Denní předpověď

Datum vydání předpovědi:
Vydáno: 23. listopadu 2020 17:00 UTC


Analýza od 22. listopadu 1700 UTC do 23. listopadu 1700 UTC:

Slunečních skvrn na disku 23/1623 UTC (SDO Continuum): 3
Nejvýznamnější událost: C3.3 v oblasti 2785 dne 22/1731 UT
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A) 22. listopadu: A0.0 (B2.5 - vysvětlení )
Radiový tok 10.7 cm dne 22/2300 UTC (Penticton): 88
Rychlost slunečního větru 23/1645 UTC: 554.8 km/s, hustota : 0.7 p/cm^3


Předpověď:

Úroveň aktivity: nízká až střední - vysvětlení
Pravděpodobnost události: C: 60%, M: 15%, X: 01%, Proton: 01%
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A): v rozsahu B2.0-B3.5
Radiový tok 10.7 cm: kolísání rozsahu 88-90

Bozena Solarova
RWC Prague, Astronomický ústav, Sluneční odd., Ondřejov, Česká republika
e-mail: sunwatch(at)asu.cas.cz