Denní report z pozorování

06.12.2020 (vyšlo v 11:20 UT)

Sluneční aktivita se postupně uklidňuje. Velká oblast NOAA 2786 již zapadla, viditelné je pouze fakulové pole. Zůstaly tak pouze dvě oblasti se skvrnami.

NOAA 2790, souřadnice S23E07 (dle solarmonitor.org -109",-384" v 08:30 UT), současná klasifikace Hsx, vykazuje za včerejší den tři erupce, největší z nich byla třídy C1.2.

NOAA 2791, souřadnice S16E38, (dle solarmonitor.org -603",-271" v 08:30 UT), současná klasifikace Axx, prozatím bez erupční aktivity.

10:31 UT (GOES X-ray)
10:50UT (SDO magnetogram) 10:15 UT (GOES X-ray) 10:23 UT (SDO HMII)

02.12.2020 (vyšlo v 14:10 UT)

Vzhledem k nepříznivým pozorovacím podmínkám (seeing=1 a velká oblačnost) byla provedena pouze kresba sluneční fotosféry.

Počet oblastí se skvrnami zůstal stejný:

NOAA 2785, souřadnice S23W56 (dle solarmonitor.org 740",-371" v 08:30 UT), současná klasifikace Hsx. Výraznější aktivita se nepředpokládá.

NOAA 2786, souřadnice S17W37 (dle solarmonitor.org 522",-294" v 08:30 UT), současná klasifikace dle solarmonitor.org Cko. Počet erupcí se opět snížil, v období od 1.12.2020 15:52 UT do 2.12.2020 03:01 UT proběhly tři erupce - B5.7, C1.4 a B6.4. Předpokládá se další pokles aktivity.

NOAA 2790, souřadnice S23E60 (dle solarmonitor.org 735",-386" v 08:30 UT), současná klasifikace Cso. I zde došlo k poklesu aktivity. Proběhly jen dvě erupce, a to 1.12.2020 ve 22:41 UT o mocnosti B6.1 a 2.12.2020 třídy B6.6.

V souvislosti s erupcemi v oblastech NOAA 2790 (dne 29.11.2020 ve 13:11 UT, M4.4) a NOAA 2787 (dle sidc.be dne 1.12.2020 v 07:21 UT, C1.2) došlo k dvěma CME směřujícím mimo Zemi, nicméně se předpokládá, že malé množství částic by mohlo dorazit i k Zemi.

13:15 UT (SDO magnetogram) 13:23 UT (SDO HMII) časosběr SOHO

01.12.2020 (vyšlo v 12:20 UT)

Počet oblastí se skvrnami se snížil na tři:

NOAA 2785, souřadnice S23W40 (dle solarmonitor.org 569",-375" v 08:30 UT), současná klasifikace Hsx. Výraznější aktivita se nepředpokládá.

NOAA 2786, souřadnice S17W22 (dle solarmonitor.org 241",-298" v 08:30 UT), současná klasifikace Fko. Dnes ve 02:42 UT vyprodukovala erupci o mohutnosti B9.2. Počet erupcí se sice snížil, nicméně předpokládáme, že ještě nějaké erupce třídy B a C proběhnou.

Na souřadnicích S24E83 je vycházející oblast, současná klasifikace Hsx. Je velmi aktivní, jen dnes v době od 01:06 do 07:21 UT vyprodukovala 5 erupcí v rozmezí B5.2 - C3.8

Na jihozápadním okraji Slunce se nachází větší protuberance.

11:00 UT (SDO magnetogram) 09:38:40 UT (Ondřejov) 09:39:28 UT (Ondřejov)


30.11.2020 (vyšlo v 15:00 UT)

Na Slunci se nacházelo v době pozorování 6 aktivních oblastí. U tří oblastí se nedpředpokládá výraznější aktivita (NOAA2787 a NOAA2789, obě klasifikace Axx, a NOAA2785, klasifikace Hsx).

Nejvýraznější oblast NOAA2786, na souřadnicích S17W10 (dle solarmonitor.org 32",-300" v 08:30 UT), současná klasifikace Fki, vyprodukovala v období od 27.11. do 30.11.2020 řadu erupcí o mohutnosti v rozmezí od B5.9 - C3.1. Od svého počátku je velmi aktivní a předpokládá se, že to tak i bude pokračovat.

