacrobosco. (Anotace: Latinské pojednání Traktát o sféře anglického astronoma Iohanna de Sacrobosco byl napsán na univerzitě v Paříži ve 13. stol. a stal se základní učebnicí astronomie, která byla čtena až do 17. století. Naše kniha přináší edici práce a její první český komentovaný překlad, stejně jako komentář, který k ní napsal český astronom Václav Faber z Budějovic v 15. stol., a předmluvu Filipa Melanchthona, připojenou k vydání Sféry v roce 1531 ve Wittenbergu.)

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Galileo Galilei, Hvězdný posel, a Johannes Kepler, Rozprava s Hvězdným poslem. Příbram, Pistorius & Olšanská 2022 (druhé vydání). ISBN: 978-80-7579-154-2.

 

 

Editorství sborníků a kolektivních monografií

 

Tadeáš Hájek z Hájku. K 400. výročí úmrtí. Edd. Pavel Drábek, Jaroslav Folta, Alena Hadravová, Josef Smolka, Jaroslav Soumar, Pavel Suchan. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 1. Vydala Společnost pro dějiny věd a techniky ve spolupráci s Českou astronomickou společností, Výzkumným centrem pro dějiny vědy a Výzkumným oddělením pro dějiny techniky a exaktních věd Národního technického muzea v Praze. Praha 2000. Počet stran: 180. ISBN: 80-238-6688-5.

 

Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science. Sborník z mezinárodního sympózia pořádaného Výzkumným centrem pro dějiny vědy 22. – 25. 10. 2001 v Praze. Edd. John Robert Christianson, Alena Hadravová, Petr Hadrava, and Martin Šolc. Acta Historica Astronomiae, vol. 16. Frankfurt am Main, Harri Deutsch Verlag 2002. Počet stran: 396. ISBN: 3-8171-1687-X. ISSN: 1422-8521.

 

Astronomie ve středověké vzdělanosti. Sborník ze semináře pořádaného VCDV, AsÚ a CMS 19. června 2002. Přeložili a k vydání připravili Alena Hadravová a Petr Hadrava. Práce z dějin vědy 10 + Scripta astronomica 10. Praha 2003. Počet stran: 163. ISBN 80-7285-028-8; ISSN 1213-1199; ISSN 1210-0579.

 

Kepler’s Heritage in the Space Age. 400th Anniversary of Astronomia nova.(Attached CD-ROM contains: 1. Kepler animations: short animations belong to the articles of H. Ozaki and J. Ross; 2. Mathematici Caesarei Dissertatio: the scan version of the Kepler’s book Dissertatio cum Nuncio sidereo; 3. Astronomia nova aitiologetos: the scan version of the Kepler’s book Astronomia nova; 4. Kepler book: the PDF version of the book Kepler’s Heritage in the Space Age.) Edd. Alena Hadravová, Terence J. Mahoney, Petr Hadrava. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, New Series, Vol. 10. Prague, National Technical Museum 2010. Počet stran: 186. ISBN 978-80-7037-193-0.

 

Horský, Zdeněk: Historické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách – Katalog vědeckých přístrojů z 16. až 19. století ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově. (Historical Scientific Instruments in the Mikulov Collections – Catalogue of Scientific Instruments from the 16th to the 19th Centuries in the Collections of the Regional Museum in Mikulov). Edd. pracovníci Regionálního muzea v Mikulově (Stanislava Vrbková, Dobromila Brichtová, Filip Brichta a další), Alena a Petr Hadravovi. Mikulov, Regionální muzeum 2011. ISBN: 978-80-85088-39-7.

Kniha dne 17. 5. 2012 získala cenu “Gloria musaealis 2011“, udělovanou Ministerstvem kultury a Asociací muzeí a galerií (3. místo v kategorii “Muzejní publikace roku 2011“), http://www.cz-museums.cz/web/gloria_musaealis/titulni.

 

The Stars in the Classical and Medieval Traditions. Edd. by Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott. Praha, Scriptorium 2019. Počet stran: 484. This publication has been supported by The Czech Science Foundation (GA ČR), project no. 17-03314S, and “Strategie AV 21”.

ISBN 978-80-7285-216-1 (Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences)

ISBN 978-80-907269-1-8 (Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences)

ISBN 978-80-88013-88-4 (Scriptorium)

Cf. www.scriptorium.cz; http://www.usd.cas.cz/publikace/; https://www.kosmas.cz/knihy/267998/the-stars-in-the-classical-and-medieval-traditions/.

 

The Stars in the Classical and Medieval Traditions. E-book augmented with transcriptions of the twelve known Revised Aratus Latinus manuscripts. Edd. by Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott. Praha, Scriptorium 2019. Počet stran: 765. (E-book, obohacená o přepis dvanácti dochovaných rukopisů RALu z Kolína nad Rýnem, Drážďan, Paříže, St. Gallen, Mnichova, Prahy, Sieny, Vatikánu a Göttweigu).

ISBN 978-80-7285-226-0 (Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences)

ISBN 978-80-907269-2-5 (Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences)

ISBN 978-80-88013-89-1 (Scriptorium)

Cf. www.scriptorium.cz; http://www.usd.cas.cz/publikace/; https://www.kosmas.cz/knihy/269644/the-stars-in-the-classical-and-medieval-traditions/. (Anotace: Soubor příspěvků ze setkání mezinárodní pracovní skupiny, založené v r. 2008 při Scuola Normale Superiore v Pise. Setkání s názvem Iuvat ire per alta astra. Greek and Latin Astronomical Texts from Classical Antiquity to the Middle Ages se konalo ve vile Lanna v r. 2018. Otištěny jsou i další příspěvky, tematicky spjaté s prací skupiny, v níž jsou klasičtí filologové, medievisti, historici umění a astronomové z mnoha evropských zemí, zabývající se zejména tzv. Aratei a scholii k nim. Rec.: Elly Dekker, "Stars and Constellations in Medieval Manuscripts", Journal for the History of Astronomy 51, 2020, 492–493.)

 

 

Kapitoly v monografiích a články ve sbornících a časopisech

 

Dohnalová, Alena – Kröhnová, Ivana – Tellerová, Dana: Absolutní participiální vazby v latině, staroslověnštině a řečtině. SPFFBU E 26, 1981, str. 97–103.

