Denní report z pozorování

9.4.2021 (vyšlo v 08:30 UT)

Slunce je aktuálně beze skvrn, nicméně pozorujeme několik výrazných protuberancí.

Chromosféra Ondřejov v 07:16 UT GOES X-ray v 08:12 UT Chromosféra Ondřejov v 07:17 UT


1. 4. 2021 (vyšlo v 08:30 UT)

Slunce je aktuálně beze skvrn.

Oblasti NOAA 2811 (N20W80/888",344" dle solarmonitor.org v 07:30 UT) a 2812 (N23W54/716",432" dle solarmonitor.org v 07:30 UT) jsou pozorovatelné pouze jako fakulové pole.

Na Slunci je již druhý den jediná výraznější protuberance na jihozápadním okraji.

Chromosféra Kanzelhöhe Observatory v 06:33 UT Fotosféra SDO v 07:53 UT GOES X-ray v 08:28 UT

31. 3. 2021 (vyšlo v 08:02 UT)

Slunce je aktuálně beze skvrn.

Oblast NOAA 2812 je pozorovatelná pouze v chromosféře (N23W40/569",451" dle solarmonitor.org v 07:30 UT) .

Oproti tomu oblast NOAA 2811 můžeme vidět již jako fakulové pole (N20W66/825",368" dle solarmonitor.org v 07:30 UT). V oblasti včera ve  20:05 UT vznikla erupce o mohutnosti B7.4.

Na Slunci je jediná výraznější protuberance na jihozápadním okraji.

Chromosféra Ondřejov v 07:43 UT Chromosféra Ondřejov v 07:42 UT GOES X-ray v 07:57 UT

30. 3. 2021 (vyšlo v 08:44 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 13

Na Slunci je dnes pouze jedna aktivní oblast.

NOAA 2812 se nachází na souřadnicích N21W21 (391",451" dle solarmonitor.org v 07:30 UT), současná klasifikace Bxo. Bez erupční aktivity.

Na západě je krásná velká dynamická protuberance.

Chromosféra Ondřejov v 08:09 UT Chromosféra Ondřejov v 08:11 UT GOES X-ray v 08:39 UT

26. 3. 2021 (vyšlo v 10:40 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 28

Na Slunci jsou dvě oblasti se skvrnami.

NOAA 2811 se nachází na souřadnicích N18E00 (0",420" dle solarmonitor.org v 08:30 UT), současná klasifikace Bxo. Bez erupční aktivity.

Oblast NOAA 2812 ještě včera měla klasifikaci Hsx, ta se včera rozpadla na dvě penumbry a vyprodukovala tím erupci o mohutnosti B8.3 v 15:19 UT. Dnes má klasifikaci Dao a nachází se na souřdnicích N20E00 (-337",442" dle solarmonitor.org v 08:30 UT). Předpokládáme, že se bude dále rozpadat.

Žádné výrazné protubernace se na slunečním okraji nevyskytují.

Fotosféra SDO v 09:53 UT GOES X-ray v 10:35 UT 20. 1. 2021 v 12:53 UT (SolarSoft)

22.3.2021 (vyšlo v 11:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 23

Na Slunci jsou dvě oblasti se skvrnami.

NOAA 2811 se nachází na souřadnicích N19E52, současná klasifikace Bxo. Za posledních 24 hodin vyprodukovala 8 erupcí o mohutnosti v rozmezí A9.1 - B1.6.

Severovýchodně se na slunečním disku objevila skvrna s klasifikací Hsx. Leží na souřadnicích S20E75, prozatím nemá oficiální NOAA označení.

Oblast NOAA 2810 je beze skvrn. Podle webu solarmonitor.org se nachází na souřadnicích N18W06 tedy 96",407" (v 08:30 UT). Dnes v 01:39 UT vyprodukovala erupci o mohutnosti B5.6 

Chromosféra Ondřejov v 09:02 UT GOES X-ray v 10:59 UT Magnetogram v 08:56 UT (heliowiewer.org)


10. 3. 2021 (vyšlo v 10:00 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 22

Dnes máme na Slunci 2 oblasti se skvrnami.

