Jiří Kubát


Research interests

radiative transfer
model stellar atmospheres
NLTE physics
author of the computer code for calculations of model stellar atmospheres, a brief description & user guide

Ukončené a probíhající disertační práce

Ukončené a probíhající diplomové práce


Seznam publikací / List of publications


Address:
Astronomický ústav AV ČR
Akademie věd České republiky
251 65 Ondřejov
Czech Republic
phone: +420 323620328
fax: +420 323620250, +420 323620110
e-mail: kubat@sunstel.asu.cas.cz

Last update: 1.1.2014