 

Dohnalová, Alena: The Greek Genitive Absolute and the Latin Ablative Absolute in the Chosen Works of the Greek-Latin Translation Literature. In: „Concilium Eirene XVI“, Praha 1983, Vol. 2, str. 263–267.

 

Dohnalová, Alena: Odraz středověkého dělení společnosti na tři stavy v materiálu SSL. Zprávy Jednoty klasických filologů XXVII, 1985, č. 1–3, str. 6–11.

 

Dohnalová, Alena: Ablativy absolutní v Kristiánově legendě. Listy filologické 109/1986, str. 141–146. ISSN 0024-4457.

 

Martínková, Dana – Businská, Helena – Dohnalová, Alena – Korte, Daniel – Kurzová, Helena – Matl, Jiří – Pospíšilová, Zuzana: Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (Slovník středověké latiny v českých zemích). Sešit 11 (exeo – feudum). Praha, Academia 1988.

 

Martínková, Dana – Businská, Helena – Hadravová-Dohnalová, Alena – Korte, Daniel – Kurzová, Helena – Matl, Jiří – Pospíšilová, Zuzana: Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (Slovník středověké latiny v českých zemích). Sešit 12 (feudum – fustis). Praha, Academia 1990. ISBN 80-200-0073-9.

 

Dohnalová, Alena: K řemeslnické terminologii v encyklopedii Pavla Žídka Liber viginti arcium a jejímu využití ve středolatinské lexikografii. Listy filologické 113/1990, str. 135–143. ISSN 0024-4457.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Keplerův Měsíční sen. Říše hvězd 71, 1990, č. 12, str. 227.

 

Martínková, Dana – Businská, Helena – Hadravová, Alena – Korte, Daniel – Kurzová, Helena – Matl, Jiří – Pospíšilová, Zuzana: Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (Slovník středověké latiny v českých zemích). Sešit 13 (fustis – heliodromus). Praha, Academia 1991. ISBN 80-200-0266-9.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Jan Kepler, Braniboři v Čechách a Nova Geminorum 1283. Vesmír 70, 1991, č. 1, str. 44–47. ISSN 0042-4544.

 

Pospíšilová, Zuzana – Blechová, Lenka – Hadravová, Alena – Korte, Daniel – Matl, Jiří – Martínková, Dana – Šedinová, Hana: Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (Slovník středověké latiny v českých zemích). Sešit 14 (heliodromus – hytonicus). Praha, Academia 1992. ISBN 80-200-0396-7.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Nova Geminorum 1283. In: „Astronomy Posters Abstracts.“ Ed. H. van Woerden, IAU XXII. Sliedrecht, Twin Press 1994, str. 214. ISBN: 90-5598-001-8/CIP.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Latinská terminologie Křišťanova spisu o astrolábu (Latin Terminology of the Treatise on Astrolabe by Magister Cristannus de Prachaticz). Listy filologické CXX, 1977, 1–2, str. 60–70. ISSN: 0024-4457.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Tycho Brahe and Prague. In: „Science and Technology in Rudolfinian Time.“ Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, Vol. 1, New series, Praha, NTM 1997, str. 79–89. ISSN: 1211-958X.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Cosmological Theories at the Time of Tycho Brahe. In: „Mysterium cosmographicum 1596–1996.“ Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, Vol. 2, New series, Praha, NTM 1998, str. 225–233. ISSN: 1211-958X.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Historické kořeny astronomie v Čechách a na Moravě. I. Středověká astronomie v Čechách. In: „Ondřejovská hvězdárna 1898–1998.“ Praha, Vesmír 1998, str. 12–22. ISBN: 80-902487-1-3.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Historické kořeny astronomie v Čechách a na Moravě. II. Astronomie v rudolfínské Praze. In: „Ondřejovská hvězdárna 1898–1998.“ Praha, Vesmír 1998, str. 23–32. ISBN: 80-902487-1-3.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Tycho Brahe. In: „IX. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky.“ Jevíčko, srpen 1998. Ed. Aleš Trojánek – Dag Hrubý. Praha, Prometheus 2000, str. 100–111. ISBN: 80-7196-168-X.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Na okraj několika astronomických rukopisů. – On the margin of several astronomical manuscripts. In: „Septuaginta Paulo Spunar oblata (70 + 2).“ K vydání připravil Jiří K. Kroupa. Praha, KLP 2000, str. 336–340. ISBN: 80-85917-74-2.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Astronomy in Prague in 14th/15th century – Magisters Cristannus de Prachatice and Iohannes Schindel. In: „Joint European and National Astronomical Meeting JENAM 98. 7th European & 65th Annual Czech Astronomical Society Conference. Prospects of astronomy and astrophysics for the new millennium. Abstracts.“ 9–12 September 1998, Prague, Czech Republic, str. 331.

 

Hadravová, Alena – Černá, Alena – Homolková, Milada – Hadrava, Petr: Replika M. Křišťana z Prachatic k proroctví M. Jana Pařížského. – The Reply of M. Cristannus of Prachatice to the Prophecy of M. Iohannes Parisiensis. (K životnímu jubileu PhDr. Anežky Vidmanové, CSc.) Listy filologické 123, 2000, str. 40–51. ISSN 0024-4457.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Magister Cristannus de Prachaticz and his astronomical work. In: „1929 – Calculi – 1999“. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. New series, Vol. 3. Praha, NTM 1999, str. 287–294. ISBN 80-7037-084-X.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: The Composition and the Use of the astrolabe by Cristannus of Prachatice. XIX. International Scientific Instrument Symposium, 4.–8. září 2000, Oxford, Museum of the History of Science, Wadham College. Abstracts, str. 87.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: The eclipse instrument by Iohannes Schindel. XIX. International Scientific Instrument Symposium, 4.–8. září 2000, Oxford, Museum of the History of Science, Wadham College. Abstracts, str. 88.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Instruments of the Renewed Astronomy – new facsimile and translation of Tycho Brahe’s Mechanica. XIX. International Scientific Instrument Symposium, 4.–8. září 2000, Oxford, Museum of the History of Science, Wadham College. Abstracts, str. 97.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Cosmological ideas in the 16th century. Collection of papers from the international conference Philosophy of Giordano Bruno, Olomouc, 6.–8. 11. 2000. Ed. Tomáš Nejeschleba, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2003, str. 83–92. ISBN 80-244-0662-4.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Pozorovací přístroje v době Tadeáše Hájka z Hájku. In: „Tadeáš Hájek z Hájku.“ K 400. výročí úmrtí. (Svazek věnován památce PhDr. Zdeňka Horského, CSc.) Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 1. Vydala Společnost pro dějiny věd a techniky ve spolupráci s Českou astronomickou společností, Výzkumným centrem pro dějiny věd a Výzkumným oddělením pro dějiny techniky a exaktních věd Nár. technického muzea v Praze. Praha 2000, str. 41–48. ISBN 80-238-6688-5.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Matematické metody v ediční praxi. Příspěvek do sborníku k 75. naroz. prof. dr. A. Bartoňka. Brno, SPFFBU, Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. Graeco-Latina Brunensia, roč. 2001–2002, N. 6–7. Edd. Irena Radová a Katarina Václavková-Petrovicová, Brno, Masarykova univerzita 2002, str. 105–114. ISBN 80-210-2768-1; ISSN 1211-6335.

