Statistika pozorování fotosféry - grafy


Dalším krokem jsou grafické znázornění sluneční aktivity od roku 1929 - ?

Letošní graf tvoří tyto pozorovací stanice:  SL 001-Praha Petřín = SL 014-Prešov =
SL 077-Hurbanovo = SL 080-Banská Bystrica = SL 085-Žilina = SL 086-Hlohovec =
SL 090-Medlov Hlivice = SL 092-Rimavská Sobota = SL 097-Sezimovo Ústí =
SL 098-AsÚ AVČR Ondřejov = SL 116-Kysucké Nové Mesto = SL 118-Prostějov =
SL 120-Michalovce = SL 127-Krosno = SL 142-Brno = SL 146-Košice = SL 148- Roztoky =
SL 065 Humenné = SL 149-Nedeď = SL 041-Rokycany = SL 093-Vlašim

Grafické znázornění jednotlivých cyklů sluneční aktivity dle Česlopol:

16. cyklus =  m>m  -  M>M  =     17. cyklus =  m>m  -  M>M  =     18. cyklus =  m>m  -  M>M  =
19. cyklus =  m>m  -  M>M  =     20. cyklus =  m>m  -  M>M  =     21. cyklus =  m>m  -  M>M  =
22. cyklus =  m>m  -  M>M  =     23. cyklus =  m>m  -  M>M  =

Charakteristika sluneční činnosti od roku 1929 do 2017
za vyrovnaná čísla Česlopolu.

Charakteristika přehled textová část: - celek -
Charakteristika grafická část: - hodnota čísla - Rmin - RMax
- hodnota let - min>min - min>MaxMax>Max - Max>min

Předpověď 25. cyklu dle Česlopolu:

Pro zpestření jsem vytvořil předpověď sluneční aktivity pro 25. jedenáctiletý sluneční cyklus. 
(( Pro časovou osu "x"  je začátek říjen 2019, ale to se upraví dle skutečnosti.
Na grafu jsou vytvořeny 3 křivky.
Předpokládám, že 25. cyklus se bude vyznačovat nízkou aktivitou ( nízká aktivita do 77,6 jednotek ) viz plná čára. Středně nízkou aktivitu nepředpokládám, ale pokud by nastala,  tak se vyrovná s 24. cyklem. Poslední křivka - střední aktivita - je nepravděpodobná.  Pro průběh předpovědi bude provázet cyklem červená křivka.