Statistika pozorování fotosféry - grafy

Dalším krokem jsou grafické znázornění sluneční aktivity od roku 1929 - ?

Grafické znázornění jednotlivých cyklů sluneční aktivity dle Česlopol:

16. cyklus =  m>m  -  M>M  =     17. cyklus =  m>m  -  M>M  =     18. cyklus =  m>m  -  M>M  =
19. cyklus =  m>m  -  M>M  =     20. cyklus =  m>m  -  M>M  =     21. cyklus =  m>m  -  M>M  =
22. cyklus =  m>m  -  M>M  =     23. cyklus =  m>m  -  M>M  =

Charakteristika sluneční činnosti od roku 1929 do 2017
za vyrovnaná čísla Česlopolu.

Charakteristika přehled textová část: - celek -
Charakteristika grafická část: - hodnota čísla - Rmin - RMax
- hodnota let - min>min - min>MaxMax>Max - Max>min