 

Hadravová, A.: Jan Šindel a jeho traktát „Pravidla pro výpočet zatmění Slunce a Měsíce“. In: „Astronomie ve středověké vzdělanosti.“ Sborník ze semináře pořádaného VCDCV, AsÚ a CMS 19. června 2002. Ed. Alena Hadravová a Petr Hadrava. Práce z dějin vědy 10 + Scripta astronomica 10. Praha – Ondřejov 2003, str. 46–55. ISBN 80-7285-028-8; ISSN 1213-1199; ISSN 1210-0579.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Tycho Brahe and Iohannes Šindel. In: „Tycho Brahe and Prague: Crossroads of  European Science.“ Proceedings of the International Symposium on the History of Science in the Rudolphine Period. Prague, 22–25 October 2001. Ed. by Johan Robert Christianson, Alena Hadravová, Petr Hadrava and Martin Šolc. Acta Historica Astronomiae, vol. 16. Frankfurt am Main, Harri Deutsch Verlag 2002, str. 237–247. ISBN: 3-8171-1687-X. ISSN: 1422-8521.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Astronomy in Medieval Prague (Especially at the Beginning of the 15th Century). (K živ. jubileu dr. Jaroslava Folty.) In: „1933 Circuli 2003.“ Ed. Jana Nekvasilová. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, Vol. 7, New series. Praha, NTM 2003, str. 203–208. ISSN: 1211-958X. ISBN: 80-7037-125-0.

 

Hadravová, Alena: Astroláby v českých sbírkách. Dějiny a současnost XXVI, 1/2004, str. 26. ISSN 0418-5129.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Science in Contact with Art: Astronomical Symbolics of the Wallenstein Palace in Prague. In: „Science in Contact at the Beginning of Scientific Revolution.“ Projekt EU World View Network. Praha, 23.–26. června 2004. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, New series, vol. 8. Ed. Jitka Zamrzlová. Praha, Národní technické muzeum 2004, str. 173–210. ISBN 80-7037-133-1.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Kepler's Lunar Dream. In: „Von den Planetentheorien zur Himmelsmechanik. Sammlung der Vorträge.“ Peuerbach Symposium 24.–26. 9. 2004. Hrsg. Franz Pichler. Linz, Universitätsverlag Rudolf Trauner 2004, str. 101–111. ISBN 3-85487-780-3.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Johannes von Gmunden as a predecessor of Georg von Peuerbach. In: „Von den Planetentheorien zur Himmelsmechanik. Sammlung der Vorträge.“ Peuerbach Symposium 24.–26. 9. 2004. Hrsg. Franz Pichler. Linz, Universitätsverlag Rudolf Trauner 2004, str. 1–8. ISBN 3-85487-780-3.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Bernard of Verdun. In: „Medieval Science, Technology and Medicine: An Encyclopedia“. Routledge Series of Encyclopedias of the Middle Ages. Edd.: Thomas F. Glick, Steven J. Livesey, and Faith Wallis. New York – London, Routledge 2005, str. 85–86. ISBN 0415969301.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Isidore of Seville. In: „Medieval Science, Technology and Medicine: An Encyclopedia“. Routledge Series of Encyclopedias of the Middle Ages. Edd.: Thomas F. Glick, Steven J. Livesey, and Faith Wallis. New York – London, Routledge 2005, str. 276–278. ISBN 0415969301.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: John of Saxony. In: „Medieval Science, Technology and Medicine: An Encyclopedia“. Routledge Series of Encyclopedias of the Middle Ages. Edd.: Thomas F. Glick, Steven J. Livesey, and Faith Wallis. New York – London, Routledge 2005, str. 292. ISBN 0415969301.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Astronomy in Medieval Prague. In: „Astronomy in and around Prague“. Colloquium of the Working Group of the History of Astronomy, Prague, September 20, 2004. Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica. Vol. 46, Supplementum. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum 2005, str. 7–14. ISBN 80-246-0977-0, ISSN 0001-7140.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Prague Astronomical School in the 15th Century. In: „Astronomy as a Model for the Sciences in Early Modern Times?“ Mnichov, 21.–23. března 2003. Ed. řada Algorismus 59, Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften. Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, München. Edd. Menso Folkerts and Andreas Kühne. Augsburg, Dr. Erwin Rauner Verlag 2006, str. 63–71. ISBN 10: 3-936905-22-3, ISBN 13: 978-3-936905-22-9, ISSN: 1863-4982.