Na souřadnicích N19E65 se nachází oblast NOAA 2808, která má v současné době klasifikaci Hsx. Region byl ještě včera bipolání a vyprodukoval erupci o velikosti C1.6 s maximem ve 12:35 UT. Vzhledem k tomu, že oblast je již jen unipolární nepředpokládáme žadnou další eruptivní aktivitu. Alternativní poloha -814",364" dle solarmonitor.org v 00:30 UT.

Jihovýchodně se na slunečním disku objevila malá skvrna s klasifikací Axx. Leží na souřadnicích S21E36, prozatím nemá oficiální NOAA označení.

Aktivní oblast NOAA 2807 je pozorovatelná pouze v chromosféře (spektrální čáry Hα a CaIIK) nebo jako fakulové pole. Podle webu solarmonitor.org se nachází na souřadnicích S18W55 tedy 754",-230" (v 00:30 UT).

Fotosféra SDO v 09:29 UT GOES X-ray v 09:54 UT 9. 3. 2021 v 12:35 UT (SolarSoft)

8. 3. 2021 (vyšlo v 14:35 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 24

Dnes máme na Slunci 2 oblasti se skvrnami.

NOAA 2806 klasifikaci Cso a nachází se na souřadnicích S30W75 (792",-445" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). V posledních 24 hodinách vyprodukovala pouze jednu erupci, která  dosáhla mohutnosti B1.3 v 03:11 UT.

Na jihovýchodě je se vytvořila oblast, prozatím beze jména s klasifikací Axx. Leží na souřadnicích S21E61. Bez erupční aktivity.

Fotosféra SDO v 13:59 UT GOES X-ray v 14:30 UT Magnetogram SDO v 14:00 UT

7. 3. 2021 (vyšlo v 10:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 42

Dnes máme na Slunci tři oblasti se skvrnami.

NOAA 2806 prošla dynamickým vývojem, vytvořila se 28. února a mezitím několikrát téměř zanikla. Včera byla pozorovatelná pouze v chromosféře, dnes je opět se skvrnami s bipolární konfigurací. Oblast má klasifikaci Dso a nachází se na souřadnicích S30W61 (718",-442" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). V posledních 24 hodinách vyprodukovala celkem 6 B-erupcí, z  nichž největší dosáhla mohutnosti B3.2 v 1:33 UT.

Oblast NOAA 2807 se pomalu rozpadá. Dnes má klasifikaci Bxo (tři drobné skvrny) a nachází se na souřadnicích S18W13 (207",-184" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). Bez erupční aktivity.

Na severovýchodě je oblast, zatím bez názvu. Má pouze jednu skvrnu bez penumbry, proto je klasifiovaná jako Axx. Leží na souřadnicích N28E59. Bez erupční aktivity.

Pruberance na východním okraji se stále drží.

Hα- Ondřejov v 09:52 UT Hα- Ondřejov v 09:52 UT GOES X-ray v 11:20 UT

6. 3. 2021 (vyšlo v 10:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 14

Oblast NOAA 2807 je dnes jedinou viditelnou oblastí se skvrnami. Oblast je klasifikovaná jako Bxo a nachází se na souřadnicích S18E00 (32",-181" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). V posledních 24 hodinách nevyprodukovala žádnou rentgenovou událost.

Pod názvem NOAA 2806 najdeme oblast, která je již pozorovatelná pouze v chromosféře (spektrální čáry Hα a CaIIK). Podle webu solarmonitor.org se nachází na souřadnicích S32W46 tedy 591",-437" (v 00:30 UT).

Na severovýchodě vyšlo výrazné fakulové pole, ve kterém se objevilo včera hned několik erupcí nejmohutnejší B1.8 dosáhla maxima v 10:10 UT (souřadnice: N29E85).

Na severním okraji je výrazná protuberance, podle družicových dat se nejedná o protuberanci nad novou aktivní oblastí.