Na souřadnicích S25E88, současná klasifikace Hsx, vychází nová oblast, která dne 29.11.2020 v 13:11 UT vyprodukovala erupci o mohutnosti M4.4. Dnes proběhly dvě erupce - v 05:12 UT o mohutnosti B6.9 a v 09:31 UT pak třídy B8.1. Jeví se jako velmi aktivní.

14:55 UT (SDO magnetogram) 10:31 UT (GOES X-ray) 14:46 UT (SDO - AIA 171)

21.11.2020 (vyšlo v 11:50 UT)

Oblast NOAA 2783, v době pozorování byla na souřadnicích E24S23 (dle solarmonitor.org -336", -410" v 08:30 UT), současná klasifikace Hsx. Včera v 17:03 UT došlo k erupci C1.9. Dnes v čase 01:23 UT proběhla erupce o mohutnosti B1.8 a v 06:01 UT pak erupce třídy B4.4.

Vynořila se i nová oblast na souřadnicích E38N32, současná klasifikace Cro, prozatím bez erupcí.

Dle snímků ze sondy STEREO se na jižní polokouli nachází další oblast, která včera vyprodukovala erupci o mohutnosti C1.0. Tato oblast se jeví jako velmi aktivní.

09:23:03 UT (Ondřejov) 10:04 UT (GOES X-ray) STEREO

20.11.2020 (vyšlo v 08:50 UT)

Oblast NOAA 2783, souřadnice E38S23 (dle solarmonitor.org -543", -392" v 04:30 UT) je beze změny a výraznější aktivity, klasifikace zůstává na Hsx. Oblast NOAA 2782 dne 19.11.2020 ve 21:06 UT vyprodukovala erupci o mohutnosti B2.0.

Na severovýchodním a jihozápadním okraji jsou protuberance, nicméně v průběhu dne se opět zatáhne. Předpověď počasí není příznivá ani pro následující dny.

08:02:55 UT (Ondřejov) 08:45 UT Aladin - meteogramy (ČHMÚ) 08:45 UT (SDO magnetogram)


19.11.2020 (vyšlo v 08:45 UT)

Oblast NOAA 2783, souřadnice E51S23 (dle solarmonitor.org -686", -403" v 04:30 UT) je beze změny a výraznější aktivity, klasifikace zůstává na Hsx.

Na severovýchodním okraji je výrazná protuberance, nicméně předpověď počasí, co se týče oblačnosti, není moc příznivá.

07:58:30 UT (Ondřejov) 08:45 UT Aladin - meteogramy (ČHMÚ) 07:45 UT (SDO magnetogram)


18.11.2020 (vyšlo v 13:05 UT)

Na Slunci vyšla nová oblast NOAA 2783, souřadnice E67S24 (podle solarmonitor.org -803", -381" v 08:30 UT), současná klasifikace Hsx.

Na severovýchodním okraji se nachází výrazná protuberance.

10:24:04 UT (Ondřejov) 12:15 UT (SDO magnetogram) 10:16:29 UT (Ondřejov)


7.11.2020 (vyšlo v 10:45 UT)

Na Slunci byly v době pozorování (09:00 UT) dvě aktivní oblasti 2780 a 2781. Na severovýchodu je jediná výrazná protuberance, která se od včera moc nezměnila.

Aktivní oblast 2780 je již pouze unipolární s klasifikací Axx. Nachází se na souřadnicích E04N21 (podle webu solarmonitor.org: -16",256"). V regionu nebyla žádná erupce, ani nijakou nepředpokládáme. 

Na souřadnicích E29S24 (podle solarmonitor.org: -377",-430") se nachází oblast 2781 s klasifikací Eac. Východní velká skvrna se již rozapadla na 3 menší, které ale stále dominují celé skupině. C-erupcí již region nevyprodukoval tolik jako v minulých dnech. Za posledních 24 hodin byly jen 4, z nichž největší mohutnosti dosáhly dvě a to C1.8 (6. 11. 2020 v 15:22 UT a 7. 11. 2020 v 06:15 UT). Další C-erupce pravděpodobně ještě proběhne.