 

Hadravová, Alena: Recepce Hyginova díla o astronomii. In: „Querite primum regnum Dei“. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. K vydání připravili Helena Krmíčková, Anna Pumprová, Dana Růžičková a Libor Švanda. Brno, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Matice moravská, 2006, str. 151–159. ISBN 80-86488-35-7.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Johannes von Gmunden und seine Version des Astrolabtraktats des Christian von Prachatitz. In: „Johannes von Gmunden (ca. 1384–1442), Astronom und Mathematiker.“ Hrsg. Rudolf Simek und Kathrin Chlench. Wien, Fassbaender 2006, str. 151–160. ISBN 10: 3-900538-95-6, ISBN 13: 978-3-900538-95-8.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Das Albion des Richard von Wallingford und seine Spuren bei Johannes von Gmunden und Johannes Schindel. In: „Johannes von Gmunden (ca. 1384–1442), Astronom und Mathematiker.“ Hrsg. Rudolf Simek und Kathrin Chlench. Wien, Fassbaender 2006, str. 161–168. ISBN 10: 3-900538-95-6, ISBN 13: 978-3-900538-95-8.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: John of Gmunden. In: „Biographical Encyclopedia of Astronomers (BEA).“ Vol. I. Ed. Thomas Hockey et al. New York – Heidelberg, Springer 2007, str. 596–597. ISBN 13: 978-0-387-35133-9; 978-0-387-31022-0 (Print) 978-0-387-30400-7 (Online).

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Gerardus Cremonensis. In: „Biographical Encyclopedia of Astronomers (BEA).“ Vol. I. Ed. Thomas Hockey et al. New York – Heidelberg, Springer 2007, str. 414. ISBN 13: 978-0-387-35133-9; 978-0-387-31022-0 (Print) 978-0-387-30400-7 (Online).

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: William of [Guillaume de] Conches. In: „Biographical Encyclopedia of Astronomers (BEA).“ Vol. II. Ed. Thomas Hockey et al. New York – Heidelberg, Springer 2007, str. 1222. ISBN 13: 978-0-387-35133-9; 978-0-387-31022-0 (Print) 978-0-387-30400-7 (Online).

 

Kostlán, Antonín – Hadravová, Alena: Carmina propemptica in honorem Johannis Opsimathis. Herbornská pocta pro moravského učence z roku 1607. Sborník k životnímu jubileu PhDr. Michala Svatoše, CSc. AUC – HUCP 47, 1–2, 2007, str. 117–159. ISBN 978-80-246-1395-6, ISSN 0323-0562.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Astronomy in Paulerinus’s 15th century encyclopaedia „Liber viginti arcium“. In: „The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe.“ Proceedings of the 2nd ICESHS (Cracow, Poland, September 6–9, 2006). Ed. by M. Kokowski. Cracow 2007, p. 292 (abstract). ISBN: 978-83-60183-42-7.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Reflection of Iohannes Šindel’s eclipse instrument in Iohannes Schöner’s „Opera mathematica“. In: „The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe.“ Proceedings of the 2nd ICESHS (Cracow, Poland, September 6–9, 2006). Ed. by M. Kokowski. Cracow 2007, p. 293 (abstract). ISBN: 978-83-60183-42-7.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Astronomy in Paulerinus’s Fifteenth-Century Encyclopaedia „Liber viginti arcium“. Journal for the History of Astronomy 38, 2007, str. 305–324. ISSN 0021-8286 (print), ISSN 1753-8556 (on-line).

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Mechanismus z Antikythéry. Analogový počítač z vraku antické lodi. Vesmír 86, prosinec 2007, str. 802–806. ISSN 0042-4544.

 

Hadravová, Alena – Boldan, Kamil: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a astronomie. In memoriam Dana Martínková. Sborník Národního muzea v Praze, řada C, Literární historie, sv. 52, číslo 1–4. Praha, Národní muzeum 2007, str. 23–30. ISSN 0036-5351.

 

Hadravová Alena – Hadrava Petr: Astronomická symbolika Valdštejnského paláce. In: „Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?“ Sborník příspěvků a katalog k výstavě „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“. Ed. Eliška Fučíková a Ladislav Čepička. Praha, Academia 2007, str. 149–157. ISBN 978-80-200-1565-5.

 

Hadravová Alena – Hadrava Petr: Die astronomische Symbolik des Waldsteinpalais. In: „Waldstein. Albrecht von Waldstein. Inter arma silent musae?“ Hrsg. Eliška Fučíková a Ladislav Čepička. Praha, Academia 2007, str. 149–157. ISBN 978-80-200-1591-4.

 

Hadravová Alena – Hadrava Petr: Astronomy in Prague: from the past to the present. In: „Highlights of Astronomy“. Vol. 14. Proceedings of XXVIth IAU General Assembly, August 2006. Ed. Karel van der Hucht. Cambridge, Cambridge University Press 2007, str. 3–13. ISSN 1743-9213, EISSN 1743-9221, ISBN 978-05-218-9683-2.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Prachaticz, Cristannus de. In: „New Dictionary of Scientific Biography“. New York, Charles Scribner’s Sons 2008, vol. 6, str. 153–154. ISBN 978-0-684-31320-7.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Tabulka ekvací Měsíce z latinské encyklopedie Pavla Žídka a její srovnání s Almagestem, Toledskými a Alfonsinskými tabulkami. (Table of Lunar Equations in Paulerinus’s Encyclopedy and its Comparison with „Almagest“, „Toletan“ and „Alphonsine tables“.) Dějiny věd a techniky 41, 2008, č. 2, str. 65–84. ISSN 0300-4414.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Nové pohledy na mechanismus z Antikythéry. (New Views on the Antikythera Mechanism.) Dějiny věd a techniky 41, 2008, č. 4, str. 255–266. ISSN 0300-4414.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena:  předmluva k novému českému vydání Giordano Bruno, Dialogy. Praha, Academia 2008, str. 7–18. Revize překladu: Tomáš Nejeschleba, Alena Hadravová, Petr Hadrava. ISBN 978-80-200-1668-3.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Antický předchůdce středověkých orlojů? In: „600 let pražského orloje“. Spec. číslo Pokroků matematiky, fyziky a astronomie 54, 2009, č. 4, str. 318–324. (Přetisk in: „Konstelace. Revue Astrologické společnosti ČR“. Ročník XII, č. 42, jaro 2010– podzim 2010, str. 6–13.)

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Zázemí staroměstského orloje v pražské astronomické škole. In: „600 let pražského orloje“. Spec. číslo Pokroků matematiky, fyziky a astronomie 54, 2009, č. 4, str. 276–280.