 
Hα- Ondřejov v 09:55 UT Hα- Ondřejov v 09:56 UT GOES X-ray v 10:29 UT

2. 3. 2021 (vyšlo v 09:30 UT)

Relativní číslo - Ondřejov: 18

Na Slunci je pozorovatelná pouze jedna oblast se skvrnami. Ačkoli se vytvořila již včera stále nemá oficiální označení. Oblast je klasifikovaná jako Cro a nachází se na souřadnicích S30E07 (-70",-500" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). Prozatím nevyprodukovala žádnou rentgenovou událost, vzhledem k jejímu pomalému vývoji, v následujícíh hodinách žádnou větší událost ani neočekáváme.

Oblast NOAA 2803 je již pozorovatelná jako fakulové pole a protuberance blízko severozápadního okraje (889",352" dle solarmonitor.org v 00:30 UT). Ani tato oblast neprojevuje žádnou větší aktivitu.

Fotosféra SDO v 08:23 UT GOES X-ray v 08:59 UT

Hα- Ondřejov v 08:12 UT


28.2.2021 (vyšlo v 11:45 UT)

Oblast NOAA 2804 2804 se nachází na souřadnicích N17W80 (887",366" dle solarmonitor.org v 8:30 UT), současná klasifikace Cso. Za posledních 24 hodin vyprodukovala 7 erupcí v rozmezí od B1.0 až B2.9, jednu o mohutnosti C2.7 s maximem 27.2.2021 v 18:00 UT a jednu 28.2.2021 o mohutnosti C3.9 s maximem v 06:46 UT .

Fotosféra SDO v 09:59 UT GOES X-ray v 10:39 UT Magnetogram SDO v 10:45 UT

26.2.2021 (vyšlo v 11:25 UT)

Oblast NOAA 2804 se nachází na souřadnicích N18W52 (565",404" dle solarmonitor.org v 8:30 UT), současná klasifikace Chi. Za posledních 24 hodin vyprodukovala 14 erupcí v rozmezí od B1.0 až B4.6.

Skvrny v oblasti NOAA 2805 zanikly, nicméně dnes stihla vyprodukovat erupce - B1.1 a B1.2 a jednu o mohutnosti B9.5 s maximem v 7:25:00 UT.

Na jihovýchodním okraji je již několik dní výrazná protuberance.

10:00:20 UT (Ondřejov) GOES X-ray ve 11:01 UT Magnetogram SDO ve 10:30 UT


25.2.2021 (vyšlo v 12:30 UT)

Oblast NOAA 2804 se nachází na souřadnicích N18W40 (dle solarmonitor.org 565",404"), současná klasifikace Dai. Produkuje erupce o mohutnosti B a je vyšší pravděpodobnost, že další budou následovat.

Oblast NOAA 2805 se nachází na souřadnicích S22W33 (dle solarmonitor.org 491",-267"), současná klasifikace Bxo. V současné době bez erupční aktivity.

Na jihovýchodním okraji je již několik dní výrazná protuberance.

11:04:49 UT (Ondřejov) GOES X-ray ve 11:23 UT Magnetogram SDO ve 10:45 UT


22.2.2021 (vyšlo v 15:45 UT)

Na Slunci jsou dvě nové aktivní oblasti.

NOAA 2804 na souřadnicích N19W02, současná klasifikace Bxi. Zatím bez výraznější aktivity.

Druhá oblast se v době pozorování ve 13:56 UT nacházela na souřadnicích S23E06, klasifikace Axx. Také bez výraznější aktivity.

Na okraji Slunce se nachází několik protuberancí.

14:06:58 UT (Ondřejov) GOES X-ray ve 15:36 UT Magnetogram SDO ve 14:45 UT


20.2.2021 (vyšlo v 10:45 UT)

Na Slunci se nachází jedna aktivní oblast s označením NOAA 2803, souřadnice N20E61 (v době pozorování v 08:40 UT), souřadnice dle solarmonitor.org. -761",406" v 08:30 UT. Současná klasifikace je Axx. Tato oblast produkuje erupce o mohutnosti v rozmezí A3.6 - B1.8. Výraznější aktivita se v současné době nepředpokládá.