 
 10:15 UT (SDO magnetogram)  10:48 UT (GOES X-ray) Erupce C1.8 v oblasti NOAA 2781 v 06:15 UT

6.11.2020 (vyšlo v 10:30 UT)

Na Slunci byly v době pozorování dvě aktivní oblasti a několik výraznějších protuberancí.

Oblast NOAA 2781 byla na okraji Slunce už 2. listopadu 2020. V době pozorování (08:54 UT) byla na souřadnicích E42 S24 (podle solarmonitor.org: -581",-438") s klasifikací Ekc. Oblast vyprodukovala od východu již 14 C-erupcí (tedy slabších). Největší erupce nastala včera 5. listopadu v 00:22 UT C7.3, když se umbra ve chvostové skvrně rozpadla. Předpokládáme další erupční aktivitu, pravděpodobně nebude vyšší než C.

Oblast NOAA 2780 se včera opět vynořila. V minulých dnech byla úplně beze skvrn, pouze s pozorovaným fakulovým později flokulovým polem. V době pozorování se nacházela na souřadnicích E16 N21 (podle solarmonitor.org: -158",272") s klasifikací Bxo. Oblast si drží bipolární rozdělení a je tam náznak vznikající penumbry. Prozatím žádná erupční aktivita neproběhla ani se nepředpokládá.

 
09:33:30 UT (Ondřejov) 10:00 UT (SDO-magnetogram)  10:27 UT (GOES  X-ray)

25.10.2020 vyšlo v 10:10 UT

Na souřadnicích S15W83 (904", -253" v 08:30 UT) je oblast NOAA 2776, současná klasifikace je Hsx. Na souřadnicích S20E05 je nová oblast, současná klasifikace Bxo. Výraznější aktivita se nepředpokládá.

Na okraji Slunce jsou nevýrazné protuberance. V severovýchodní oblasti je viditelný velký filament.

09:12:27 UT  (Ondřejov) 09:15 UT (SDO - magnetogram) 09:13:25 UT  (Ondřejov)

24.10.2020 (vyšlo v 09:15 UT)

Na souřadnicích S14W63 (819", -273" v 07:30 UT) je oblast NOAA 2776, současná klasifikace je Hsx. Na souřadnicích N05E29 je nová oblast, současná klasifikace Axx. Výraznější aktivita se nepředpokládá.

Protuberance v severovýchodní oblasti včera zanikla.

08:15 UT (SDO - magnetogram) 09:00 UT 08:42:03UT  (Ondřejov)


22. 10. 2020 (vyšlo v 11:15 UT)

Na souřadnicích S14W36 (538", -303" v 07:30 UT) je oblast NOAA 2776, současná klasifikace je Hsx.

Na okraji slunečního disku jsou již několik dní protuberance. Protuberance na severovýchodním okraji je však nejvýraznější.

10:50:20 UT  (Ondřejov) 11:06 UT (SDO - AIA 171) 10:45 UT (SDO - magnetogram)

20.10.2020 (vyšlo v 10:50 UT)

Na souřadnicích S13W08 (131", -305") je oblast NOAA 2776, současná klasifikace je Cso.

Na okraji slunečního disku jsou výrazné protuberance. Protuberance na severovýchodním okraji je stále dominantní, nicméně se objevila další na jihovýchodním okraji.

10:26:20 UT  (Ondřejov) 09:56 UT (SDO - AIA 171) 10:11 UT


19.10.2020 (vyšlo v 11:15 UT)

Na souřadnicích S13E05 (-98", -322") je oblast NOAA 2776, současná klasifikace je Cso. Tato oblast měla několik menších erupcí o mohutnosti  B1.0 až B2.8.

Na okraji slunečního disku je několik výrazných protuberancí. Dominantní je protuberance na severovýchodním okraji.

10:34:04 UT  (Ondřejov) 10:30 UT (SDO - magnetogram) 11:00 UT


12. 10. 2020 (vyšlo v 10:00 UT)

Na souřadnicích S24W07 (138", -451") je oblast NOAA 2775, současná klasifikace je Bxo. Má 9 skvrn bez penumbry. Žádná erupční aktivita se nepředpokládá.

Na okraji slunečního disku je několik výrazných protuberancí.