 

Hadravová, Alena: Literární inspirace několika přírodovědných popisů v cestopise Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. (Literary inspiration of several natural descriptions in the travel book by Kryštof Harant of Polžice and Bezdružice.) Historie – Otázky – Problémy 1 (1/2009), str. 95–115.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Astronomie v rudolfínské době. (Astronomy in the Rudolphine period.) Historie – Otázky – Problémy 1 (1/2009), str. 89–94.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: předmluva k českému překladu knihy Kitty Ferguson, Tycho and Kepler. Nesourodá dvojice, jež jednou provždy změnila náš pohled na vesmír (Kitty Ferguson, Tycho and Kepler. The unlikely partnership that forever changed our understanding of the heavens). Přel. Zuzana Šťastná. Praha, Academia 2009, str. 11–15. Recenzenti: Alena Hadravová, Petr Hadrava. ISBN 978-80-200-1713-0.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Poselství Galileova dalekohledu. Medicejské hvězdy. Vesmír 88, leden 2009, str. 16–17. ISSN 0042-4544.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Johannes Kepler and Czech History. In: „Johannes Kepler. From Tübingen to Żagań.“ Edited by Richard L. Kremer and Jarosław Włodarczyk. Studia Copernicana XLII. Warszawa, Instytut historii nauki Polskiej Akademii nauk 2009, str. 197–204. ISBN 978-83-86062-85-0, ISSN 0081-6701.

 

Hadravová, Alena: Antická inspirace středověkých zoologických popisů. Memnonidae – Memnonovi ptáci. (Ancient Inspiration of Zoological Descriptions in Middle Ages. Memnonidae – Memnon’s Birds.) In: „Erant in quadam civitate...“. Edd. Katarina Petrovičová a Irena Radová. Graeco-Latina Brunensia 14, 2009, 1–2. Brno, MU, 2009, str. 93–112. ISBN 978-80-210-5000-6, ISSN 1803-7402.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Kepler’s Conversation with Galilei. In: „Kepler’s Heritage in the Space Age. 400th Anniversary of Astronomia nova“. Edd. Alena Hadravová, Terence J. Mahoney, Petr Hadrava. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, New Series, Vol. 10. Prague, National Technical Museum 2010, str. 143–151.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Hvězdný glóbus z Bernkastel-Kues. In: „Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“. (Listopad 2010 – únor 2011, Praha, Dům U Kamenného zvonu). Ed. Klára Benešovská. Praha, Gallery 2010, str. 346–351. ISBN 978-80-86990-55-2.

 

Hadravová, Alena: Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí. (Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha, NK XXVI A 3). Studie o rukopisech XXIX, 2009, Praha 2010, str. 231–254. ISSN 0585-5691.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: The Celestial Globe from Bernkastel-Kues. In: „A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg 1310“. Ed. Klára Benešovská. Praha, Muzeum Hl. města Prahy 2011, str. 358–363. ISBN 978-80-85394-88-7.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Komentář k Horského výkladům fresek. In: “Zdeněk Horský, Koperník a české země. Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě“. Edd. Vojtěch Hladký, Tomáš Hermann a Iva Lelková. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2011, str. 451–453.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: předmluva k českému vydání knihy Michael White, Antikrist Galileo. Životopis (Michael White, Galileo Antichrist. A Biography). Z angl. přel. Helena a Lubomír Synkovi, revize italských a latinských citátů Irena Zachová a Alena Hadravová. Praha, Academia 2011, str. 9–12. Recenzenti: Alena Hadravová, Petr Hadrava. ISBN 978-80-200-1899-1.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Mikulovská sbírka přístrojů jako pramen pro poznání dějin vědy. In: Zdeněk Horský, „Historické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách – Katalog vědeckých přístrojů z 16. až 19. století ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově.“ („Historical Scientific Instruments in the Mikulov Collections – Catalogue of Scientific Instruments from the 16th to 19th Centuries in the Collections of the Regional Museum in Mikulov“). Mikulov, Regionální muzeum 2011, str. 7–9. ISBN: 978-80-85088-39-7.

 

Hadravová, Alena: Claris verbis, claris imaginibus aneb Antická inspirace středověku slovem i obrazem. In: „V zajetí středověkého obrazu“. Edd. Klára Benešovská a Jan Chlíbec. Praha, Nakl. Lidové noviny 2012, str. 13–24.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Reflection of Ancient Greek Tradition in the 13th Century Premyslid Celestial Globe Saved in Bernkastel-Kues. The 5th International Conference of the European Society for the History of Science. Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies (Athens 1–3 November 2012, www.eshs.org, 5ESHS.hpdst.gr). Book of abstracts. Ed. Gianna Katsiampoura. Athens, Institute of Historical Research / National Hellenic Research Foundation 2012, str. 12. ISBN: 978-960-9538-13-8.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Mathematical Investigation of the Premyslid Celestial Globe Saved in Bernkastel-Kues. The 5th International Conference of the European Society for the History of Science. Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies (Athens 1–3 November 2012, www.eshs.org, 5ESHS.hpdst.gr). Book of abstracts. Ed. Gianna Katsiampoura. Athens, Institute of Historical Research / National Hellenic Research Foundation 2012, str. 12. ISBN: 978-960-9538-13-8.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Literary and Cultural Tradition of the Ptolemaic Constellations. The Third Conference on Cultural Astronomy (Campobasso, November 8th, 2011). Ed. Ennio Badolati. Campobasso, Universita degli Studi del Molise 2012, str. 87–100. ISBN: 978-88-67350-28-5.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Ancient Greek tradition in Arabic and Christian celestial globes. The Third Conference on Cultural Astronomy (Campobasso, November 8th, 2011). Ed. Ennio Badolati. Campobasso, Universita degli Studi del Molise 2012, str. 77–86. ISBN: 978-88-67350-28-5.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: On the Astronomical Collection of the Przemyslid Royal Court. I. The Celestial Globe now in Bernkastel-Kues. In: „Johannes von Gmunden (ca. 1385–1442): zwischen Astronomie und Astrologie.“ Studia Medievalia Septentrionalia 22. Hrsg. Rudolf Simek und Manuela Klein. Wien, Fassbaender 2012, str. 111–121 a 274–281. ISBN: 978-3-902575-47-0.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: On the Astronomical Collection of the Przemyslid Royal Court. II. A Digital Facsimile of the Bernkastel-Kues Celestial Globe. In: „Johannes von Gmunden (ca. 1385–1442): zwischen Astronomie und Astrologie.“ Studia Medievalia Septentrionalia 22. Hrsg. Rudolf Simek und Manuela Klein. Wien, Fassbaender 2012, str. 123–130 a 282–284. ISBN: 978-3-902575-47-0.