Na severovýchodních okraji jsou viditelné protubence.

08:49:37 UT (Ondřejov) Magnetogram SDO v 10:00 UT 10:27 UT (SDO AIA 193)


15. 2. 2021 (vyšlo v 9:05 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

 Fotosféra SDO v 08:29 UT GOES X-ray ve 09:03 UT Magnetogram SDO v 08:30 UT

14. 2. 2021 (vyšlo v 11:00 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

 Fotosféra SDO v 10:23 UT GOES X-ray ve 10:57 UT Magnetogram SDO v 10:30 UT

13. 2. 2021 (vyšlo v 12:50 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

 Fotosféra SDO v 11:53 UT GOES X-ray ve 12:35 UT Magnetogram SDO v 12:15 UT

12. 2. 2021 (vyšlo v 8:55 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

 Fotosféra SDO v 08:11 UT GOES X-ray ve 08:47 UT Magnetogram SDO v 06:30 UT

1. 2. 2021 (vyšlo v 9:30 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

 
 Fotosféra SDO v 08:53 UT GOES X-ray ve 09:34 UT Magnetogram v 08:15 UT

31. 1. 2021 (vyšlo v 11:50 UT)

Na Slunci nejsou aktuálně žádné aktivní oblasti.

Fotosféra SDO v 10:53 UT GOES X-ray ve 11:30 UT Magnetogram v 11:15 UT

22.01.2021 (vyšlo v 15:00 UT)

Na slunečním disku jsou v současné době již tři aktivní oblasti:

Oblast NOAA 2797, má klasifikaci Dso, v čase pozorování 10:00 UT na souřadnicích S18E17  (-272",-219" dle solarmonitor.org v 08:30 UT). Také dnes je bez erupční aktivity.

Oblast NOAA 2798, klasifikace Bxi, v čase pozorování 10:00 UT na souřadnicích S16E24 (-455",-193"dle solarmonitor.org v 08:30 UT). Dnes vyprodukovala v 09:42 UT erupci B1.5.

Nová oblast se nacházela v čase pozorování v 10:00 UT na souřadnicích N22W23, klasifikace Bxo. Výraznější erupční aktivita se v současné době nepředpokládá.

10:06:36 UT (Ondřejov) 14:48 UT (GOES X-ray) 14:15 UT (SDO magnetogram)


21. 1. 2021 (vyšlo v 10:25 UT)

Na slunečním disku jsou v současnosti 2 aktivní oblasti, původně byly celosvětově vyhodnocené jako jedna. 

Aktivní oblast NOAA 2797 má klasifikaci Dso a je na souřadnicích S18E31 (-493",-230" - solarmonitor.org). V posledních 24 hodinách nevyprodukovala žádnou erupci, další erupční aktivitu nepředpokládáme.

NOAA 2798 je klasifikovaná jako Dso na souřadnicích S16E41 (-613",-221" - solarmonitor.org). Včera ve 12:53 dosáhla erupce C1.4 svého maxima. Další erupce nepředpokládáme.

09:45 UT (SDO magnetogram)

09:19 UT (GOES X-ray) 20. 1. 2021 v 12:53 UT (SolarSoft)

20. 1. 2021 (vyšlo v 09:15 UT)

Na Slunci je v současné době pouze jedna aktivní oblast s označením NOAA 2797. Oblast je na souřadnicích E56S18 (-716",-231" - solarmonitor.org) s klasifikací Eac, má čtyři skvrny s penumbrou, východní skvrna má více umber a předpokládáme její rozpad. Včera 19. 1. 2021 vyprodukovala oblast v 17:54 UT erupci o mohutnosti C1.0, viz obrázek.

08:30 UT (SDO magnetogram)09:01 UT (GOES X-ray)19. 1. 2021 v 17:54 UT (SolarSoft)