Mezinárodní astronomická unie

Mezinárodní astronomická unie (International Astronomical Union, IAU) je mezinárodní organizace sdružující profesionální astronomy. Vznikla v roce 1919 a dnes má téměř 14 000 členů.

Úkolem, který si IAU předsevzala, je podpora astronomie ve všech jejích aspektech, ke kterým patří i vzdělávání a šíření astronomických znalostí. Proto své sté výročí slaví organizováním astronomických akcí pro veřejnost, které se v průběhu roku 2019 odehrávají po celém světě. Oslavy jsou spojeny heslem, které si pro své výročí IAU vybrala, a to IAU100: Pod jednou oblohou.IAU100

Kontakty:

National Outreach Coordinator IAU (NOC IAU)
Astronomický ústav AV ČR
Boční II 1401, Praha 4, 141 00, Česká republika

Soňa Ehlerová (NOC IAU)
sona @ ig.cas.cz

tel: +420 226 258 441