 

Hadravová, Alena –  Hadrava, Petr: Návraty Zdeňka Horského. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (PMFA), roč. 58, 2013, č. 3, str. 232–236.

 

Hadravová, Alena: Vybrané astronomické tisky rudolfínské doby (Selected Printed Books on Astronomy from the Rudolphine Periode). Knihy a dějiny 20, 2013, str. 31–43. ISSN: 1210-8510.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Unikátní astronomický přístroj posledních Přemyslovců. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (PMFA), roč. 59, 2014, č. 1, str. 27–32.

 

Hadravová, Alena: Textová tradice výkladu o měsících a měsíčních pracích v Knize dvacatera umění mistra Pavla Žídka. In: „Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata“. Praha, Základní knihovna AV ČR 2014, str. 131–164.

 

Hadravová, Alena: Meteorologie v Knize dvacatera umění mistra Pavla Žídka a ve vybraných pramenech zvláště české provenience. Studie o rukopisech XLIV, 2014, str. 439–477. ISSN 0585-5691, ISBN 978-80-87782-32-3.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Astronomical Heritage in Prague. In: „Collected Papers for the 70th Birthday of Ennio Badolati“. Ed. by Sandra Ciccone. Campobasso, Libellula Edizioni 2014, str. 63–74. ISBN 978-88-67352-02-9.

 

Hadravová, Alena: Arabské prostřednictví v dějinách středověké astronomie. In: „Stopy (v) šafránu“. Edd. Petra Písařová a Kateřina Šašková. Plzeň, Západočeská univerzita 2012, str. 49–60. ISBN 978-80-261-0430-8. (Erratum: Práce vznikla v rámci grantu GAČR 405-11-0034.) 

 

Hadravová, Alena: Knižní kultura v poděbradské době – umění a řemesla v latinské encyklopedii Pavla Žídka. In: „Jiří z Kunštátu a na Poděbradech a umění“. Sborník z kolokvia 6. 5. 2015 „Jiří z Poděbrad a umění“. Praha, ČVUT, Fakulta stavební 2015, str. 33–56. ISBN 978-80-01-05761-2.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Computus orbicularis k výpočtu novoluní v rukopise pražské Národní knihovny XIX B 3. In: „Ubi est finis huius libri, deus scit. – Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem“. Edd. Michal Dragoun – Lucie Doležalová – Adéla Ebersonová. Praha, Scriptorium 2015, str. 296–301. ISBN 978-80-88013-09-9.

 

Hadravová, Alena: Ikonografie dřevořezů v Ratdoltových edicích Hyginovy Astronomie. In: „Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou“. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu (2014). Edd. Eva Doležalová a Petr Sommer. Praha, Nakl. Lidové noviny 2016, str. 311–323. ISBN 978-80-7422-355-6.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Cristannus de Prachaticz’s Treatises on the Astrolabe. In: Certissima signa. A Venice Conference on Greek and Latin Astronomical Texts. Ed. by Filippomaria Pontani, Edizioni Ca’Foscari, Venezia 2017, str. 295–312. Grant GAČR 17-03314S. ISBN 978-88-6969-165-2 [ebook], ISBN 978-88-6969-166-9 [print].

 

Hadravová, Alena: K identifikaci soch s antickou tematikou ze sochařské dílny rodiny Platzerů v zámeckém parku ve Lnářích. Průzkumy památek (vydává Národní památkový ústav)  XXIV – 1/2017, str. 166–175. Grant GAČR 17-03314S. ISSN 1212-1487.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Nová akvizice Národní knihovny a její význam pro dějiny astronomie (New Acquisition of the National Library and its Meaning for the History of Astronomy). Dějiny věd a techniky (DVT), roč. 50, 2017, str. 192–208. ISSN 03004414. Grant GAČR 17-03314S a grant ERC (ALFA – Shaping a European scientific scene: Alfonsine astronomy; https://alfa.hypotheses.org/).

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Czech Contexts of the Corpus al–Sufi Latinus. In: Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375–1450). Edd. Milada Studničková and Maria Theisen. Prague, Artefactum 2018, pp. 72–81.   

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Výzkum alfonsinské astronomie. In: "Česká astronomická společnost v proměnách času". Sborník semináře na Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně, 4. 11. 1017 (ke 100. výročí založení ČASu). Štefánikova hvězdárna, Západočeská pobočka ČASu, Odborná skupina pro historii astronomie ČAS. Edd. Petr Bartoš, Štěpán Ivan Kovář. Sezimovo Ústí 2018, Hvězdárna Františka Pešty, str. 8–11. ISBN: 978-80-906929-5-4.

 

Hadravová, Alena: Velkomeziříčské stopy na Karlově univerzitě 15. století. Almanach ke 120 výročí založení gymnázia ve Velkém Meziříčí. Velké Meziříčí 2019.

 

Hadravová, Alena: Manilius’s symbolism in the park sculptures of the Lnáře Castle. In: "The Stars in the Classical and Medieval Traditions". Edd. by Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott. Praha, Scriptorium 2019, str. 253–270.

 

Hadravová, Alena: The star catalogue of the Revised Aratus Latinus: The manuscript evidence set in context. In: "The Stars in the Classical and Medieval Traditions". Edd. by Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott. Praha, Scriptorium 2019, str. 361–483.

 

Hadravová, Alena: Appendix II. Preliminary Transcription of the Manuscripts with the Revised Aratus Latinus (RAL). In: "The Stars in the Classical and Medieval Traditions. E-book augmented with transcriptions of the known Revised Aratus Latinus manuscripts". Edd. by Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott. Praha, Scriptorium 2019, str. 487–766.

 

Hadravová, Alena: Česká literatura 16. a počátku 17. století v interdisciplinární diskuzi. (Příspěvek v anketě). Česká literatura 67, 2019, č. 6, str. 901–903. ISSN: 0009-0468.

 

Hadravová, Alena: Recepce antických textů o souhvězdích ve středověku. In: Eliška Poláčková, Jakub Čechvala, Daniela Čadková, Alena Sarkissian et al., "Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant". Praha, Filosofia 2020, 165–180.

