Zápis ze schůze ČNKA konané dne 26.6.2009 od 9:00
v zasedací místnosti Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Přítomni:
J. Borovička, S. Ehlerová, P. Heinzel, B. Jungwiert, Z. Mikulášek, J. Palouš, C. Ron, D. Vokrouhlický, J. Vondrák, M. Wolf.
Omluveni:
P. Harmanec, J. Tichá,


Program:
 1. Kontrola zápisu z minulé schůze.
 2. Návrh na nové členy IAU a 27. GA IAU 2009.
 3. Stanovy ČNKA.
 4. Zprávy z ESO a ESA.
 5. Astronomy and Astrophysics.
 6. Různé.

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze bez připomínek.
 2. Návrh nových členu IAU a 27. GA IAU 2009.
 3. Nové stanovy ČNKA.
 4. Zprávy z ESO a ESA.
 5. Astronomy and Astrophysics.
 6. Různé.
 7. Další schůze ČNKA se bude konat na podzim 2009.


Zapsal: C. Ron
Schválil: J. Palouš, 30.6.2009