About us

main
HSFA 2
MFS
staff
software

 Data

latest data
archive - HSFA 2
archive - MFS
flare catalogue
animated images
Mirror data archiv

 Other things

historical page
common life
links

 Search (Google)


 

HSFA 2 manuál

Verze 1.1

Jurij Kuprjakov, Jindřiška Míkovcová

(květen - listopad 2003)

Budova 1 (s počítači)

Budova 2 (coelostat)

Přejít do budovy 1

Dalekohled – uvedení do provozu – proklikám všechny možnosti: OK

Ovládání dalekohledu

Ovládání dalekohledu – viz obr. 2 (stejné jako z ovládacího panelu z budovy 2) ...

Spektrograf (viz obr. 2) – uvedení do provozu, otevření spektrografu, elektronika ...

... proklikat všechny možnosti: OK ...

Sundat kryt z difrakční mřížky v místnosti se spektrografem, sundat kryty z kamery a zrcadel, vzadu kryt z levého zrcadla, zhasnout ...

Režim pozorování – zažlutí se, kliknout pravým tlačítkem myši do prostoru nahoře uprostřed ...

Nabídka funkcí:

Zobrazit panel měření:

Připravit

Spusť měření – na kameře svítí zelené a žluté světlo, blikají dvě červená ...

Pohyb difrakční mřížky:

... možno snímek x sekvence

Program MVconfig

Vypnutí:

Evidence chyb

BACK