Denní report z pozorování

24. 9. 2020 (vyšlo v 06:55 UT)

Na Slunci je nová oblast Axx, protzatím bez NOAA označení. Žádnou aktivitu nepředpokládáme. Souřadnice: S18W14 (x300, y-500)

Včerejší oblast na východní polokouli již nemá žádné viditelné skvrny pouze póry na, které lze na snímcích SDO. Rozsáhlé fakulové pole se v něm stále drží. Oblast získala označení NOAA 2773. Tato AR měla dnes v 00:37 UT malou erupi o mohutnosti B4.7. Souřadnice: N28E60 (x-700, y400).

Na severozápadním okraji jsou dvě aktivní protuberance.

 
 06:23:17 UT  06:00 UT - magnetogram 06:46 UT - GOES 

23. 9. 2020 (vyšlo v 08:45 UT)

Nová oblast zatím beze jména na souřadnicích N28E75 (x-800,y400) má drobnou skvrnu. Oblast měla dnes ve 03:20 UT událost o mohutnosti A6.5

Mimo vystupující oblast jsou na Slunci další 4  výraznější protuberance.

06:04:00 UT 08:28:00 UT (GOES - rentgen) 07:45 UT (SDO-magnetogram)

22. 9. 2020 (vyšlo v 09:20 UT)

Na Slunci vychází nová oblast, zatím beze skvrny, jen fakulové pole.

Mimo vystupující oblast jsou na Slunci další 2  výraznější protuberance - jihovýchod a severozápad.

 06:49:12 UT 09:11:00 UT (GOES - rentgen) 07:45 UT (SDO-magnetogram)

21. 9. 2020 (vyšlo v 07:00 UT)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami, jen několik fakulových polí.

Předpokládáme východ nové oblasti, projevuje se již  nejen jako protubrance na snímcích SDO, ale i v rengenové oblasti. Souřadnice: x -800; y 500.

Mimo vystupující oblasti jsou na Slunci další 4 výraznější protuberance. Kromě jihovýchodní vykazují všechny dynamičtější vývoj.

     
 06:19:32 UT  06:48:00 UT (GOES - rentgen)  03:15:30  UT (STEREO)

15.9.2020 (vyšlo v 09:30 UT)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami.

Na severovýchodním a jihozápadním okraji jsou protuberance, bez výraznější aktivity.

 07:43:29 UT 09:00 UT (SDO-magnetogram)  09:16 UT


9. 9. 2020 (vyšlo v UT)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami.

Na západním limbu byly v době záznamu dvě protuberance, jihovýchodní výrazněji změnila svůj vzhled.

 06:19:34 UT  06:18:56  UT 06:49 UT

3. 9. 2020 (vyšlo v 07:45 UT)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami.

Na západním limbu byly v době záznamu dvě protuberance, severovýchodní mezitím zanikla.

   
 06:45:07 UT  07:39 UT  07:15 UT (SDO-magnetogram)

28. 8. 2020 (vyšlov 08:15 UT)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami.

Žádná z protuberancí nevykazuje větší aktivitu.

     
 07:40:40 UT  07:38:27 UT  08:11:00 UT

26. 8. 2020 (vyšlo v 06:25 UT)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami.

Na severozápadním okraji je aktivní protuberance. Na severovýchodním okraji se již druhý den drží klidná protuberance.

     
 05:49:32 UT  05:50:10 UT  06:10:00 UT

25. 8. 2020  (vyšlo v 06:50 UT)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami.

Protuberance na východoseverním i na jihozápadním limbu je celkem klidná.

     
 06:29:11 UT 06:29:55 UT  06:44:00 UT

24. 8. 2020 (vyšlo v 06:45)

Na Slunci nejsou žádné oblasti se skvrnami.

Na Slunci je pouze jedna aktivnější protuberance na severovýchodě.

06:34:02 UT  06:32:35 UT  06:41:00 UT

21. 8. 2020  (vyšlo v 06:50 UT)

Aktivní oblast NOAA 2772 (W63N18, x800y200) za posledních 24 hodin neměla řádnou rengenovou událost. Region má pouze dvě skvrny, obě bez penumbry: Bxo.

Nová oblast zatím beze jména na souřadnicích S31E52 (x-400y-500) má podle sondy SDO drobnou skvrnu. Oblast měla dnes ve 02:11 UT událost o mohutnosti B1.6.

Na Slunci nejsou žádné výrazné protuberance.

 
 06:12:55 UT 06:13:50 UT