Denní předpověď

Datum vydání předpovědi:
Vydáno: 23. května 2022 17:00 UTC


Analýza od 22. května 1700 UTC do 23. května 1700 UTC:

Slunečních skvrn na disku 23/1211 UTC (SDO Continuum): 9
Nejvýznamnější událost: C5.2 v oblasti 3017 dne 23/1105 UT
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A) 22. května: C1.2
Radiový tok 10.7 cm dne 22/2300 UTC (Penticton): 164
Rychlost slunečního větru 23/1515 UTC: 506.2 km/s, hustota : 1.2 p/cm^3


Předpověď:

Úroveň aktivity: nízká až střední - vysvětlení
Pravděpodobnost události: C: 99%, M: 40%, X: 05%, Proton: 10%
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A): v rozsahu C1.1-C1.4
Radiový tok 10.7 cm: kolísání rozsahu 164-174

Jozef Zabka
RWC Prague, Astronomický ústav, Sluneční odd., Ondřejov, Česká republika
e-mail: sunwatch(at)asu.cas.cz