Statistika pozorování fotosféry - grafy


Dalším krokem jsou grafické znázornění sluneční aktivity od roku 1929 - ?

Letošní graf tvoří tyto pozorovací stanice:  SL 001-Praha Petřín = SL 014-Prešov =
SL 077-Hurbanovo = SL 080-Banská Bystrica = SL 085-Žilina = SL 086-Hlohovec =
SL 090-Medlov Hlivice = SL 092-Rimavská Sobota = SL 097-Sezimovo Ústí =
SL 098-Ondřejov = SL 116-Kysucké Nové Mesto = SL 118-Prostějov = SL 120-Michalovce =
SL 127-Krosno = SL 142-Brno = SL 146-Košice

Grafické znázornění jednotlivých cyklů sluneční aktivity dle Česlopol:

16. cyklus =  m>m  -  M>M  =     17. cyklus =  m>m  -  M>M  =     18. cyklus =  m>m  -  M>M  =
19. cyklus =  m>m  -  M>M  =     20. cyklus =  m>m  -  M>M  =     21. cyklus =  m>m  -  M>M  =
22. cyklus =  m>m  -  M>M  =     23. cyklus =  m>m  -  M>M  =

Charakteristika sluneční činnosti od roku 1929 do 2017
za vyrovnaná čísla Česlopolu.

Charakteristika přehled textová část: - celek -
Charakteristika grafická část: - hodnota čísla - Rmin - RMax
- hodnota let - min>min - min>MaxMax>Max - Max>min

Předpověď 25. cyklu dle Česlopolu:

Pro spestření jsem vytvořil předpověď sluneční aktivity pro 25. jedenáctiletý sluneční cyklus. 
(( Pro časovou osu "x"  jsem zadal začátek na říjen 2019, ale to se upravý dle skutečnosti.
Na grafu jsou vytvořeny 3 křivky.
Předpokládám, že 25. cyklus bude ( nízká aktivita do 77,6 jednotek ) viz plná čára. Středně nízkou aktivitu nepředpokládám, ale klidně může nastat, tak na 60%. Kdyby nastala, tak se vyrovná s 24. cyklem. Poslední křivku střední aktivitu nedoufám, to by muselo pěkně šlehnout, ale bylo by to pěkné. )) Pro průběh předpovědi bude provázet cyklem červená křivka.