Denní předpověď

Datum vydání předpovědi:
Vydáno: 13. května 2021 17:00 UTC


Analýza od 12. května 1700 UTC do 13. května 1700 UTC:

Slunečních skvrn na disku 13/1611 UTC (SDO Continuum): 2
Nejvýznamnější událost: B3.5 v oblasti 2822 dne 13/0244 UT
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A) 12. května: A0.0 (A8.5 - vysvětlení )
Radiový tok 10.7 cm dne 12/2300 UTC (Penticton): 75
Rychlost slunečního větru 13/1645 UTC: 413.3 km/s, hustota : 0.0 p/cm^3


Předpověď:

Úroveň aktivity: velmi nízká až nízká - vysvětlení
Pravděpodobnost události: C: 40%, M: 05%, X: 01%, Proton: 01%
Rentgenové pozadí (1.0-8.0 A): v rozsahu A7.5-A8.5
Radiový tok 10.7 cm: kolísání rozsahu 75-77

Bozena Solarova
RWC Prague, Astronomický ústav, Sluneční odd., Ondřejov, Česká republika
e-mail: sunwatch(at)asu.cas.cz