Czech | English

Struktura a dynamika sluneční atmosféry

Webové stránky astronomické pracovní skupiny

název skupiny

Menu
Nacházíte se zde: SDSALidé a jejich práce → Pavel Ambrož

Pavel Ambrož

Základní informace

RNDr. Pavel Ambrož CSc. (*1941)
e-mail: pambroz@asu.cas.cz
Zaměření: Velkorozměrové a globální vlastnosti slunečních magnetických a rychlostních polí, struktura diagramů, distribuce kinetické energie, diferenciální rotace Slunce a meridionální cirkulace. Dynamické vlastnosti sluneční atmosféry a konvektivní zóny. Struktura koróny, modely struktury slunečního magnetického pole a časových variací. Statické modely koróny a koronálního záření vzhledem k pozorovanému jasovému rozložení.

1958-1963 - studium fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Brně
od roku 1964 na Astronomickém Ústavu.
1972 - obhájení kandidátské disertační práce.
1981 - obhájení diplomové práce na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.
1977-1990 - zástupce vedoucího a vedoucí Slunečního oddělení.
Od roku 1985 externí přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.


© 2004 SDSA. This page is XHTML & CSS valid. Created by Czechline.