Czech | English

Struktura a dynamika sluneční atmosféry

Webové stránky astronomické pracovní skupiny

název skupiny

Menu
Nacházíte se zde: SDSALidé a jejich práce → Václav Bumba

Václav Bumba

Základní informace

Václav BumbaRNDr. Václav Bumba DrSc. (* 1925, † 13. 1. 2018)
Zaměření: Globální a lokální magnetická a rychlostní pole na Slunci, dynamika jejich změn ve vztahu k různým projevům sluneční aktivity.
1949 - obhájení diplomové práce - Univerzita Karlova.
1950 - RNDr. - Univerzita Karlova.
1955 - 1958 - doktorandské studium na Krymské astrofyzikální observatoři.
1960 - obhájení kandidátské disertační práce.
1964 - pobyt na hvězdárnách Mt. Wilson a Mt. Palomar (UNESCO and Carnegie Inst. Scholarships), Pasadena.
1967 - DrSc., Moskevská státní univerzita.
1975 - člen korespondent ČSAV.
1972 - 1980 - vědecký sekretář, 1980 - 1983 - místopředseda Československé komise Interkosmos.
1963 - člen, 1976 - 1989 předseda Vědeckého kolegia pro astronomii a geofyziku ČSAV.
1960 - člen Mezinárodní astronomické unie, 1974-1986 - člen výkonného výboru, místopředseda, předseda 10. komise - sluneční aktivita.
1972-1979 - čs. delegát na zasedání Vědeckého a technického podvýboru Výboru pro vyuľití kosmického prostoru při OSN.
1980 - člen Mezinárodní astronautické akademie.
1988 - zahraniční člen Ruské akademie věd.
1967 - člen, 1998 čestný člen redakční rady časopisu Solar Physics.
Od roku 1948 na Astronomickém Ústavu (tehdy Státní hvězdárna).
1970-1987 - zástupce vedoucího a vedoucí Slunečního oddělení.
1968-1975 - zástupce ředitele, 1975-1990 - ředitel Astronomického ústavu.
1953, 1967 - Cena Československé Akademie věd.
1961 - Československá státní cena.
2007 - čestný člen České astronomické společnosti.
2007 - emeritní pracovník AV ČR.
Autor a spoluautor více než 380 vědeckých prací.


© 2004 SDSA. This page is XHTML & CSS valid. Created by Czechline.