 

Hadravová, Alena: Johannes Kepler. Bio-bibliografické heslo, in: Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands. Vol. 2, Part 1, A–L, ed. Lucie Storchová. Berlin – Boston, Walter de Gruyter 2020 (XVI + 782), pp. 618–625. ISBN 978-3-11-064642-9; e-ISBN (PDF) 978-3-11-065018-1; e-ISBN (EPUB) 978-3-11-064665-8.

 

Hadravová, Alena: Martin Horký. Bio-bibliografické heslo, in: Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands. Vol. 2, Part 1, A–L, ed. Lucie Storchová. Berlin – Boston, Walter de Gruyter 2020 (XVI + 782), pp. 561–564. ISBN 978-3-11-064642-9; e-ISBN (PDF) 978-3-11-065018-1; e-ISBN (EPUB) 978-3-11-064665-8.

 

Hadravová, Alena: Tadeáš Hájek z Hájku. Bio-bibliografické heslo, in: Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands. Vol. 2, Part 1, A–L, ed. Lucie Storchová. Berlin – Boston, Walter de Gruyter 2020 (XVI + 782), pp. 494–500. ISBN 978-3-11-064642-9; e-ISBN (PDF) 978-3-11-065018-1; e-ISBN (EPUB) 978-3-11-064665-8.

 

A. Hadravová: Cyprián Karásek Lvovický ze Lvovic. Bio-bibliografické heslo, in: Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands. Vol. 2, Part 1, A–L, ed. Lucie Storchová. Berlin – Boston, Walter de Gruyter 2020, (XVI + 782), pp. 685–688. ISBN 978-3-11-064642-9; e-ISBN (PDF) 978-3-11-065018-1; e-ISBN (EPUB) 978-3-11-064665-8.

 

A. Hadravová: Václav Faber z Budějovic. Bio-bibliografické heslo, in: Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands. Vol. 2, Part 1, A–L, ed. Lucie Storchová. Berlin – Boston, Walter de Gruyter 2020 (XVI + 782), pp. 416–418. ISBN 978-3-11-064642-9; e-ISBN (PDF) 978-3-11-065018-1; e-ISBN (EPUB) 978-3-11-064665-8.

 

• Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: The Eclipse Instrument by John Šindel. In: "Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge". Studia Artistarum: Études sur la faculté des arts dans les universités médiévales 48. Ed. by Ota Pavlíček. Turnhout (Belgie), Brepols, 2021, pp. 305–340. ISBN 978-2-503-59317-3; eISBN 978-2-503-59318-0; DOI 10.1484/M.SA-EB.5.122247. (Anotace: The contribution presents the critical Latin edition of John Šindel´s treatise on Eclipse instrument from the 15th century derived from Albion by Richard of Wallingford. The contribution is provided with comments, reconstruction of the instrument and description of Šindel´s biography and other contexts of his work. - Příspěvek přináší kritickou edici latinského pojednání o přístroji na výpočty zatmění mistra pražské univerzity Jana Šindela z 15. století, odvozeného od traktátu o albionu Richarda z Walingfordu. Práce je provázena komentáři, rekonstrukcí přístroje, Šindelovou biografií a popisem dalších kontextů jeho díla.)

 

• Hadravová, Alena – Hadrava, Petr, John of Lignčres Quia ad inveniendum loca planetarum: An Edition and Translation’. In: Alfonsine Astronomy: The Written Record. Ed. by Richard Kremer, Matthieu Husson, and José Chabás. Turnhout, Brepols 2022 (Alfonsine Astronomy: Studies and Sources, 1), p. 257–302. ISBN: 978-2-503-59521-4, eISBN 978-2-503-59521-4; DOI 10.1484/M.ALFA-EB.5.124044.

 

 

Zprávy a sdělení

 

Dohnalová Alena: Výročí nakladatelství B.G. Teubner v Lipsku. Listy filologické 108/1985, str. 241–242. ISSN 0024-4457.

 

Dohnalová Alena: K šedesátinám Antonína Bartoňka. Listy filologické 109/1986, str. 224–226. ISSN 0024-4457.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Konference k dějinám vědy Oxfordu. Acta Universitatis Carolinae – HUCP, tom. XL, fasc. 1–2, 2000, str. 138–140.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: XIX. sympozium o vědeckých přístrojích v Oxfordu. Dějiny věd a techniky, roč. 34, 2001, č. 2, str. 155–157. ISSN 03004414.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Mezinárodní sympózium historiků vědy v Praze. Dějiny věd a techniky 34, 2001, č. 4, str. 291–295. ISSN 03004414.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: International Symposium Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science. The ICHA Newsletter. Newsletter of the Inter-Union Commission for History of Astronomy. (Vydává IAU, International Union of the History and Philosophy of Science.) No. 2, December 2001, str. 7–9.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Konference k dějinám vědy v Athénách. Dějiny věd a techniky 2/2003, str. 126–127. ISSN 03004414.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Sympózium k raně novověkým dějinám astronomie v Mnichově. Dějiny věd a techniky 36, 2003, č. 3, str. 181–182. ISSN 03004414.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Stálý zájem o vědecký odkaz raně novověké astronomie. Akademický bulletin 7–8/2003, str. 24.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Astronomy in Medieval Prague. Astronomische Nachrichten, Vol. 325, AG 2004, Supplementary Issue 1. Weinheim, Willey–VCH Verlag GmbH & Co. KGaA 2004, str. 65–66.

 

Hadravová, Alena: Mykénština. Nejstarší známý jazyk evropské civilizace. (Nad knihou Antonína Bartoňka „Písmo a jazyk mykénské řečtiny“, Brno, Nakladatelství Masarykovy univerzity 2007.) Vesmír 87, 2008, str. 562–564.

 

Hadravová, Alena: Středověká přírodovědná encyklopedie. Vesmír 89, březen 2010, str. 199–200.

 

Alena and Petr Hadrava: Studies on Kepler in the International Year of Astronomy. Studia Rudolphina 9, 2009, str. 157–159.