08:53:28 UT  (Ondřejov) 09:30 UT (SDO - magnetogram) 10:02 UT


8. 10. 2020 (vyšlo v 07:50 UT)

Na souřadnicích S25E46 (-550", 550") se vytvořila nová oblast. AR nemá žádné označení a slábne, jediné dvě skvrny, které má, se pomalu rozpadají. Současná klasifikace je Bxo. Žádná erupční aktivita se nepředpokládá.

07:19:43 UT  (Ondřejov) 07:18:43 UT (Ondřejov) 07:15 UT (SDO - magnetogram)

4. 10. 2020 (vyšlo v 10:45  UT)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami, jen několik fakulových polí.

Aktivní oblast NOAA 2773 je viditelná ve fotosféře jako rozsáhlé fakulové pole. Oblast na západní polokouli nemá žádné viditelné skvrny, v posledních 24 hodinách tam neproběhla žádná erupce. Souřadnice: N27W84 (850",422").

Na severovýchodním okraji Slunečního disku je již čtvrtý den výrazná protuberance.

 10:21:55 UT 10:23:03 UT 10:36 UT

2. 10. 2020 (vyšlo v 09:40 UT)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami, jen několik fakulových polí.

Aktivní oblast NOAA 2773 je viditelná už i ve fotosféře jako rozsáhlé fakulové pole. Oblast na západní polokouli nemá žádné viditelné skvrny. Tato AR měla dnes v 02:19 UT malou rentgenovou událost o mohutnosti A5.7. Souřadnice: N27W56 (709",377") .

Na severovýchodním okraji Slunečního disku je již druhý den výrazná protuberance.

 
09:15:11 UT (Ondřejov) 09:13:37 UT (Ondřejov) 09:45 UT (SDO - magnetogram)

1.10. 2020 (vyšlo v 07:00 UT )

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami, jen několik fakulových polí.

Aktivní oblast NOAA 2773 je viditelná pouze v chromosféře. Oblast na západní polokouli nemá žádné viditelné skvrny, v posledních 24 hodinách tam neproběhla žádná erupce. Souřadnice: N27W40 (550",356").

Na okraji Slunce je jediná výrazná protuberance bez náznaku větší aktivity.

   
 06:38:00 UT (Ondřejov) 06:38:23 UT (Ondřejov)  06:15 UT (SDO - magnetogram)

24. 9. 2020 (vyšlo v 06:55 UT)

Na Slunci je nová oblast Axx, protzatím bez NOAA označení. Žádnou aktivitu nepředpokládáme. Souřadnice: S18W14 (x300, y-500)

Včerejší oblast na východní polokouli již nemá žádné viditelné skvrny pouze póry na, které lze na snímcích SDO. Rozsáhlé fakulové pole se v něm stále drží. Oblast získala označení NOAA 2773. Tato AR měla dnes v 00:37 UT malou erupi o mohutnosti B4.7. Souřadnice: N28E60 (x-700, y400).

Na severozápadním okraji jsou dvě aktivní protuberance.

 
 06:23:17 UT  06:00 UT - magnetogram 06:46 UT - GOES 

23. 9. 2020 (vyšlo v 08:45 UT)

Nová oblast zatím beze jména na souřadnicích N28E75 (x-800,y400) má drobnou skvrnu. Oblast měla dnes ve 03:20 UT událost o mohutnosti A6.5

Mimo vystupující oblast jsou na Slunci další 4  výraznější protuberance.

06:04:00 UT 08:28:00 UT (GOES - rentgen) 07:45 UT (SDO-magnetogram)

22. 9. 2020 (vyšlo v 09:20 UT)

Na Slunci vychází nová oblast, zatím beze skvrny, jen fakulové pole.

Mimo vystupující oblast jsou na Slunci další 2  výraznější protuberance - jihovýchod a severozápad.

 06:49:12 UT 09:11:00 UT (GOES - rentgen) 07:45 UT (SDO-magnetogram)

21. 9. 2020 (vyšlo v 07:00 UT)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami, jen několik fakulových polí.

Předpokládáme východ nové oblasti, projevuje se již  nejen jako protubrance na snímcích SDO, ale i v rengenové oblasti. Souřadnice: x -800; y 500.

Mimo vystupující oblasti jsou na Slunci další 4 výraznější protuberance. Kromě jihovýchodní vykazují všechny dynamičtější vývoj.

     
 06:19:32 UT  06:48:00 UT (GOES - rentgen)  03:15:30  UT (STEREO)