Denní předpověď

Datum vydání předpovědi:
Vydáno: 25. května 2024 17:00 UTC


Analýza od 24. května 1700 UTC do 25. května 1700 UTC:

Slunečních skvrn na disku 25/1541 UTC (SDO Continuum): 10
Nejvýznamnější událost: M1.4 v oblasti 3679 dne 24/2025 UT
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A) 24. května: C1.5
Radiový tok 10.7 cm dne 24/2300 UTC (Penticton): 166
Rychlost slunečního větru 25/1645 UTC: 0.0 km/s, hustota : 0.0 p/cm^3


Předpověď:

Úroveň aktivity: střední - vysvětlení
Pravděpodobnost události: C: 99%, M: 55%, X: 15%, Proton: 10%
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A): v rozsahu C1.4-C1.6
Radiový tok 10.7 cm: kolísání rozsahu 155-175

Katerina Drdlova
RWC Prague, Astronomický ústav, Sluneční odd., Ondřejov, Česká republika
e-mail: sunwatch(at)asu.cas.cz