 

Hadravová, Alena: Dějiny nejstarších fází řeckého jazyka a příspěvek Antonína Bartoňka k jejich zkoumání. (The History of Ancient Greek Language and the Contribution of Antonín Bartoněk to its Study). Dějiny věd a techniky 43, 2011, str. 26–32.

 

Hadravová, Alena: Dějiny nejstarších fází řeckého jazyka a příspěvek Antonína Bartoňka k jejich zkoumání. II. Svědectví nápisů psaných starořeckými dialekty. (The History of Ancient Greek Language and the Contribution of Antonín Bartoněk to its Study. II. The Testimony of the Inscriptions Written in Ancient Greek Dialects.) (O knize A. Bartoňka „Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů“, Brno, MU 2011.) DVT 46, 2013, č. 1, str. 38–44.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Nově rozluštěný rukopis se zlomky antických pojednání o souhvězdích ze 6. století (Codex Climaci rescriptus) – Newly Deciphered Manuscript with Fragments of Ancient Works on Constellations from the 6th Century (Codex Climaci Rescriptus). Dějiny věd a techniky 48, 2015, str. 102–108.

 

• Hadravová, Alena: Le stelle nella tradizione classica e medievale (The Stars in the Classical and Medieval Traditions). Zpráva o vydání tištěné a e-knihy, Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma 12/2020. Praga – Roma, Historický ústav AV ČR, 2020, str. 362–364. ISSN: 1214-9438.

 

• Hadravová, Alena: Objev zlomků z Hipparchova Katalogu hvězd. Klimakův znovu přepsaný kodex a zvědaví studenti. Vesmír 101, 2022, str. 769–771.

 

 

Recenze

 

Dohnalová Alena: M. Tullius Cicero. Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 28. In M. Antonium Orationes Philippicae XIV. Edidit P. Fedeli. Leipzig, Teubner 1982. – Rec.: Zprávy Jednoty klasických filologů XXV, 1983, č. 1–3, str. 84–86.

 

Dohnalová A.: M. Nováková – M. Tylová – Z. Tyl, Bibliografie české lingvistiky 1978, 1979, 1980, 1981. Praha, ÚJČ ČSAV, 1980, 1982, 1982, 1983. – Rec.: Listy filologické 108/1985, str. 63–64. ISSN 0024-4457.

 

Dohnalová A.: M. Nováková – M. Tylová – Z. Lešková, Bibliografie české lingvistiky 1982. Praha, ÚJČ ČSAV, 1984. – Rec.: Listy filologické 108/1985, str. 185–186. ISSN 0024-4457.

 

Dohnalová A.: M. Nováková – Z. Lešková, Bibliografie české lingvistiky 1983. Praha, ÚJČ ČSAV, 1985. – Rec.: Listy filologické 109/1986, str. 63–64. ISSN 0024-4457.

 

Hadravová A., Hadrava, P., Šolcová, A.: Jak nás pan doktor Jáchim všechny poučil. – Rec.: Mladá fronta Dnes, 4. srpna 2000, str. 16.

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Tabitta van Nouhuys, The Age of Two-Faced Janus. The Comets of 1577 and 1618 and the Decline of the Aristotelian World View in the Netherlands. Leiden – Boston – Köln, Brill 1998 (ISBN 90 04 11204 9). – Rec.: Acta Comeniana 15–16 (XXXIX–XL), Praha, Filosofia 2002, str. 370–372.

 

Hadravová, Alena: Tomáš z Cantimpré, De monstris marinis – Mořská monstra. Latinská edice, překlad, úvod a komentář Hana Šedinová. Praha, Oikúmené 2008. – Rec.: Studia Mediaevalia Bohemica, 1/2009, č. 1, str. 137–138.

 

Hadravová, Alena: Cynthia White, From the Ark to the Pulpit. An Edition and Translation of the „Transitional“ Northumberland Bestiary (13th Century). Université Catholique de Louvain. Publications de l’Institut d’Études médiévales, Louvain–la–Neuve 2009. – Rec.: Archives Internationales d’Histoire des Sciences, Vol. 62, June 2012, str. 364–366.

 

Hadravová, Alena: Baudouin Van den Abeele, Texte et image dans les manuscrits de chasse médiévaux. Bibliothčque nationale de France, Paris 2013. – Rec.: Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits, Tome LXVIII, 2014, no. 2, (B 538), str. 204–206.

 

Hadravová, Alena: [Walcerus Malvernensis], Walcher of Malvern, De lunationibus and De Dracone. Study, Edition, Translation, and Commentary by C. Philipp E. Nothaft. Brepols, Turnhout 2017 (De Diversis Artibus, 101). 24 cm, 346 p., Euro 90,00. ISBN 978-2-503-56876-8. Rec.: Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits, Tome LXXII, 2018, no. 1, str. 85. ISSN: 0036-9772.

 

 

 

Elektronické publikace

 

Hadravová, Alena – Hadrava, Petr: Reflection of Ancient Greek Tradition in the 13th Century Premyslid Celestial Globe Saved in Bernkastel–Kues. In: „Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies“. Proceedings of the 5th International Conference of the European Society for the History of Science, Athens, 1.–3. November 2012. Symposium „Ancient Astronomy and its later Reception“. Ed. Gianna Katsiampoura. National Hellenic Research Foundation / Institute of Historical Research, Athens 2014, str. 45–50. Cf. http://5eshs.hpdst.gr/proceedings.

 

Hadrava, Petr – Hadravová, Alena: Mathematical Investigation of the Premyslid Celestial Globe saved in Bernkastel–Kues. In: „Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies“. Proceedings of the 5th International Conference of the European Society for the History of Science, Athens, 1.–3. November 2012. Symposium „Ancient Astronomy and its later Reception“. Ed. Gianna Katsiampoura. National Hellenic Research Foundation / Institute of Historical Research, Athens 2014, str. 51–53. Cf. http://5eshs.hpdst.gr/proceedings.

 

 


Alena Hadravová,
Kabinet pro dějiny vědy ÚSD AV ČR, v. v. i.
(Research Centre for the History of Sciences and Humanities)
Puškinovo nám. 9,
160 00 Praha 6,
Czech Republic
e-mail: hadravova@usd.cas.cz,
tlf.: +420 - 221 990 627;
fax.: +420 - 224 943 057;
Created 1. 2. 2005, last update 10. 1. 2023