Johannes Kepler: Sen neboli Měsíční astronomiePraha a Litomyšl 2004
nakladatelství Paseka, 120 00 Praha 2, Chopinova 4,
a Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7,
ISBN 80-7185-634-7, ISBN 80-7037-124-2,
152 stran.

Vydáno s podporou projektu Worldview Network v rámci programu Evropské unie Culture 2000.
Z latinského originálu Somnium seu Opus posthumum de astronomia Lunari, vydaného v Zaháni a Frankfurtu 1634 (Johannes Kepler, Gesammelte Werke XI/2, ed. V. Bialas a H. Grössing, München, C. H. Beck 1993), přeložili, edičně připravili, poznámkami a doslovem opatřili Alena a Petr Hadravovi.
Typografie Pavel Štefan.

Německý astronom Johannes Kepler (1571-1630) je celosvětově znám především jako autor tří zákonů o pohybu planet. Zasáhl však nejen do vývoje astronomie, ale i dalších věd, jakými jsou matematika, optika či krystalografie. V českých zemích je v povědomí rovněž jako výrazná osobnost pražského dvora císaře Rudolfa II., kam roku 1600 přesídlil na pozvání dánského astronoma Tychona Brahe a kde strávil celkem dvanáct let.

Jádro podivuhodné latinské práce Sen neboli Měsíční astronomie napsal Johannes Kepler v roce 1608 v Praze, k tématu se však stále vracel a pracoval na něm v podstatě během celého svého aktivního života. Sen, vydaný nakonec až Keplerovým synem po autorově smrti, se tak stal průřezem díla i myšlení velkého astronoma. Kepler v něm nabízí představu pohledu na Zemi a vesmír z Měsíce, založenou na Koperníkově heliocentrickém systému, který se prosazoval jen s obtížemi.
Sen neboli Měsíční astronomie má mnoho rovin: text lze číst a vnímat jako fantastický příběh, jako alegorii autorových filosofických myšlenek a názorů skrytých v tradiční literární formě snu, jako dobové odborné dílo anticipující dnešní pohled na vesmír, či jako upřímnou zpověď a svědectví o osobnosti a myšlenkových postupech geniálního astronoma. V úplnosti se český překlad tohoto pozoruhodného díla dostává do ruky českého čtenáře vůbec poprvé.

English summary:
The first complete Czech translation of Latin treatise The Dream or Posthumous Work on Lunar astronomy by Johannes Kepler (1571-1630) with comments and supplements is presented. In the basic part of the work, written in Prague 1608, Kepler described a fictitious journey to the Moon and the view of the rotating Earth and the universe as seen from the Moon. The aim of this idea to convince the reader in Copernicus' heliocentrism as well as other Kepler's views are explained in his comments written later until his death.


15. října 2004 na 14. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě kniha získala Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., za nejkrásnější knihu z oblasti naučné literatury.

 

26. dubna 2005 kniha získala 3. místo v kategorii vědecká a odborná literatura ve 40. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2004, kterou pořádá Ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví.

(Viz též verze bez diakritiky.)


Tuto stránku (http://www.asu.cas.cz/~had/sen.html) vytvořil Petr Hadrava,
Informace z nakladatelství si můžete vyžádat e-mailem na adrese paseka@paseka.cz, informace od autorů na adrese had@sunstel.asu.cas.cz.
Upraveno 27.  4.  2005